Tal till text

Konvertera talljud till text för att skapa mer naturliga interaktioner

Fatta beslut utifrån talat ljud

Transkribera ljud till text snabbt och tillförlitligt på fler än 30 språk. Anpassa modellerna för att förbättra precisionen för domänspecifik terminologi. Få mervärde från talat ljud genom att aktivera sökning eller analys på transkriberad text eller koda åtgärder, och du gör allt i det programmeringsspråk du föredrar.

Högkvalitativ transkription

Få korrekta transkriptioner med den senaste taligenkänningen.

Anpassningsbara modeller

Lägg till specifika ord i basordförrådet eller skapa egna modeller.

Flexibel distribution

Kör Tal till text var som helst – i molnet eller på gränsenheter i containrar.

Produktionsklar

Använd samma robusta teknik som taligenkänningen i Microsofts produkter.

Exempelmeningar

Baslinje

Custom Speech

Vill du skapa det här?

Transkribera tal korrekt från olika källor

Konvertera ljud till text från en rad olika källor som mikrofoner, ljudfiler och bloblagring. Använd diarieföring av talare till att avgöra vem som sade vad och när. Få läsbara transkriptioner med automatisk formatering och interpunktion.

Anpassa talmodellerna efter dina behov

Skräddarsy dina talmodeller så att de förstår terminologi som är specifik för organisationen eller branschen. Övervinn hinder för taligenkänning som bakgrundsljud, dialekter eller specifik terminologi. Anpassa dina modeller genom att ladda upp ljuddata och transkriptioner. Generera automatiskt anpassade modeller med hjälp av Office 365-data för att optimera noggrannheten i taligenkänningen för din organisation.

Distribuera var som helst, från molnet till gränsen

Kör Tal till text oavsett var dina data finns. Skapa talprogram som är optimerade för både robusta molnfunktioner och lokala gränsenheter med hjälp av containrar (förhandsversion). Talcontainrar har stöd för både standardtal och anpassat tal.

Omfattande sekretess och säkerhet

  • Tjänsten Speech ingår i Azure Cognitive Services och är certifierad av SOC, FedRAMP, PCI DSS, HIPAA, HITECH och ISO.
  • Dina data förblir dina. Dina ljudindata och transkriptioner loggas inte under bearbetningen.
  • Visa och ta bort dina anpassade taldata och modeller när som helst. Dina data är krypterade under lagring.
  • Tjänsten Speech bygger på Azures infrastruktur och ger dig säkerhet, tillgänglighet, regelefterlevnad och hanteringsfunktioner i företagsklass.

Den flexibla prissättningen ger dig den kraft och kontroll du behöver

Betala endast för det du använder – utan startkostnader. Med Tal till text betalar du per användning baserat på antalet transkriberade ljudtimmar.

Dokumentation och resurser

Utforska kodexempel

Se anpassningsresurser

Anpassa din tallösning med Speech Studio. Du behöver ingen kod.

KPMG

KPMG använder anpassningsfunktionerna i Tal till text till att effektivare transkribera och översätta samtal, och de får en noggrannhet för transkriptionen på 90 procent eller mer.

Get started with Speech