Content Moderator

Skydda ditt varumärke och dina användare med tjänster för automatiserad bild-, text- och videomoderering och verktyg för mänsklig granskning

Microsoft Content Moderator bygger på intelligent maskininlärning och filtrerar automatiskt bort stötande innehåll i bilder, text och video på olika plattformar, samt erbjuder verktyg för mänsklig granskning för mer nyanserade fall.

API för bildmoderering

Utvärdera automatiskt bilder och sök efter stötande och oönskat innehåll i flera olika filtyper, inklusive modifierade bilder. Content Moderator tillhandahåller optisk teckenläsning (OCR) och ansiktsigenkänning, som ökar chansen att identifiera oönskat innehåll eller missbruk, samt implementerar partiell matchning mot anpassade svart- och vitlistor.

API för textmoderering

Identifiera olämpligt språk på över 100 språk och matcha automatiskt text mot dina anpassade listor. Content Moderator söker också efter URL:er för skadlig kod och nätfiske samt personligt identifierbar information.

API för videomoderering

Aktivera proaktivt skydd mot vuxeninnehåll i videor med moderering som hanteras i molnet av Azure Media Services.

Verktyg för mänsklig granskning

Utnyttja friheten och kontrollen med mänsklig övervakning i kombination med automatiserad moderering. Med granskningsverktygen kan du granska automatiserade resultat tillsammans med ditt team och godkänna eller ändra taggar för att åsidosätta de automatiskt genererade resultaten. Med maskininlärning och anpassade listor blir modereringsprocessen smartare ju mer du använder den.

Prova granskningsverktyget

Ta en titt på de andra API:erna för kognitiva tjänster

Språk

Tillåt att dina appar behandlar naturligt språk, utvärderar känslor och ämnen och lär sig att känna igen vad användare vill.

Intelligent tjänst för språkförståelse FÖRHANDSVERSION

Lär apparna att förstå kommandon från dina användare

API för textanalys FÖRHANDSVERSION

Utvärdera enkelt sentiment och ämnen och förstå vad användare vill ha

API för webbspråksmodell FÖRHANDSVERSION

Använd styrkan i förutsägande språkmodeller som har tränats på webbskalade data

Stavningskontrolls-API i Bing

Hitta och korrigera stavfel direkt i din app

Translator-API för textöversättning

Utför textöversättning enkelt med ett enda REST API-anrop

Visuellt innehåll

Avancerade algoritmer för bildbearbetning hjälper dig att hantera innehåll automatiskt och bygga personanpassade appar genom att återge smarta insikter om ansikten, bilder och känslor.

API för ansiktsigenkänning FÖRHANDSVERSION

Spåra, analysera, organisera och tagga ansikten i foton

Känslo-API FÖRHANDSVERSION

Personanpassade användarupplevelser med igenkänning av känslor

API för visuellt innehåll FÖRHANDSVERSION

Sammanfatta användbar information från bilder

Content Moderator FÖRHANDSVERSION

Automatiserad bild-, text- och videomoderering

Tal

Behandla talat språk i dina program

Tal-API för Bing

Omvandla tal till text och tillbaka igen och förstå användaravsikten

Talarigenkännings-API FÖRHANDSVERSION

Använd tal till att identifiera och autentisera individuella talare

Translator-API för talöversättning

Utför talöversättning enkelt i realtid med ett enda REST API-anrop

Custom Speech Service FÖRHANDSVERSION

Komma över hinder för taligenkänning som samtalsstil, bakgrundsljus och vokabulär

Sök

Gör dina appar, webbsidor och andra upplevelser smartare och mer engagerande med API:erna för Bing Search.

API:er för Bing Search

Skaffa API:er som gör det möjligt att söka efter webbsidor, bilder, videor och nyheter i din app

API för automatiska förslag för Bing

Utrusta din app med intelligenta sökfunktioner och automatiska förslag

Kunskap

Kartlägg komplex information och data för att lösa uppgifter såsom intelligensrekommendationer och semantisk sökning.

API för rekommendationer FÖRHANDSVERSION

Förutse och rekommendera föremål som dina kunder vill ha

Academic Knowledge API FÖRHANDSVERSION

Ta del av omfattande akademiskt innehåll i Microsoft Academic Graph

API för Bing-taligenkänning licensieras separat och regleras av följande användningsvillkor.

Testa kognitiva tjänster med ett gratis Azure-konto