Custom Decision Service

Ett molnbaserat API för kontextuellt beslutsfattande, som blir bättre ju mer du använder det.

I Custom Decision Service används förstärkt inlärning på ett helt nytt sätt så att du kan anpassa ditt innehåll

Kontextbaserat

Custom Decision Service skapar en kontext utifrån den information du anger, rankar alternativen och fattar ett beslut.

Snabb inlärning

Custom Decision Service optimeras automatiskt utifrån din feedback. Dessutom görs experiment med nya alternativ för att se om bästa möjliga beslut har ändrats, så att systemet kan anpassa sig till nya trender.

Lätt att använda

Custom Decision Service är molnbaserat och därmed enkelt att köra. Du kan ansluta ditt program och få beslutsstöd i realtid.

Utforska API:erna för Cognitive Services

API för visuellt innehåll

Sammanfatta användbar information från bilder

API för ansiktsigenkänning

Spåra, identifiera, analysera, organisera och tagga ansikten i foton

Content Moderator

Automatiserad bild-, text- och videomoderering

Känslo-API FÖRHANDSVERSION

Personanpassade användarupplevelser med igenkänning av känslor

Custom Vision Service FÖRHANDSVERSION

Du kan enkelt anpassa egna avancerade modeller för visuellt innehåll som passar ditt unika användningsscenario

Video Indexer FÖRHANDSVERSION

Få tillgång till information i video

LUIS (Language Understanding Intelligent Service)

Lär apparna att förstå kommandon från dina användare

API för textanalys

Utvärdera enkelt sentiment och ämnen och förstå vad användare vill ha

Stavningskontrolls-API i Bing

Hitta och korrigera stavfel direkt i din app

Translator-API för textöversättning

Utför enkelt maskinöversättning i realtid med ett enkelt REST API-anrop

API för webbspråksmodell FÖRHANDSVERSION

Använd styrkan i förutsägande språkmodeller som har tränats på webbskalade data

API för lingvistisk analys FÖRHANDSVERSION

Förenkla komplexa språkkoncept och parsa text med API:t för lingvistisk analys

Translator-API för talöversättning

Utför talöversättning enkelt i realtid med ett enda REST API-anrop

Talarigenkännings-API FÖRHANDSVERSION

Använd tal till att identifiera och autentisera individuella talare

Tal-API för Bing

Omvandla tal till text och tillbaka igen och förstå användaravsikten

Custom Speech Service FÖRHANDSVERSION

Komma över hinder för taligenkänning som samtalsstil, bakgrundsljus och vokabulär

API för QnA Maker

Omformulera information till konversationsanpassade, navigerbara svar

Tjänst för kunskapsutveckling

Möjliggör interaktiva sökupplevelser över strukturerade data via naturliga språkinmatningar

Custom Decision Service

Ett molnbaserat API för kontextuellt beslutsfattande, som blir bättre genom användande

Academic Knowledge API

Ta del av omfattande akademiskt innehåll i Microsoft Academic Graph

API för intelligent tjänst för entitetslänkning

Förse dina appars datalänkar med igenkänning av namngivna entiteter och tvetydigheter

Project Gesture

Gesture based controls

Project Knowledge Exploration

Previously called Knowledge Exploration Service API

Project Event Tracking

Event associated with Wikipedia entries

Project Academic Knowledge

Previously called Academic Knowledge

Project Local Insights

Location insights

Project Entity Linking

Previously called Entity Linking Intelligence Service API

Är du redo att ge din app ett lyft?