Translator-API för textöversättning

Utför textöversättning enkelt i realtid med ett enkelt REST API-anrop

Microsoft Translator Text API är en molnbaserad automatisk översättningstjänst (kallas också maskinöversättning) med stöd för flera språk som når mer än 95 % av världens bruttonationalprodukt. Translator-funktionen kan användas för att skapa program, webbplatser, verktyg och andra lösningar som kräver stöd för flera språk.

Utöka räckvidden för dina program

I program för mobila enheter, datorer och webben kan du enkelt tillhandahålla översättning till och från mer än 60 språk som stöds för text genom det öppna REST-gränssnittet för Translator-API:et.

Automatisk identifiering av språk

Genom enkel och korrekt identifiering av språket i en textsträng förenklar du utvecklingsprocesserna och gör det möjligt att snabbt begära översättningar eller visa lokaliserat innehåll.

Skapa anpassade översättningssystem

Anpassa dina textöversättningar med hjälp av hubben (endast statistiska maskinöversättningssystem) och tidigare översättningar om du vill bygga ett system som uppfyller dina behov eller skapa en ordlista med specifika ord.

Förbättring av översättningar genom crowdsourcing

Förbättra översättningarna genom att skapa en specifik användargrupp som bidrar med förslag och utnämnda godkännare som verifierar tillägg med Collaborative Translation Framework (CTF).

Så här säger våra kunder

U.S. Army Europe
”Genom att använda Microsoft Translator-API:et för att automatisera SQL Server-dataöversättning till engelska, kan vi presentera universellt användbara data för våra företagsledare, som får bättre underlag när de ska fatta viktiga beslut.”
Mark Hutcheson, IT-specialist, U.S. Army – Europe

Utforska API:erna för Cognitive Services

API för visuellt innehåll

Sammanfatta användbar information från bilder

API för ansiktsigenkänning

Spåra, identifiera, analysera, organisera och tagga ansikten i foton

Content Moderator

Automatiserad bild-, text- och videomoderering

Känslo-API FÖRHANDSVERSION

Personanpassade användarupplevelser med igenkänning av känslor

Custom Vision Service FÖRHANDSVERSION

Du kan enkelt anpassa egna avancerade modeller för visuellt innehåll som passar ditt unika användningsscenario

Video Indexer FÖRHANDSVERSION

Få tillgång till information i video

LUIS (Language Understanding Intelligent Service)

Lär apparna att förstå kommandon från dina användare

API för textanalys

Utvärdera enkelt sentiment och ämnen och förstå vad användare vill ha

Stavningskontrolls-API i Bing

Hitta och korrigera stavfel direkt i din app

Translator-API för textöversättning

Utför enkelt maskinöversättning i realtid med ett enkelt REST API-anrop

API för webbspråksmodell FÖRHANDSVERSION

Använd styrkan i förutsägande språkmodeller som har tränats på webbskalade data

API för lingvistisk analys FÖRHANDSVERSION

Förenkla komplexa språkkoncept och parsa text med API:t för lingvistisk analys

Translator-API för talöversättning

Utför talöversättning enkelt i realtid med ett enda REST API-anrop

Talarigenkännings-API FÖRHANDSVERSION

Använd tal till att identifiera och autentisera individuella talare

Tal-API för Bing

Omvandla tal till text och tillbaka igen och förstå användaravsikten

Custom Speech Service FÖRHANDSVERSION

Komma över hinder för taligenkänning som samtalsstil, bakgrundsljus och vokabulär

API för rekommendationer FÖRHANDSVERSION

Förutse och rekommendera föremål som dina kunder vill ha

Academic Knowledge API FÖRHANDSVERSION

Ta del av omfattande akademiskt innehåll i Microsoft Academic Graph

Tjänst för kunskapsutveckling FÖRHANDSVERSION

Möjliggör interaktiva sökupplevelser över strukturerade data via naturliga språkinmatningar

API för QnA Maker FÖRHANDSVERSION

Omformulera information till konversationsanpassade, navigerbara svar

API för intelligent tjänst för entitetslänkning FÖRHANDSVERSION

Förse dina appars datalänkar med igenkänning av namngivna entiteter och tvetydigheter

Custom Decision Service FÖRHANDSVERSION

Ett molnbaserat API för kontextuellt beslutsfattande, som blir bättre genom användande

Prag-projektet

Gestbaserade kontroller

Cuzco-projektet

Evenemang med anknytning till Wikipedia-poster

Projekt Nanjing

Isokronberäkningar

Abu Dhabi-projektet

Avståndsmatris

Johannesburg-projektet

Routningslogistik

Wollongong-projektet

Platsinsikter

Är du redo att ge din app ett lyft?