Translator för textöversättning

Utför textöversättning enkelt i realtid med ett enkelt REST API-anrop

API för Microsoft Translator är en neural maskinöversättningstjänst som utvecklare enkelt kan integrera i sina programs webbplatser, verktyg eller andra lösningar som kräver stöd för flera språk som lokalisering av webbplats, e-handel, kundtjänst, meddelandeprogram, intern kommunikation med mera.

Utöka programmets räckvidd

Översätt text i din mobil, datorn och webbprogram till och från mer än 60 språk som stöds för text genom det öppna REST-gränssnittet för Translator-API:et.

Automatisk identifiering av språk

Genom enkel och korrekt identifiering av språket i en textsträng förenklar du utvecklingsprocesserna och gör det möjligt att snabbt begära översättningar eller visa lokaliserat innehåll.

Transkribera till olika alfabetiska tecken

Visa text i olika alfabet för att göra den lättare att läsa – Översätt från kinesiska tecken till PinYin, visa något av de transkriberingsspråk som stöds i det latinska alfabetet och visa till och med ord som är skrivna med latinska tecken med icke-latinska tecken som japanska, hindi eller arabiska.

Slå upp ord med ordlistan med två språk

Hitta alternativa översättningar för ord från eller till engelska och exempel på orden i ett sammanhang för att hjälpa appanvändarna att välja den lämpligaste översättningen. Erbjud sammanhang för översättning av alternativa ord genom att ge exempel på hur en människa översatte meningar med ordet i.

Lägga till stöd för online- och offlineöversättning i din Android-app

Med Microsoft Translators lokala funktion kan du enkelt lägga till neural översättning till dina Android-appar on- och offline. Istället för att anropa molnets API direkt anropar du Translator-appen för att enkelt integrera textöversättningsfunktioner till appen. Appen använder sedan Translator-molntjänsten när den är ansluten till Internet eller offlinepaket när den är frånkopplad, allt med din befintliga Azure-prenumeration för fakturering.

Skapa anpassade översättningssystem

Anpassa Microsoft Translators neurala översättningsmodeller för att förbättra översättningarnas kvalitet. Använd ditt befintliga innehåll som översatts av en människa för att skapa ett anpassat översättningssystem som bättre kan hantera din typ av text, branschuttryck och ordförråd.

Så här säger våra kunder

U.S. Army Europe
”Genom att använda Microsoft Translator-API:et för att automatisera SQL Server-dataöversättning till engelska, kan vi presentera universellt användbara data för våra företagsledare, som får bättre underlag när de ska fatta viktiga beslut.”
Mark Hutcheson, IT-specialist, U.S. Army – Europe

Utforska API:erna för Cognitive Services

Visuellt innehåll

Sammanfatta användbar information från bilder

Ansikte

Spåra, identifiera, analysera, organisera och tagga ansikten i foton

Handskriftsigenkänning

En AI-tjänst som identifierar digitala pennanteckningar, som handskrift, former och layouter

Video Indexer

Få tillgång till information i video

Custom Vision

Du kan enkelt anpassa egna avancerade modeller för visuellt innehåll som passar ditt unika användningsscenario

Formigenkänning

En AI-driven dokumentextraheringstjänst som känner igen dina former

Textanalys

Utvärdera enkelt sentiment och ämnen och förstå vad användare vill ha

Translator för textöversättning

Utför enkelt maskinöversättning i realtid med ett enkelt REST API-anrop

QnA Maker

Omformulera information till konversationsanpassade, navigerbara svar

Språkförståelse

Lär apparna att förstå kommandon från dina användare

Avancerad läsare

Stärk läsningen och läsförståelsen för användare i alla åldrar och med alla förmågor

Taltjänster

Unified Speech Services för tal-till-text, text-till-tal och talöversättning

Talarigenkänning

Använd tal till att identifiera och verifiera individuella talare

Talöversättning

Integrera enkelt realtidsöversättning av tal i din app

Tal till text

Konvertera talljud till text för att skapa mer naturliga interaktioner

Text till tal

Konvertera text till tal och skapa mer naturliga, användarvänliga gränssnitt

Content Moderator

Automatiserad bild-, text- och videomoderering

Avvikelseidentifiering

Lägg enkelt till funktioner för avvikelseidentifiering i dina appar.

Personanpassning

En AI-tjänst som levererar en personanpassad användarupplevelse

Är du redo att ge din app ett lyft?