Azure Blockchain Service

Skapa, styra och expandera blockkedjenätverk i konsortium

Grunden till blockkedjeappar i molnet

Skapa, styr och expandera blockkedjenätverk i stor skala. Med förhandsversionen av Azure Blockchain Service är det enklare att utforma, hantera och styra blockkedjenätverk i konsortium så att du kan fokusera på affärslogiken och att utveckla appar.

Distribuera helt hanterade blockkedjenätverk med bara några klick

Styr i stor skala med inbyggd regelhantering och kodlös konsortiumhantering

Skapa blockkedjeappar med de utvecklingsverktyg och appar du redan är van vid

Samla in, reagera på och lagra redovisningsdata utanför kedjan med hjälp av datahanteraren för lösningar från slutpunkt till slutpunkt

Enkel distribuering och hantering av blockkedjenätverk

Skapa och konfigurera snabbt en blockkedjeinfrastruktur i konsortium och lyft ut nätverkshanteringen samtidigt som du ändå kan göra uppdateringar med tiden.

Se hur du skapar ditt blockkedjenätverk

Inbyggd konsortiumhantering

Få en heltäckande nodhantering och styr konsortier i stor skala. De modulära kontrollerna gör det enkelt att registrera nya medlemmar, ge behörigheter utan att skriva någon kod och se till att policyer följs.

Läs mer om nätverksstyrning

Enkel datapublicering i blockkedjor

Skapa lösningar från slutpunkt till slutpunkt med blockkedjans datahanterare. Få flexibel, tillförlitlig och skalbar dataströmning och programintegrering med några få klick. Övervaka dina smarta kontrakt, reagera på transaktioner och händelser, samt strömma data i kedjan till datalager utanför kedjan.

Utforska blockkedjans datahanterare

Öppen och utökningsbar design

Skapa blockkedjeappar på en öppen och flexibel plattform som integreras med de utvecklingsverktyg, datakällor och appar du redan använder.

Utforska en lösningsarkitektur

Trygga innovationer

  • Microsoft investerar mer än 1 miljard USD varje år på forskning och utveckling av cybersäkerhet.

  • Vi sysselsätter fler än 3 500 säkerhetsexperter som är fokuserade på att skydda dina data och din sekretess.

  • Azure har fler certifieringar än någon annan molnleverantör. Se hela listan.

Azure Blockchain Service har en enkel prissättning per nod

Anpassa infrastrukturen för ditt blockkedjenätverk och håll dina kostnader under kontroll.

Azure Blockchain Service är nu tillgängligt på två prisnivåer. Nivån Basic är en kostnadseffektiv miljö för utveckling och tester av dina blockkedjeappar. Nivån Standard kan användas till att driva blockkedjenätverk i produktionsmiljö med inbyggd hög tillgänglighet.

Se prissättningen för Azure Blockchain Service

Kunderna åstadkommer fantastiska saker med blockkedjor i Azure

Nya höjder med hjälp av blockkedja

GE Aviation använder blockkedja för att effektivisera spårningen av flygplansdelar från fabrik till flygning.

GE Aviation

Nya möjligheter för delade processer i molnet

J.P. Morgan använder Azure till att stärka Quorum och skynda på användningen av blockkedjor på företaget.

J.P. Morgan

Få ut mer av lojalitetspoängen

Singapore Airlines använde Azure till att omvandla kundernas flygmil till blockkedjebaserade tokens som kan användas i ett nätverk av återförsäljare.

Singapore Airlines

Generera royaltydata i realtid

Microsoft använder blockkedjeteknik till att beräkna royaltybetalningar för Xbox-spel på bara några timmar snarare än månader.

Xbox

Spåra kaffet från odling till servering

Starbucks använder Azure till att stötta småskaliga producenter och spåra produkterna från böna till barista.

Starbucks

Kom igång med Azure Blockchain Service

Få direktåtkomst och en kredit på $200 när du registrerar dig för ett kostnadsfritt Azure-konto.

Distribuera Azure Blockchain Service med hjälp av snabbstarter från ingenjörsteamet bakom Azure.

Självstudier, exempelkod och tips kring apputveckling

Snabbstarter på fem minuter

Utveckla snabbt ditt första blockkedjenätverk via Azure-portalen eller Azure CLI.

Konfigurera enkelt säkerhetsåtkomsten till dina transaktionsnoder via Azure-portalen eller Azure CLI.

Konfigurera blockkedjans datahanterare till att hämta, omvandla och leverera blockkedjedata till de mål du vill.

Utforska mönster inom molnutveckling

Se dessa Block Talk-avsnitt för att lära dig mer om att skapa och konfigurera dina arbetsbelastningar i blockkedjan.

Utveckla snabbare med kodexempel

Anslut valfritt användargränssnitt, integrera med befintliga system och förenkla DevOps för smarta kontrakt med Azure Blockchain Development Kit.

Azure Blockchain Service-uppdateringar, bloggar och meddelanden

Vanliga frågor om Azure Blockchain Service

  • Basic-erbjudandet är avsett för kunder som vill använda Azure Blockchain Service till utveckling, tester och proof of concept. Standardnivån är avsedd för blockkedjelösningar i produktionsmiljö. Du får den höga tillgänglighet och prestanda som krävs för skalbara blockkedjelösningar i molnet.
  • Azure Blockchain Service ger 99,9 % tillgänglighet, inklusive automatisk korrigering av värdoperativsystemet och redovisningsprogramvaran vid kritiska uppdateringar. Support finns genom kvalificerade supportavtal för Azure.
  • Ja. Azure Blockchain Workbench är ett utmärkt verktyg för att skapa prototyper av appar i Azure Blockchain Service.
  • Azure Blockchain Service är integrerat i Microsofts serverlösa och kodlösa utvecklingsverktyg. Med gallerimallar för anslutningsprogrammen till både Microsoft Flow och Azure Logic Apps, blir det enkelt att skicka data till och från transaktionsregistret via mikrotjänster, databaser eller händelser.
  • Azure Blockchain Service är integrerat med både Visual Studio Code och Azure DevOps. Med vårt Visual Studio Code-tillägg kan du skriva, testa, felsöka och distribuera dina kontrakt lokalt till en privat kedja eller till offentliga blockkedjenätverk. Generera tester automatiskt och kör dem i tillägget. Allt du gör i Visual Studio Code kan kopplas till Azure DevOps så att du får Build- and Release-pipelines, kan tillämpa åtkomstkontroll och riktlinjer.

Vi är klara när du är det – låt oss konfigurera ditt kostnadsfria Azure-konto