Academic Knowledge API

Ta del av omfattande akademiskt innehåll i Microsoft Academic Graph med hjälp av Academic Knowledge API.

Tolka

Tolkar en användarfrågesträng med naturligt språk. Returnerar kommenterade tolkningar för att aktivera funktioner för automatisk ifyllning i sökrutor som förutsäger vad användaren skriver.

Utvärdera

Utvärderar ett frågeuttryck och returnerar Academic Knowledge-enhetsresultat

Beräkningshistogram

Beräknar ett histogram för fördelningen av attributvärden för de akademiska enheter som returneras av ett frågeuttryck, till exempel fördelningen av källhänvisningar per år för en angiven författare.

Likhet

Beräknar den akademiska cosinus-likheten mellan två textinmatningar. Utvärderar inte bara likheten mellan ord utan även koncepten för relaterade texter.

Graph Search

Söker efter ett givet grafmönster och returnerar resultat med matchande entiteter. Grafmönster kan anges av JSON-objekt eller Lambda-uttryck.

Ta en titt på de andra API:erna för kognitiva tjänster

API för ansiktsigenkänning

Spåra, analysera, organisera och tagga ansikten i foton

Content Moderator

Automatiserad bild-, text- och videomoderering

Känslo-API FÖRHANDSVERSION

Personanpassade användarupplevelser med igenkänning av känslor

API för visuellt innehåll

Sammanfatta användbar information från bilder

Intelligent tjänst för språkförståelse FÖRHANDSVERSION

Lär apparna att förstå kommandon från dina användare

Stavningskontrolls-API i Bing

Hitta och korrigera stavfel direkt i din app

API för webbspråksmodell FÖRHANDSVERSION

Använd styrkan i förutsägande språkmodeller som har tränats på webbskalade data

API för textanalys FÖRHANDSVERSION

Utvärdera enkelt sentiment och ämnen och förstå vad användare vill ha

Translator-API för textöversättning FÖRHANDSVERSION

Utför textöversättning enkelt med ett enda REST API-anrop

Tal-API för Bing FÖRHANDSVERSION

Omvandla tal till text och tillbaka igen och förstå användaravsikten

Custom Speech Service FÖRHANDSVERSION

Komma över hinder för taligenkänning som samtalsstil, bakgrundsljus och vokabulär

Stavningskontrolls-API i Bing

Hitta och korrigera stavfel direkt i din app

Talarigenkännings-API FÖRHANDSVERSION

Använd tal till att identifiera och autentisera individuella talare

Translator-API för talöversättning

Utför talöversättning enkelt i realtid med ett enda REST API-anrop

API för rekommendationer FÖRHANDSVERSION

Förutse och rekommendera föremål som dina kunder vill ha

Academic Knowledge API FÖRHANDSVERSION

Ta del av omfattande akademiskt innehåll i Microsoft Academic Graph

Är du redo att ge din app ett lyft?