Talarigenkänning

En funktion i tjänsten Speech som verifierar och identifierar talare

Avgör vem som talar

Verifiera och identifiera talare träffsäkert med hjälp av unika röstegenskaper.

Talarverifiering

Använd rösten till att verifiera talare.

Talaridentifiering

Identifiera olika talare i en grupp.

Inbyggd säkerhet

Skydda dina taldata med en säkerhet och efterlevnad i företagsklass.

Ge dina kunder en smidig och säker upplevelse

Ge kunderna en bättre upplevelse med en effektivare verifieringsprocess. Använd rösten till att verifiera individer så att du smidigt och säkert kan interagera med kunder i olika lösningar som webbappar och callcenters. Du kan använda antingen lösenfraser eller fritt tal i Talarverifiering.

Utvinn mervärde i scenarier med flera talare

Fastställ en talares identitet i en grupp registrerade talare. Med Talaridentifiering kan du koppla det som sägs till enskilda deltagare, använda röstigenkänning för anpassad interaktion med flera användare och mycket mer.

Omfattande sekretess och säkerhet

  • Tjänsten Speech ingår i Azure Cognitive Services och är certifierad av SOC, FedRamp, PCI, HIPAA, HITECH och ISO.
  • Du har full kontroll över dina data. Du kan när som helst skapa, uppdatera och ta bort registrerade data för enskilda talare.
  • Tjänsten Speech bygger på Azures infrastruktur och ger dig säkerhet, tillgänglighet, regelefterlevnad och hanteringsfunktioner i företagsklass.

Den flexibla prissättningen ger dig den kraft och kontroll du behöver

Betala endast för det du använder – utan startkostnader. Med Talarigenkänning betalar du per användning baserat på antalet transaktioner.

Dokumentation och resurser

Kom igång

Läs vår dokumentation

Delta i Microsoft Learn-kursen

Utforska kodexempel

Ta en titt på vår exempelkod

Kom igång med Speech