Content Moderator

Moderera text, bilder och videor automatiskt, förbättrat med manuella granskningsverktyg för mer komplicerade fall

API för bildmoderering

Utvärdera automatiskt bilder och sök efter stötande och oönskat innehåll i flera olika filtyper, inklusive modifierade bilder. Content Moderator tillhandahåller optisk teckenläsning (OCR) och ansiktsigenkänning, som ökar chansen att identifiera oönskat innehåll eller missbruk, samt implementerar partiell matchning mot anpassade svart- och vitlistor.

API för textmoderering

Identifiera olämpligt språk på över 100 språk och matcha automatiskt text mot dina anpassade listor. Content Moderator söker också efter URL:er för skadlig kod och nätfiske samt personligt identifierbar information.

API för videomoderering

Aktivera proaktivt skydd mot vuxeninnehåll i videor med moderering som hanteras i molnet av Azure Media Services.

The Review Tool

Humans can effectively augment machine learning models in situations where the prediction confidence warrants assistance or when decisions must be tempered with a real world context. Enjoy visibility, flexibility and control with a human review tool that supervises the results of your algorithms.

Ta en titt på de andra API:erna för kognitiva tjänster

API för ansiktsigenkänning

Spåra, analysera, organisera och tagga ansikten i foton

Content Moderator

Automatiserad bild-, text- och videomoderering

Känslo-API FÖRHANDSVERSION

Personanpassade användarupplevelser med igenkänning av känslor

API för visuellt innehåll

Sammanfatta användbar information från bilder

Intelligent tjänst för språkförståelse FÖRHANDSVERSION

Lär apparna att förstå kommandon från dina användare

Stavningskontrolls-API i Bing

Hitta och korrigera stavfel direkt i din app

API för webbspråksmodell FÖRHANDSVERSION

Använd styrkan i förutsägande språkmodeller som har tränats på webbskalade data

API för textanalys FÖRHANDSVERSION

Utvärdera enkelt sentiment och ämnen och förstå vad användare vill ha

Translator-API för textöversättning FÖRHANDSVERSION

Utför textöversättning enkelt med ett enda REST API-anrop

Tal-API för Bing FÖRHANDSVERSION

Omvandla tal till text och tillbaka igen och förstå användaravsikten

Custom Speech Service FÖRHANDSVERSION

Komma över hinder för taligenkänning som samtalsstil, bakgrundsljus och vokabulär

Stavningskontrolls-API i Bing

Hitta och korrigera stavfel direkt i din app

Talarigenkännings-API FÖRHANDSVERSION

Använd tal till att identifiera och autentisera individuella talare

Translator-API för talöversättning

Utför talöversättning enkelt i realtid med ett enda REST API-anrop

API för rekommendationer FÖRHANDSVERSION

Förutse och rekommendera föremål som dina kunder vill ha

Academic Knowledge API FÖRHANDSVERSION

Ta del av omfattande akademiskt innehåll i Microsoft Academic Graph

Är du redo att ge din app ett lyft?