Tal-API för Bing

Konvertera ljud till text, förstå innehållet och konvertera tillbaka texten till tal

Taligenkänning

Konvertera talat ljud till text. API:t kan styras till att aktivera och känna igen ljud från mikrofonen i realtid, känna igen ljud från en annan ljudkälla i realtid eller känna igen ljud i en fil. I samtliga fall är strömning i realtid tillgängligt. Det innebär att när ljudet skickas till servern returneras också delvisa igenkänningsresultat.

Med API:t för tal till text kan du skapa smarta appar som styrs med rösten. Se hur det fungerar genom att välja ett målspråk och sedan klicka på mikrofonen och börja prata. Eller så kan du klicka på någon av exempelfraserna för att se hur taligenkänningen fungerar. När du ser den här demon samtycker du till att röstindata skickas till Microsoft i syfte att förbättra tjänsten

Se hur det fungerar

För att kunna prova demon med din egen röst via en mikrofon måste du byta till en annan webbläsare som stöder WebRTC, till exempel en senare version av Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.

Genom att överföra data för den här demon samtycker du till att Microsoft kan lagra dessa data och använda dem för att förbättra Microsofts tjänster, inklusive detta API. För att skydda din integritet vidtar vi åtgärder för att avidentifiera dina data och skydda dem. Vi publicerar inte dina data och vi låter inte andra använda dem.

Vill du skapa det här?

Text till tal

Omvandla text till talat ljud. När program behöver ”tala” tillbaka till sina användare, kan denna API användas till att omvandla text som skapats av appen till ljud som kan spelas upp för användaren.

Med text till tal-API:t kan du byta smarta appar som kan prata. Du kan prova nu. Det är bara att välja ett målspråk, skriva några meningar och klicka på uppspelningsknappen för att se hur talsyntes fungerar. När du använder den här demon samtycker du till att röstindata skickas till Microsoft i syfte att förbättra tjänsten.

Se hur det fungerar

500 tecken kvar

Genom att överföra data för den här demon samtycker du till att Microsoft kan lagra dessa data och använda dem för att förbättra Microsofts tjänster, inklusive detta API. För att skydda din integritet vidtar vi åtgärder för att avidentifiera dina data och skydda dem. Vi publicerar inte dina data och vi låter inte andra använda dem.

Vill du skapa det här?

Utforska API:erna för Cognitive Services

API för visuellt innehåll

Sammanfatta användbar information från bilder

API för ansiktsigenkänning

Spåra, identifiera, analysera, organisera och tagga ansikten i foton

Content Moderator

Automatiserad bild-, text- och videomoderering

Känslo-API FÖRHANDSVERSION

Personanpassade användarupplevelser med igenkänning av känslor

Custom Vision Service FÖRHANDSVERSION

Du kan enkelt anpassa egna avancerade modeller för visuellt innehåll som passar ditt unika användningsscenario

Video Indexer FÖRHANDSVERSION

Få tillgång till information i video

LUIS (Language Understanding Intelligent Service)

Lär apparna att förstå kommandon från dina användare

API för textanalys

Utvärdera enkelt sentiment och ämnen och förstå vad användare vill ha

Stavningskontrolls-API i Bing

Hitta och korrigera stavfel direkt i din app

Translator-API för textöversättning

Utför enkelt maskinöversättning i realtid med ett enkelt REST API-anrop

API för webbspråksmodell FÖRHANDSVERSION

Använd styrkan i förutsägande språkmodeller som har tränats på webbskalade data

API för lingvistisk analys FÖRHANDSVERSION

Förenkla komplexa språkkoncept och parsa text med API:t för lingvistisk analys

Translator-API för talöversättning

Utför talöversättning enkelt i realtid med ett enda REST API-anrop

Talarigenkännings-API FÖRHANDSVERSION

Använd tal till att identifiera och autentisera individuella talare

Tal-API för Bing

Omvandla tal till text och tillbaka igen och förstå användaravsikten

Custom Speech Service FÖRHANDSVERSION

Komma över hinder för taligenkänning som samtalsstil, bakgrundsljus och vokabulär

API för QnA Maker

Omformulera information till konversationsanpassade, navigerbara svar

Projekt för kunskapsutveckling

Möjliggör interaktiva sökupplevelser över strukturerade data via naturliga språkinmatningar

Custom Decision Service

Ett molnbaserat API för kontextuellt beslutsfattande, som blir bättre genom användande

Projekt för Academic Knowledge

Ta del av omfattande akademiskt innehåll i Microsoft Academic Graph

Projekt för entitetslänkning

Förse dina appars datalänkar med igenkänning av namngivna entiteter och tvetydigheter

Projekt för gester

Gestbaserade kontroller

Projekt för kunskapsutveckling

Kallades tidigare API för tjänst för kunskapsutveckling

Projekt för händelsespårning

Evenemang med anknytning till Wikipedia-poster

Projekt för Academic Knowledge

Kallades tidigare för Academic Knowledge

Projekt för entitetslänkning

Kallades tidigare API för intelligent tjänst för entitetslänkning

Är du redo att ge din app ett lyft?