Cognitive Services-katalog

Hantera Cognitive Services i Azure-molnet eller testa dem med tillfällig åtkomst

Visuellt innehåll

Lär dig hur visuellt innehåll gör det möjligt för appar och tjänster att exakt identifiera och analysera innehåll i bilder och videor. Testa valfri tjänst kostnadsfritt – och skapa snabbt appar och tjänster för visuellt innehåll med följande funktioner.

Visuellt innehåll

Prova kostnadsfritt | Läs mer

Bildklassificering

Scen- och aktivitetsigenkänning i bilder | Demo

Igenkänning av kändisar och landmärken i bilder | Demo

Optisk teckenläsning (OCR) i bilder | Demo | Containerstöd

Igenkänning av handskrift | Demo

Ansikte

Prova kostnadsfritt | Läs mer | Containerstöd

Ansiktsigenkänning i bilder | Demo

Personidentifiering i bilder

Igenkänning av känslor i bilder | Demo

Igenkänning av liknande ansikten och gruppering i bilder | Demo

Video Indexer

Prova kostnadsfritt | Läs mer

Ansiktsigenkänning i video

Identifiering av objekt, scen och aktivitet i video

Extrahering och analys av metadata, ljud och nyckelbild

Content Moderator

Prova kostnadsfritt | Läs mer

Moderering av explicit eller stötande innehåll för bilder och videor

Anpassade bild- och textlistor för att blockera eller tillåta matchande innehåll

Verktyg för att inkludera feedback från mänskliga moderatorer

Custom Vision FÖRHANDSVERSION

Prova kostnadsfritt | Läs mer

Anpassningsbar bildigenkänning | Demo

Språk

Läs om språktjänster som garanterar att appar och tjänster kan förstå innebörden av ostrukturerad text eller känna igen avsikten bakom en talares yttranden. Testa valfri tjänst kostnadsfritt – och skapa snabbt språkbaserade appar och tjänster med följande funktioner.

Textanalys

Prova kostnadsfritt | Läs mer | Containerstöd

Igenkänning av namngiven entitet | Demo

Extraktion av nyckelfraser | Demo

Textkänsloanalys | Demo

Translator för textöversättning

Prova kostnadsfritt | Läs mer

Automatisk språkidentifiering | Containerstöd

Automatiserad textöversättning

Anpassningsbar översättning

Stavningskontroll i Bing

Prova kostnadsfritt | Läs mer

Webbskalig, flerspråkig stavningskontroll | Demo

Kontextbaserad stavningskontroll

Content Moderator

Prova kostnadsfritt | Läs mer

Moderering av explicit eller stötande innehåll för bilder och videor

Anpassade bild- och textlistor för att blockera eller tillåta matchande innehåll

Verktyg för att inkludera feedback från mänskliga moderatorer

Språkförståelse

Prova kostnadsfritt | Läs mer | Containerstöd

Kontextbaserad språkförståelse | Demo

Tal

Upptäck hur Speech gör det möjligt att integrera talbearbetningsfunktioner i appar eller tjänster. Konvertera talspråk till text eller producera naturligt tal från text med standardrösttyper (eller anpassningsbara rösttyper). Testa valfri tjänst kostnadsfritt – och skapa snabbt talbaserade appar och tjänster med följande funktioner.

Tal till text

Prova kostnadsfritt | Läs mer

Automatisk taligenkänning och taltranskription (tal-till-text) | Demo

Anpassningsbar taligenkänning och taltranskription (tal-till-text) | Demo

Anpassningsbara talmodeller för unika ordförråd eller uttal | Demo

Talarigenkänning FÖRHANDSVERSION

Prova kostnadsfritt | Läs mer

Talaridentifiering | Demo

Talarverifiering | Demo

Text till tal

Prova kostnadsfritt | Läs mer

Automatisk text till tal | Demo

Anpassningsbara rösttyper för text-till-tal | Demo

Talöversättning

Prova kostnadsfritt | Läs mer

Översättning i realtid

Automatiserad talöversättning

Anpassningsbar översättning

Kunskap

Leverera eller skapa omfattande kunskapsresurser som kan integreras i appar och tjänster med kunskapstjänster. Testa kostnadsfritt och skapa snabbt kunskapsbaserade appar och tjänster med följande funktioner.

QnA Maker

Prova kostnadsfritt | Läs mer

Extrahering av frågor och svar från ostrukturerad text | Demo

Skapande av kunskapsbas utifrån samlingar med frågestunder | Demo

Semantisk matchning för kunskapsbaser

Utforska Azure Search med nya kognitiva funktioner

Den nya funktionen Cognitive Search ingår i Azure Search. Använd den till att få bättre förståelse av innehållet i dina filer, extrahera information och förädla den så att du snabbt kan hitta den information och de insikter du behöver.

Cognitive Services Labs

Labs ger utvecklare möjlighet att titta närmare på kommande Cognitive Services-tekniker. Ta del av den senaste forskningen och avancerad design från dessa innovativa projektteam. Se vad framtiden inom kognitiva tjänster har att erbjuda. Labs är inte Azure Services.