Hoppa över navigering

Vanliga frågor och svar om Q&A Maker

 • Det huvudsakliga syftet med QnA Maker är att tillhandahålla en datakälla med vanliga frågor och svar som du kan fråga genom din robot eller ditt program. Även om utvecklare kommer att tycka att det här är användbart är det i synnerhet innehållsägarna som kan utnyttja verktyget. QnA Maker är ett fullständigt kodlöst sätt att hantera innehållet som driver din robot eller ditt program.
 • Du kan logga in med ditt Microsoft-konto.
 • Ja, QnA Maker-verktyget är för tillfället kostnadsfritt. Men vi mäter användningen per konto. Se avsnittet om prenumerationsnycklar i dokumentationen för mer information.
 • Det är möjligt att verktyget inte kan extrahera frågor och svar automatiskt från giltiga URL:er för vanliga frågor och svar. I sådana fall kan du kopiera och klistra in innehållet för frågor och svar i en TXT-fil och försöka mata in det. Alternativt kan du alltid lägga till innehåll till din kunskapsbas manuellt.
 • Vi har stöd för två format för filer som ska matas in.

  1. .tsv: Frågor och svar i formatet Fråga–Svar
  2. .txt, .docx, .pdf: Frågor och svar som vanligt innehåll för vanliga frågor och svar, det vill säga en sekvens av frågor och svar.
 • För tillfället har vi en gräns för kunskapsbaser på 20 MB.
 • Alla redigeringsåtgärder, oavsett om de är i Uppdatera tabell, Testa eller under Inställningar, måste sparas innan de kan publiceras. Se till att du trycker på knappen Spara och behåll efter varje utförd redigeringsåtgärd.
 • För tillfället hanterar QnA Maker-verktyget delvis strukturerat innehåll för vanliga frågor och svar. Eventuellt är visionen att kunna svara på frågor även från ostrukturerat innehåll.
 • Nej. Men QnA Maker erbjuds som en av flera olika mallar i Azure Bot Service som möjliggör snabb utveckling av intelligenta robotar som drivs av Microsoft Bot Framework och körs i en miljö utan servrar. Robotar skalas efter behov och du betalar endast för de resurser som du förbrukar.
 • Vid uppladdningen förväntas det att ett format med tabbavgränsade kolumner för Fråga, Svar och Källa används för filen.
 • Du bör uppdatera dina prenumerationsnycklar om du misstänker att de har komprometterats. Alla begäranden med din prenumerationsnyckel räknas gentemot din kvot.
 • Allt innehåll för kunskapsbaser lagras i Azure Storage av QnAMaker-verktyget. Du behöver både ett kunskapsbas-ID och en prenumerationsnyckel för att få åtkomst till kunskapsbasen. Innehållet i kunskapsbasen används inte av verktyget i något annat syfte.
 • Kunskapsbasen har stöd för Markdown. Den automatiserade extraheringen från URL:er har dock begränsade funktioner för konvertering mellan HTML och Markdown. Om du vill använda Markdown med fullständiga funktioner kan du modifiera ditt innehåll direkt i tabellen, eller ladda upp en kunskapsbas med det formaterade innehållet.
 • QnA Maker-verktyget matar in och matchar data med UTF-16-kodning. Det innebär att alla språk bör fungera redan nu. Än så länge har vi dock endast utfört omfattande tester av tjänsten för engelska.
 • I den nya tjänsten har vi inte längre kvar test-URL:en. Anledningen till detta är att alla anrop mäts som en del av de kognitiva tjänsterna. Eftersom test-URL:en exponerar prenumerationsnyckeln och kunskapsbas-ID:t är den en säkerhetsrisk. Men det är fortfarande mycket enkelt att chatta med din kunskapsbas och dela det. Se Azure Bot-mallar för roboten för frågor och svar. Du kan markera QnA-roboten i Skype med några få klickningar och sedan dela den med vem som helst.
 • Följ stegen nedan för att bädda in QnA Maker-tjänsten som en webbchattskontroll på din webbplats:

 • Chattloggarna är tabbavgränsade filer med frågan och frekvensen som kolumner. Frekvensen är antalet gånger som en fråga har setts. Filen sorteras efter frekvens i fallande ordning. Välj frågorna som du vill testa från den nedladdade filen och ladda sedan upp den för att se de svar som systemet returnerade för dem.