Azure Blockchain-token

Definiera, skapa och hantera enkelt token som baseras på transaktionsregister

Skapa och definiera enkelt token som baseras på transaktionsregister

Förhandsversionen av Azure Blockchain Tokens gör det enklare än någonsin att distribuera och hantera standardtoken. Den bygger på standarderna som har utvecklats av Token Taxonomy Initiative, ett öppet konsortium av blockkedjebranschledare. Du kan tryggt använda token i blockkedjenätverk i Azure, där du kan välja bland en växande uppsättning initiativkompatibla mallar som utvecklats av Microsoft och dess partner.

Definiera och skapa enkelt token som är kompatibla med Token Taxonomy Framework och representerar digitala eller fysiska tillgångar.

Hantera sammansättningsbara token med inbyggd säkerhet i flera transaktionsregister och använd sammansättningsbara mallar för vanliga scenarier.

Lägg till företagsdefinierade token i befintliga applikationer genom en uppsättning öppna SDK:er.

Skapa token som baseras på öppna communitystandarder som utvecklats av blockkedjeexperter.

Förbättra din blockkedjeutveckling

Definiera, skapa och hantera token som följer standard. Överför, bränn eller skapa token på ett säkrare sätt mellan motparter, oavsett val av transaktionsregister. Dra nytta av sammansättningsbara mallar för vanliga scenarier som utvecklats av Microsoft och partner. Azure Key Vault och Azure Active Directory är integrerade för att skydda transaktioner.

Utforska dokumentationen

Använd ett öppet och utökningsbart ramverk

Integrera enkelt Azure Blockchain Tokens i befintliga applikationer med en interaktionsmodell som drivs av öppna API:er. Skapa dina applikationer på ett enklare sätt genom att abstrahera din affärslogik från infrastrukturen för blockkedjetoken. Efterlevnad enligt Token Taxonomy Initiative säkerställer interoperabilitet på olika Ethereum-nätverk, och fler nätverk kommer snart.

Läs dokumentet

Skapa på en standardbaserad grund

Azure Blockchain Tokens är baserade på de standarder som utvecklats av Token Taxonomy Initiative. De här branschledarna utvecklar definitioner och omfattning för en gemensam standard för token med utbytbara, valutaliknande egenskaper eller unika tillgångar.

Kontakta Token Taxonomy Initiative

Kom igång med Azure Blockchain Tokens

Kom igång med 5 minuter långa snabbstartssjälvstudier och dokumentation.
Skapa, kompilera och distribuera token med Token SDK och Visual Studio Code-tillägget.

Utvecklarresurser

Läs dokumentet

Läs Tokenization: Establishing Digital Representations of Value as the Medium of Exchange, ett faktablad om token som baseras på transaktionsregister om du vill lära dig hur du förbättrar dina blockkedjeapplikationer.

Utforska mönster inom molnutveckling

Titta på de här avsnitten av Block Talk, ett program om blockkedjor och molnutveckling som ingenjörsteamet bakom Azure Blockchain producerar varje vecka.

Utveckla snabbare med kodexempel

Definiera dina token med Token Taxonomy Framework och börja bygga dina tokenlösningar med våra SDK:er och prover.

Betrott av företag i alla storlekar

Vanliga frågor om Azure Blockchain Tokens

  • Nej, du debiteras inte när tjänsten är en förhandsversion.
  • Ja, du kan ansluta Azure Blockchain Tokens till dina befintliga Azure Blockchain Service-noder, men det är inget krav.
  • Ja, du kan skapa din egen mall med Token Composability-API:erna, men inte från Azure-portalen under förhandsversionsperioden.
  • Ja, du kan återanvända dina sammansatta tokenmallar när tjänsten blir allmänt tillgänglig.

Kom igång med Azure Blockchain Tokens

Registrera dig för förhandsversionen