Hoppa över navigering

Talarigenkännings-API

Identifiera enskilda talare eller använd tal som en autentiseringsmetod med talarigenkännings-API:t

Talarverifiering

Använd rösten för verifiering. API:t kan användas i program med ett intelligent verifieringsverktyg. Om talaren hävdar en viss identitet kan du verifiera det med hjälp av rösten.

Om du vill se hur det fungerar väljer du en godkänd fras från listan med fraser. Använd den frasen och spela in tre inläsningar för att registrera din röst i tjänsten. Det här steget kallas ”registrering”. När registreringen är slutförd kan du börja verifieringen med en annan röstinspelning eller fras för att testa tjänsten.

Se hur det fungerar

"i am going to make him an offer he cannot refuse"

Läs frasen ovan tre gånger för att registrera din röst.

1
2
3

Genom att överföra data för den här demon samtycker du till att Microsoft kan lagra dessa data och använda dem för att förbättra Microsofts tjänster, inklusive detta API. För att skydda din integritet vidtar vi åtgärder för att avidentifiera dina data och skydda dem. Vi publicerar inte dina data och vi låter inte andra använda dem.

Vill du skapa det här?

Talaridentifiering

Identifiera vem som talar. API:t kan användas till att fastställa en okänd talares identitet. Det inmatade ljudet från den okända talaren paras mot en grupp av utvalda talare och om det görs en matchning returneras talarens identitet.

Vi har valt fem olika amerikanska presidenter och registrerat dem i tjänsten med hjälp av tal som de hållit. Om du vill se hur demon fungerar väljer du ett tal som en av presidenterna hållit genom att klicka på exempelklippen nedan. Du kan också ladda upp ett eget ljudklipp för att testa den automatiska identifieringen av den president som talar.

Se hur det fungerar

President Barack Obama
President George W Bush
President William J Clinton
President George H W Bush
President Ronald Reagan
President Jimmy Carter

Vill du skapa det här?

Utforska API:erna för Cognitive Services

API för visuellt innehåll

Sammanfatta användbar information från bilder

Content Moderator

Automatiserad bild-, text- och videomoderering

Känslo-API FÖRHANDSVERSION

Personanpassade användarupplevelser med igenkänning av känslor

API för ansiktsigenkänning

Spåra, identifiera, analysera, organisera och tagga ansikten i foton

Video Indexer FÖRHANDSVERSION

Få tillgång till information i video

Custom Vision Service FÖRHANDSVERSION

Du kan enkelt anpassa egna avancerade modeller för visuellt innehåll som passar ditt unika användningsscenario

API för textanalys

Utvärdera enkelt sentiment och ämnen och förstå vad användare vill ha

API för webbspråksmodell FÖRHANDSVERSION

Använd styrkan i förutsägande språkmodeller som har tränats på webbskalade data

LUIS (Language Understanding Intelligent Service)

Lär apparna att förstå kommandon från dina användare

Stavningskontrolls-API i Bing

Hitta och korrigera stavfel direkt i din app

Translator-API för textöversättning

Utför enkelt maskinöversättning i realtid med ett enkelt REST API-anrop

API för lingvistisk analys FÖRHANDSVERSION

Förenkla komplexa språkkoncept och parsa text med API:t för lingvistisk analys

Tal-API för Bing

Omvandla tal till text och tillbaka igen och förstå användaravsikten

Talarigenkännings-API FÖRHANDSVERSION

Använd tal till att identifiera och autentisera individuella talare

Custom Speech Service FÖRHANDSVERSION

Komma över hinder för taligenkänning som samtalsstil, bakgrundsljus och vokabulär

Translator-API för talöversättning

Utför talöversättning enkelt i realtid med ett enda REST API-anrop

API för QnA Maker

Omformulera information till konversationsanpassade, navigerbara svar

Custom Decision Service

Ett molnbaserat API för kontextuellt beslutsfattande, som blir bättre genom användande

Projekt för gester

Gestbaserade kontroller

Projekt för kunskapsutveckling

Kallades tidigare API för tjänst för kunskapsutveckling

Projekt för händelsespårning

Evenemang med anknytning till Wikipedia-poster

Projekt för Academic Knowledge

Kallades tidigare för Academic Knowledge

Projekt för entitetslänkning

Kallades tidigare API för intelligent tjänst för entitetslänkning

Är du redo att ge din app ett lyft?