API för ansiktsigenkänning

Ansiktsverifikation

Kontrollera sannolikheten att två ansikten tillhör en och samma person. API:t returnerar förtroendepoäng för hur sannolikt det är att två ansikten tillhör en och samma person.
Se hur det fungerar

Verifikationsresultat: De två ansiktena tillhör samma person. Säkerheten är 0.7349.

Vill du skapa det här?

Ansiktsspårning

Identifiera ett eller flera ansikten i en bild och få ansiktsrektanglar där ansiktena är i bilden, tillsammans med ansiktsattribut som innehåller förutsägelser för ansiktsdrag som bygger på maskininlärning. Funktionerna för ansiktsattribut som är tillgängliga är: Ålder, Känslor, Kön, Posering, Leende, Ansiktshår samt 27 ansiktslandmärken för varje ansikte i bilden.

Se hur det fungerar

Kön female
Ålder 23,4
Glasögon ReadingGlasses
Leende 0,897
Ilska 0,066
Förakt 0,001
Avsmak 0,024
Rädsla 0,002
Glädje 0,897
Neutral 0,002
Ledsamhet 0,001
Förvåning 0,007
Identifieringsresultat:
JSON:
[ { "FaceId": "46700709-4838-454f-819e-21cf297673b4", "FaceRectangle": { "Top": 74, "Left": 274, "Width": 138, "Height": 138 }, "FaceAttributes": { "Smile": 0.897, "HeadPose": { "Pitch": 0.0, "Roll": -16.6, "Yaw": 9.8 }, "Gender": "female", "Age": 23.4, "FacialHair": { "Moustache": 0.0, "Beard": 0.0, "Sideburns": 0.0 }, "Glasses": "ReadingGlasses", "Emotion": { "Anger": 0.066, "Contempt": 0.001, "Disgust": 0.024, "Fear": 0.002, "Happiness": 0.897, "Neutral": 0.002, "Sadness": 0.001, "Surprise": 0.007 } }, "FaceLandmarks": null } ]

Vill du skapa det här?

Ansiktsidentifiering

Sök efter och identifiera bilder. Tagga människor och grupper med data som tillhandahållits av användare och sök sedan efter en matchning med ett tidigare osett ansikte.

Sökning efter liknande ansikten

Hitta enkelt liknande ansikten. Det här API:t returnerar en uppsättning liknande ansikten när det får en uppsättning ansikten och en fråga om ett nytt ansikte.

Ansiktsgruppering

Organisera många oidentifierade ansikten i grupper baserat på deras visuella likhet.

Uber

"Thousands of partners sign in to our platform every hour. The response time from the Face API is incredible, enabling us to verify our drivers without slowing them down."

Dima Kovalev: Product Manager

Ta en titt på de andra API:erna för kognitiva tjänster

API för ansiktsigenkänning

Spåra, analysera, organisera och tagga ansikten i foton

Content Moderator

Automatiserad bild-, text- och videomoderering

Känslo-API FÖRHANDSVERSION

Personanpassade användarupplevelser med igenkänning av känslor

API för visuellt innehåll

Sammanfatta användbar information från bilder

Intelligent tjänst för språkförståelse FÖRHANDSVERSION

Lär apparna att förstå kommandon från dina användare

Stavningskontrolls-API i Bing

Hitta och korrigera stavfel direkt i din app

API för webbspråksmodell FÖRHANDSVERSION

Använd styrkan i förutsägande språkmodeller som har tränats på webbskalade data

API för textanalys FÖRHANDSVERSION

Utvärdera enkelt sentiment och ämnen och förstå vad användare vill ha

Translator-API för textöversättning

Utför textöversättning enkelt med ett enda REST API-anrop

Tal-API för Bing FÖRHANDSVERSION

Omvandla tal till text och tillbaka igen och förstå användaravsikten

Custom Speech Service FÖRHANDSVERSION

Komma över hinder för taligenkänning som samtalsstil, bakgrundsljus och vokabulär

Stavningskontrolls-API i Bing

Hitta och korrigera stavfel direkt i din app

Talarigenkännings-API FÖRHANDSVERSION

Använd tal till att identifiera och autentisera individuella talare

Translator-API för talöversättning

Utför talöversättning enkelt i realtid med ett enda REST API-anrop

API för rekommendationer FÖRHANDSVERSION

Förutse och rekommendera föremål som dina kunder vill ha

Academic Knowledge API FÖRHANDSVERSION

Ta del av omfattande akademiskt innehåll i Microsoft Academic Graph

Är du redo att ge din app ett lyft?