Hoppa över navigering

Custom Decision

Ett molnbaserat API för kontextuellt beslutsfattande, som blir bättre ju mer du använder det.

I Custom Decision Service används förstärkt inlärning på ett helt nytt sätt så att du kan anpassa ditt innehåll

Kontextbaserat

Custom Decision Service skapar en kontext utifrån den information du anger, rankar alternativen och fattar ett beslut.

Snabb inlärning

Custom Decision Service optimeras automatiskt utifrån din feedback. Dessutom görs experiment med nya alternativ för att se om bästa möjliga beslut har ändrats, så att systemet kan anpassa sig till nya trender.

Lätt att använda

Custom Decision Service är molnbaserat och därmed enkelt att köra. Du kan ansluta ditt program och få beslutsstöd i realtid.

Utforska API:erna för Cognitive Services

Visuellt innehåll

Sammanfatta användbar information från bilder

Ansikte

Spåra, identifiera, analysera, organisera och tagga ansikten i foton

Video Indexer FÖRHANDSVERSION

Få tillgång till information i video

Content Moderator

Automatiserad bild-, text- och videomoderering

Custom Vision FÖRHANDSVERSION

Du kan enkelt anpassa egna avancerade modeller för visuellt innehåll som passar ditt unika användningsscenario

Textanalys

Utvärdera enkelt sentiment och ämnen och förstå vad användare vill ha

Translator för textöversättning

Utför enkelt maskinöversättning i realtid med ett enkelt REST API-anrop

Stavningskontroll i Bing

Hitta och korrigera stavfel direkt i din app

Content Moderator

Automatiserad bild-, text- och videomoderering

Språkförståelse

Lär apparna att förstå kommandon från dina användare

Bing-taligenkänning

Omvandla tal till text och tillbaka igen och förstå användaravsikten

Talarigenkänning FÖRHANDSVERSION

Använd tal till att identifiera och verifiera individuella talare

Translator för talöversättning

Utför talöversättning enkelt i realtid med ett enda REST API-anrop

Custom Speech FÖRHANDSVERSION

Komma över hinder för taligenkänning som samtalsstil, bakgrundsljus och vokabulär

Taltjänster FÖRHANDSVERSION

Unified Speech Services för tal-till-text, text-till-tal och talöversättning

QnA Maker

Omformulera information till konversationsanpassade, navigerbara svar

Är du redo att ge din app ett lyft?