Hoppa över navigering

Azure Batch AI

Experimentera enkelt och träna dina djupinlärnings- och AI-modeller parallellt och skalbart

Enkel distribution och flexibilitet

Fokusera på arbetsbelastningen, inte infrastrukturen genom att lämna resursetableringen och hanteringen till Batch AI. Tjänsten distribuerar virtuella datorer, behållare och ansluter virtuella datorer, behållare och ansluter din delade lagring och konfigurerar SSL för inloggning. Batch AI Training ger en flexibel programmeringsmodell och SDK så du kan enkelt integrera din egen pipeline och ditt eget arbetsflöde. Eftersom Batch AI hanterar distribution är det enkelt att iterera på dina nätverk och hyperparametrar.

Träning med höga prestanda

Batch AI fungerar med alla Microsoft Azure VM-familjer, inklusive de senaste NVIDIA GPU:erna anslutna med InfiniBand. Det här ger dig möjligheten att skala beräkningsresurserna till det som dina modeller och träningsdata kräver. Samma kraftfulla infrastruktur som Microsoft använder för företagets AI-utveckling är nu tillgänglig för dig, på begäran.

Stöder alla ramverk

Använd valfritt AI-ramverk eller -bibliotek. Azure Batch AI har djupstöd för CNTK, TensorFlow, Chainer med flera. Eller ta med koden i en a Docker-behållare så tar vi hand om resten. Batch AI stöder Azure-kommandorad, Jupyter Notebooks, skript för tjänsten med vårt Python-bibliotek och integration av arbetsflöden med REST API och SDK för C#, Java och andra språk. Du kan använda de verktyg du är bekväm med.

Relaterade produkter och tjänster

Azure Machine Learning-tjänster

Låt alla ta del av AI med en skalbar, tillförlitlig plattform från slutpunkt till slutpunkt med experimentering och modellhantering

HDInsight

Tillhandahåll Hadoop, Spark, R Server, HBase och Storm-kluster i molnet

Virtual Machines

Driftsätt virtuella Windows- och Linux-datorer på några sekunder

Läs mer

Kom igång med Batch AI