Talarigenkänning

Identifiera enskilda talare eller använd tal som en verifieringsmetod med Talarigenkänning

Talarverifiering

Använd rösten för verifiering. API:t kan användas i program med ett intelligent verifieringsverktyg. Om talaren hävdar en viss identitet kan du verifiera det med hjälp av rösten.

Om du vill se hur det fungerar väljer du en godkänd fras från listan med fraser. Använd den frasen och spela in tre inläsningar för att registrera din röst i tjänsten. Det här steget kallas ”registrering”. När registreringen är slutförd kan du börja verifieringen med en annan röstinspelning eller fras för att testa tjänsten.

Se hur det fungerar

"i am going to make him an offer he cannot refuse"

Läs frasen ovan tre gånger för att registrera din röst.

1
2
3

Vill du skapa det här?

Talaridentifiering

Identifiera vem som talar. API:t kan användas till att fastställa en okänd talares identitet. Det inmatade ljudet från den okända talaren paras mot en grupp av utvalda talare och om det görs en matchning returneras talarens identitet.

Vi har valt fem olika amerikanska presidenter och registrerat dem i tjänsten med hjälp av tal som de hållit. Om du vill se hur demon fungerar väljer du ett tal som en av presidenterna hållit genom att klicka på exempelklippen nedan. Du kan också ladda upp ett eget ljudklipp för att testa den automatiska identifieringen av den president som talar.

Se hur det fungerar

President Barack Obama
President George W Bush
President William J Clinton
President George H W Bush
President Ronald Reagan
President Jimmy Carter

Vill du skapa det här?

Utforska API:erna för Cognitive Services

Visuellt innehåll

Sammanfatta användbar information från bilder

Ansikte

Spåra, identifiera, analysera, organisera och tagga ansikten i foton

Handskriftsigenkänning

En AI-tjänst som identifierar digitala pennanteckningar, som handskrift, former och layouter

Video Indexer

Få tillgång till information i video

Custom Vision

Du kan enkelt anpassa egna avancerade modeller för visuellt innehåll som passar ditt unika användningsscenario

Formigenkänning

En AI-driven dokumentextraheringstjänst som känner igen dina former

Textanalys

Utvärdera enkelt sentiment och ämnen och förstå vad användare vill ha

Translator för textöversättning

Utför enkelt maskinöversättning i realtid med ett enkelt REST API-anrop

QnA Maker

Omformulera information till konversationsanpassade, navigerbara svar

Språkförståelse

Lär apparna att förstå kommandon från dina användare

Avancerad läsare

Stärk läsningen och läsförståelsen för användare i alla åldrar och med alla förmågor

Taltjänster

Unified Speech Services för tal-till-text, text-till-tal och talöversättning

Talarigenkänning

Använd tal till att identifiera och verifiera individuella talare

Talöversättning

Integrera enkelt realtidsöversättning av tal i din app

Tal till text

Konvertera talljud till text för att skapa mer naturliga interaktioner

Text till tal

Konvertera text till tal och skapa mer naturliga, användarvänliga gränssnitt

Content Moderator

Automatiserad bild-, text- och videomoderering

Avvikelseidentifiering

Lägg enkelt till funktioner för avvikelseidentifiering i dina appar.

Personanpassning

En AI-tjänst som levererar en personanpassad användarupplevelse

Är du redo att ge din app ett lyft?