Hoppa över navigering

Känsla

Analysera ansikten för att upptäcka en rad olika känslor och personalisera svaren från din app.

Identifiera känslor i bilder

Känslo-API:t hanterar ett ansiktsuttryck i en bild som en inmatning, och returnerar en rad olika uppsättning känslor för varje ansikte i bilden, såväl som en avgränsningsruta för ansiktet, med hjälp av Ansikts-API. Om en användare redan har anropat Ansikts-API kan de skicka ansiktsrektangeln som en valfri inmatning.

De identifierade känslorna är ilska, förakt, avsky, rädsla, glädje, likgiltighet, sorgsenhet och förvåning. Dessa känslor kan tolkas över olika kulturer och kommuniceras universellt med särskilda ansiktsuttryck.

Se hur det fungerar

Ilska 0,00001
Förakt 0,00012
Avsmak 0,00003
Rädsla 0,00059
Glädje 0,06631
Neutral 0,00555
Ledsamhet 0,00001
Förvåning 0,92739
Identifieringsresultat:
1 ansikten har identifierats

JSON:
[ { "faceRectangle": { "top": 141, "left": 130, "width": 162, "height": 162 }, "scores": { "anger": 9.29041E-06, "contempt": 0.000118981574, "disgust": 3.15619363E-05, "fear": 0.000589638, "happiness": 0.06630674, "neutral": 0.00555004273, "sadness": 7.44669524E-06, "surprise": 0.9273863 } } ]

Genom att överföra data för den här demon samtycker du till att Microsoft kan lagra dessa data och använda dem för att förbättra Microsofts tjänster, inklusive detta API. För att skydda din integritet vidtar vi åtgärder för att avidentifiera dina data och skydda dem. Vi publicerar inte dina data och vi låter inte andra använda dem.

Vill du skapa det här?

Identifiera känslor i videor

Du kan använda vårt Känslo-API för att spåra hur en person eller en grupp reagerar på ditt innehåll över tid. De identifierade känslorna är ilska, förakt, avsky, rädsla, glädje, likgiltighet, sorgsenhet och förvåning.

Identifiera känslor i videor genom att extrahera bildrutor i en video och sedan skicka bildrutorna till ett API. Få resultat snabbare och kom igång med att koda med hjälp av vårt exempel på GitHub.

Läs mer

Se hur det fungerar

Vill du skapa det här?

Utforska API:erna för Cognitive Services

Visuellt innehåll

Sammanfatta användbar information från bilder

Ansikte

Spåra, identifiera, analysera, organisera och tagga ansikten i foton

Video Indexer FÖRHANDSVERSION

Få tillgång till information i video

Content Moderator

Automatiserad bild-, text- och videomoderering

Custom Vision FÖRHANDSVERSION

Du kan enkelt anpassa egna avancerade modeller för visuellt innehåll som passar ditt unika användningsscenario

Textanalys

Utvärdera enkelt sentiment och ämnen och förstå vad användare vill ha

Translator för textöversättning

Utför enkelt maskinöversättning i realtid med ett enkelt REST API-anrop

Stavningskontroll i Bing

Hitta och korrigera stavfel direkt i din app

Content Moderator

Automatiserad bild-, text- och videomoderering

Språkförståelse

Lär apparna att förstå kommandon från dina användare

Bing-taligenkänning

Omvandla tal till text och tillbaka igen och förstå användaravsikten

Talarigenkänning FÖRHANDSVERSION

Använd tal till att identifiera och verifiera individuella talare

Translator för talöversättning

Utför talöversättning enkelt i realtid med ett enda REST API-anrop

Custom Speech FÖRHANDSVERSION

Komma över hinder för taligenkänning som samtalsstil, bakgrundsljus och vokabulär

Taltjänster FÖRHANDSVERSION

Unified Speech Services för tal-till-text, text-till-tal och talöversättning

QnA Maker

Omformulera information till konversationsanpassade, navigerbara svar

Custom Decision FÖRHANDSVERSION

Ett molnbaserat API för kontextuellt beslutsfattande, som blir bättre genom användande

Är du redo att ge din app ett lyft?