Metrics Advisor

En AI-analystjänst som proaktivt övervakar mått och diagnostiserar problem

Skydda organisationens tillväxt

Bädda in AI-drivna övervakningsfunktioner för att ligga ett steg före incidenterna – ingen expertis i maskininlärning krävs. Baserat på Avvikelseidentifiering, som ingår i Azure Cognitive Services, övervakar förhandsversionen av Metrics Advisor prestandan i din organisations tillväxtmotorer, från försäljningsintäkter till produktionsdrift. Du kan snabbt identifiera och åtgärda problem via en kraftfull kombination av övervakning i nära realtid, anpassa modeller till ditt scenario och få detaljerade analyser med diagnostik och aviseringar.

Använder avvikelseidentifieringens huvudmotor till att välja rätt avvikelseidentifieringsmodell och innehåller modellanpassning med finjustering

Analyserar alla dimensionskombinationer för att kunna lokalisera berörda områden och analysera rotorsaken, skapa diagnoser samt skicka varningar

Ansluter till populära tidsseriedatabaser och har stöd för strömmande övervakning

Innehåller ett gränssnitt för att hantera en pipeline från slutpunkt till slutpunkt i dataövervakningsfunktioner

Identifiera avvikelser i praktiskt taget varje scenario

Tidsseriedata beter sig på olika sätt beroende på scenario. Det kan exempelvis vara antalet dagliga besökare i en nätbutik eller vibrationsfrekvensen i en transportbandskomponent. Avvikelseidentifiering, som är huvudmotor i Metrics Advisor, använder denna information och granskar varje datamängd. Därefter väljer den automatiskt den bästa algoritmen från modellpoolen med hög precision. Anpassa modellerna till ditt scenario med modellanpassning, finjustering och tillämpad kunskapsförmedling.

Lär dig hur avvikelseidentifieringen fungerar

Fokusera på att åtgärda i stället för att övervaka

Metrics Advisor undersöker dina data i nära realtid och lokaliserar den minut då något hände. Du får hjälp att upptäcka avvikande beteende i djupa datalager med över tiotusen dimensionskombinationer. När ett problem har flaggats visar Metric Advisor snabbt viktiga faktorer till problemet med en analys av rotorsaken. Den skickar exakta aviseringar baserat på dina behov, så att du kan fokusera på att åtgärda problemet i stället för att övervaka mätningarna.

Få snabbare tid till värde

Metrics Advisor förenklar förberedelsen av data och datainmatningen med mängder av databasanslutningar och förbearbetning av data genom att rensa, aggregera och fylla i luckor för att få ett konsekvent tidsserieflöde. Du behöver inte skapa något användargränssnitt från grunden för att kunna operationalisera tjänstens fullständiga funktionsuppsättning. Hantera övervakningslivscykeln från datainmatning, modeller, visualisering, diagnostik och varningar från en och samma plats.

Omfattande inbyggda funktioner för säkerhet och efterlevnad

  • Microsoft investerar över USD 1 miljard varje år på forskning och utveckling av cybersäkerhet.

  • Vi sysselsätter fler än 3,500 säkerhetsexperter som arbetar helt och hållet med din datasäkerhet och sekretess.

  • Azure har fler certifieringar än någon annan molnleverantör. Visa den fullständiga listan.

Prova Metrics Advisor kostnadsfritt

Förhandsversionen av Metrics Advisor är kostnadsfri. När tjänsten blir allmänt tillgänglig presenteras nya priser.

Resurser och dokumentation för Metrics Advisor

Kom igång med utbildningsresurser

Utforska resurser för utvecklare

Vanliga frågor och svar om Metrics Advisor

  • Det finns inte något serviceavtal (SLA) till den kostnadsfria utvärderingsversionen. Vi garanterar att Cognitive Services på standardnivån har en tillgänglighet på minst 99,9 procent. Läs serviceavtalet för Cognitive Services.
  • Avvikelseidentifiering består av enkla REST-API:er med en kodcentrerad upplevelse. Det är huvudmotorn i Metrics Advisor som identifierar avvikelser i tidsseriedata. Den används bäst vid ad hoc-dataanalyser och kan köras i containrar.

    Metrics Advisor innehåller ytterligare funktioner för övervakning av tidsserier, med pipeline-API:er och ett inbyggt användargränssnitt för att hantera tjänsten. Den har utformats för live-uppspelning av data och AI-analys, och har stöd för distribution i Azure.

  • För närvarande stöder den bara Azure-distributioner.

Vi är klara när du är det – låt oss konfigurera ditt kostnadsfria Azure-konto