Hoppa över navigering

Azure Percept

Påskynda intelligens för gränsenheter från kisel till tjänst

Öka intelligensen vid nätverksgränsen

Azure Percept är en omfattande och användarvänlig plattform med extra säkerhet för att skapa AI-lösningar för gränsenheter.

Påbörja ditt funktionstest på några minuter med maskinvaruacceleratorer som skapats för att integreras sömlöst med Azure AI och Azure IoT-tjänster.

Azure Percept fungerar direkt med Azure Cognitive Services, Azure Machine Learning och andra Azure-tjänster för att leverera bild- och ljudinsikter i realtid.

Öka intelligensen vid nätverksgränsen

AI-gränsplattform för slutpunkt till slutpunkt inklusive maskinvaruacceleratorer integrerade med Azure AI- och IoT-tjänster

Färdiga AI-modeller och lösningshantering som hjälper dig att påbörja ditt funktionstest på några minuter

Säkerhetsåtgärder som byggts in i din Edge AI-lösning för att skydda dina mest känsliga och värdefulla tillgångar

Transformera med en komplett AI-plattform för gränsenheter

Börja med ett bibliotek med färdiga AI-modeller för visuellt innehåll som objektidentifiering, hyllanalys, fordonsanalys och ljudfunktioner som röstkontroll och avvikelseidentifiering. Anpassa AI-modellens träning utan kod och distribuera lokalt eller i molnet.

Kom igång med Azure Percept

Skapa och hantera AI-lösningar för gränsenheter

Azure Percept Studio är en komplett plattform som gör det enkelt att skapa AI-lösningar för gränsenheter. Använd en integrerad samling av Azure-tjänster och verktyg som utformats för enhetsetablering, AI- och maskininlärningsdistributioner och AI-livscykelhantering vid nätverksgränsen.

Förenkla livscykelhanteringen för AI-gränsenheter

Utformad med modern säkerhet i åtanke

Maskinvaruacceleratorer i Azure Percept har utformats med en maskinvarubaserad förtroenderot som interagerar med en enhets-TPM- och attesteringstjänst för att bevisa enhetens identitet och säkerställa ytterligare enhetssäkerhet. Azure Percept använder också säkerhetsmodellen för noll förtroende, så att du kan skydda känsliga AI-modeller och data under överföring och vila för dina AI-lösningar för gränsenheter.

Bygg säkrare AI-lösningar för gränsenheter

Utformad med modern säkerhet i åtanke

Azure Percept-produkter och -komponenter som finns tillgängliga nu

Ett pilotfärdigt development kit med ett operatörskort, monteringsverktyg och Azure Percept Vision, ett kameraaktiverat, modulbaserat system (SoM) för snabb, scenariobaserad anpassning. Detta development kit är djupt integrerat med Azure AI, Azure Machine Learning och Azure IoT-hanteringstjänster.

Komponenter:

 • NXP iMX8m-processor
 • Trusted Platform Module (TPM) version 2.0
 • Wi-Fi- och Bluetooth-anslutning
 • Intel Movidius Myriad X (MA2085) vision processing unit (VPU)
 • RGB-kamerasensor

Visa alla maskinvarukomponenter

Utöka ditt development kit med Azure Percept Audio, ett röstaktiverat, modulbaserat system (SoM) med en linjär matris med 4 mikrofoner för att tillämpa anpassade kommandon, avlägset tal och avvikelseidentifiering.

Komponenter:

 • 4x MEM-mikrofoner (MSM261D3526Z1CM)
 • XMOS XUF208 Codec
 • Azure Speech SDK
 • ST-Microelectronics STM32L462CE
 • USB 2.0, mikro-B-typ

Visa alla maskinvarukomponenter

Kom igång med en programsvit med verktyg för livscykelhantering för Azure AI-gränsenheter för utvecklare på alla kompetensnivåer.

Azure Percept Studio integrerar Azure IoT Hub, Azure IoT Edge, Device Update, Device Provisioning Service, Azure AI, Azure Machine Learning, Azure Cognitive Services, Azure och andra Azure-tjänster.

Azure Percept Studio är kostnadsfritt under förhandsversionen och ingår med köpet av Azure Percept DK. Betala bara för de Azure-tjänster som du använder.

Börja kostnadsfritt

Prissättning för Azure Percept

 • Azure Percept DK är ett pilotfärdigt development kit som innehåller ett operatörskort, monteringsverktyg och Azure Percept Vision, ett kameraaktiverat, modulbaserat system (SoM).
 • Utöka ditt development kit med Azure Percept Audio, ett development kit-tillbehör som innehåller ett röstaktiverat, modulbaserat system (SoM).
 • Under förhandsversionen är Azure Percept Studio tillgängligt utan extra kostnad. Kunderna betalar bara för de underliggande Azure-tjänster som de använder.

Läs den senaste versionen av rapporten IoT Signals

I det här dokumentet bygger vi vidare på tidigare lyckade rapporter med nya lärdomar och insikter om IoT.

Vanliga frågor om Azure Percept

 • Med Azure Percept kan du komma igång på några minuter och tillämpa AI-lösningar på gränskameror och lyssningsenheter. Använd ett bibliotek med färdiga Azure AI-modeller för gränsscenarier som objektidentifiering, rumsanalys, avvikelseidentifiering, nyckelordsidentifiering med mera.

  Du kan också anpassa träning och distribution av AI-modeller lokalt eller via molnet via en Jupyter Notebook tillsammans med ditt Azure Machine Learning-konto.

 • Ja. Deltagande i Azure Percept kräver en Azure-prenumeration.
 • Azure Percept Studio är en sömlös samling Azure-tjänster som är utformade för att förenkla enhetsetablering, lösningshantering och AI- och Machine Learning-distributioner vid nätverksgränsen.

  Integrerade Azure-tjänster omfattar: Azure IoT Hub, Azure IoT Edge, Azure Device Update, Azure Machine Learning, Azure Cognitive Services, Azure Custom Speech, Azure Device Provisioning Service, Azure Container Registry och andra Azure-tjänster.

  Azure Percept Studio är kostnadsfritt under förhandsversionen – du betalar bara för de Azure-tjänster som du använder. Azure-tjänster som är integrerade med Azure Percept Studio kan medföra kostnader vid användning. Mer information om priser för Azure-tjänster finns i avsnittet om prissättning på den relevanta sidan om Azure-tjänster.

 • Microsoft kan leverera till länder eller regioner där Azure Percept har certifierats. Certifieringar för följande länder kommer snart: Australien, Österrike, Kanada, Frankrike, Tyskland, Ungern, Irland, Nederländerna, Nya Zeeland, Portugal, Spanien, Sverige, Taiwan, Storbritannien och USA.

Kom igång med Azure Percept.

Köp Azure Percept DevKit
Kan vi hjälpa dig?