Cognitive Services-katalog

Hantera Cognitive Services i Azure-molnet eller testa dem med tillfällig åtkomst

Visuellt innehåll

Lär dig hur visuellt innehåll gör det möjligt för appar och tjänster att exakt identifiera och analysera innehåll i bilder, videor och digitala pennanteckningar.

Visuellt innehåll

Prova kostnadsfritt | Läs mer

Bildklassificering

Scen- och aktivitetsigenkänning i bilder | Demo

Igenkänning av kändisar och landmärken i bilder | Demo

Optisk teckenläsning (OCR) i bilder | Demo | Containerstöd

Ansikte

Prova kostnadsfritt | Läs mer | Containerstöd

Ansiktsigenkänning i bilder | Demo

Personidentifiering i bilder

Igenkänning av känslor i bilder | Demo

Igenkänning av liknande ansikten och gruppering i bilder | Demo

Handskriftsigenkänning FÖRHANDSVERSION

Prova kostnadsfritt | Läs mer

Identifiera digitala pennanteckningar och handskrift

Identifiera vanliga former

Använd dig av olika produktivitetscenarier

Video Indexer

Prova kostnadsfritt | Läs mer

Fullständig analys av videons bild- och ljudkanaler

Utför ansikts-, objekt- och nyckelbildsidentifiering samt OCR transkription

Avancerade insikter som ämnesinferens, varumärken och känsloigenkänning

Custom Vision

Prova kostnadsfritt | Läs mer

Anpassningsbar bildigenkänning | Demo

Formigenkänning FÖRHANDSVERSION

Läs mer | Containerstöd

Extrahera text, nyckel/värde-par och tabeller från dokument

Anpassat till dina formulär, utan manuella etiketter

Distribuera var som helst, från molnet till gränsen

Språk

Läs om språktjänster som garanterar att appar och tjänster kan förstå innebörden av ostrukturerad text eller känna igen avsikten bakom en talares yttranden. Testa valfri tjänst kostnadsfritt – och skapa snabbt språkbaserade appar och tjänster med följande funktioner.

Textanalys

Prova kostnadsfritt | Läs mer | Containerstöd

Igenkänning av namngiven entitet | Demo

Extraktion av nyckelfraser | Demo

Textkänsloanalys | Demo

Translator för textöversättning

Prova kostnadsfritt | Läs mer

Automatisk språkidentifiering | Containerstöd

Automatiserad textöversättning

Anpassningsbar översättning

QnA Maker

Prova kostnadsfritt | Läs mer

Extrahering av frågor och svar från ostrukturerad text | Demo

Skapande av kunskapsbas utifrån samlingar med frågestunder | Demo

Semantisk matchning för kunskapsbaser

Språkförståelse

Prova kostnadsfritt | Läs mer | Containerstöd

Kontextbaserad språkförståelse | Demo

Avancerad läsare FÖRHANDSVERSION

Läs mer

Hjälper användare att läsa och förstå text

Funktioner för läsare med alla slags förmågor

Tal

Upptäck hur Speech gör det möjligt att integrera talbearbetningsfunktioner i appar eller tjänster. Konvertera talspråk till text eller producera naturligt tal från text med standardrösttyper (eller anpassningsbara rösttyper). Testa valfri tjänst kostnadsfritt – och skapa snabbt talbaserade appar och tjänster med följande funktioner.

Taltjänster

Prova kostnadsfritt | Läs mer

Automatisk transkribering av tal-till-text med anpassningsbara modeller | Demo | Containerstöd

Naturlig text-till-tal-funktion med egna rösttyper | Demo | Containerstöd

Översätt tal i realtid | Demo

Talarigenkänning FÖRHANDSVERSION

Prova kostnadsfritt | Läs mer

Talaridentifiering | Demo

Talarverifiering | Demo

Beslut

Dra nytta av dessa tjänster för bättre och effektivare beslutsfattande.

Content Moderator

Prova kostnadsfritt | Läs mer

Identifiera potentiellt stötande och oönskade bilder

Filtrera efter eventuella svordomar och oönskad text

Moderera stötande eller olämpligt innehåll i videor

Använd inbyggda granskningsverktyg för bättre resultat

Avvikelseidentifiering FÖRHANDSVERSION

Prova kostnadsfritt | Läs mer | Containerstöd

Övervaka verksamhetens hälsotillstånd i realtid

Utföra IoT-fjärrövervakning

Utnyttja interaktiv dataanalys

Personanpassning FÖRHANDSVERSION

Prova kostnadsfritt | Läs mer

Leverera omfattande anpassade funktioner i dina appar

Distribuera var som helst, från molnet till gränsen

Förstå och hantera enkelt loopen för förstärkt inlärning

Utforska Azure Search med nya kognitiva funktioner

Den nya funktionen Cognitive Search ingår i Azure Search. Använd den till att få bättre förståelse av innehållet i dina filer, extrahera information och förädla den så att du snabbt kan hitta den information och de insikter du behöver.

Cognitive Services Labs

Labs ger utvecklare möjlighet att titta närmare på kommande Cognitive Services-tekniker. Ta del av den senaste forskningen och avancerad design från dessa innovativa projektteam. Se vad framtiden inom kognitiva tjänster har att erbjuda. Labs är inte Azure Services.