Azure Migrate

En central hubb med Azure Cloud-migreringstjänster och -verktyg för identifiering, utvärdering och migrering av arbetsbelastningar till molnet

Förenkla din resa för molnmigrering

Få alla migreringsverktyg och riktlinjer för Azure som du behöver för att planera och implementera din övergång till molnet – och spåra förloppet med hjälp av en central instrumentpanel som erbjuder intelligenta insikter.

Stöd för viktiga migreringsscenarier för alla servrar, data, databaser, webbappar och virtuella skrivbord

Omfattande funktioner för identifiering, utvärdering och migrering genom Azure- och partnerverktyg

Central lagringsplats för migrering som levererar spårning och insikter från slutpunkt till slutpunkt

Kostnadseffektiv migrering med funktioner och verktyg i Azure för kostnadsoptimering

Flera scenarier

Använd en omfattande metod för att migrera dina program och datacenter. Få stöd för viktiga migreringsarbetsbelastningar som Windows, SQL och Linux Server, databaser, data, webbappar och virtuella skrivbord. Migrera till destinationer som Azure Virtual Machines, Azure VMware Solution, Azure App Service och Azure SQL Database. Migreringar är holistiska för VMware, Hyper-V, fysiska servrar och moln-till-moln-migrering.

Synlighet från början till slut

Du får en guidad upplevelse och förloppsöversikt för faserna identifiering, utvärdering och migrering gällande olika affärsområden på en central datalagringsplats. Med inbyggda insikter och rekommendationer kan du fatta bästa möjliga beslut om migreringen.

Olika funktioner

Dra nytta av kostnadsfria Azure-verktyg med funktioner som agentlös identifiering av datacenter, Azure-beredskapsanalys, kostnadsuppskattning, appmodernisering och visualisering av appberoenden – eller välj från en samling integrerade partnerverktyg för ytterligare funktioner.

Spara pengar

Migrera effektivt med snabb Lift and Shift-migrering. Allt ingår i din Azure-prenumeration utan extra kostnad. Få resurser med rätt storlek i molnet baserat på prestandainsikter och variationer i efterfrågan. Undvik återkommande kostnader för infrastruktur från lokala resurser.

Lär dig mer om att optimera kostnader med Azure

Varför ska du ha förtroende för säkerheten i Azure?

 • Microsoft investerar över en miljard USD varje år på forskning om och utveckling av cybersäkerhet.
 • Microsoft sysselsätter fler än 3 500 säkerhetsexperter som arbetar helt och hållet med din datasäkerhet och sekretess.
 • Azure har fler efterlevnadscertifieringar än någon annan molnleverantör – visa den omfattande listan.

Priser för Azure Migrate

Med en Azure-prenumeration får du tillgång till Azure Migrate. Kostnader kan dock tillkomma om du väljer att använda verktyg som ger tillgång till ytterligare funktioner.

Kom igång direkt

Registrera dig för ett Azure-konto och spara pengar med unika erbjudanden för kostnadsbesparingar.

Lär dig hur du använder Azure Migrate och optimera migreringen med dokumentation och ytterligare resurser.

Vanliga frågor och svar om Azure Migrate

 • Azure Migrate omfattar verktyg och tjänster som stöder utvärderings- och migreringsstegen i din molnmigrering. Få fler resurser för att planera migreringen till Azure, inklusive checklistan för molnmigrering.
 • Ja, Azure Migrate tillhandahåller ett sätt att flytta din portfölj med äldre appar till molnet. Lär dig mer med det här webbseminariet, Migrate Your Legacy .NET Apps to the Cloud (Migrera dina äldre .NET-appar till molnet). Om din organisation använder en stordator kan du ta reda på hur du migrerar appar för stordatorer till molnet.
 • Klassiska Azure Migrate är den ursprungliga versionen av Azure Migrate, som endast stöder utvärdering av virtuella VMware-datorer. Azure Migrate har nu både utvärderingar och migreringar för flera arbetsbelastningsscenarier. Om du vill uppgradera till den senaste versionen av Azure Migrate följer du anvisningarna här.
 • På sidan om produkttillgänglighet per region hittar du sökverktyget för regioner.
 • Ja, Azure Migrate hjälper dig att utvärdera VDI – välj Lakeside, ett VDI-utvärderingsverktyg, när du skapar ett nytt projekt.
 • Licensinformation om specifika partnerverktyg finns på partnerns webbplats. Du kan även gå till sidan för Azure Migrate-priser om du vill se prisinformation.
 • Ja, Azure Migrate har stöd för utvärdering och migrering av fysiska servrar.
 • En lista över databaser som stöds finns här.
 • För att påbörja migreringen av databasen använder du först ett utvärderingsverktyg för Azure Migrate-databaser för att identifiera och utvärdera lokala databaser. Om du vill migrera dina databaser använder du Database Migration Service från Azure-portalen, väljer den prenumeration som används i din Azure Migrate-databasutvärdering och migrerar grupper och instanser från utvärderingen.
 • Azure Migrate tillhandahåller ett centralt nav för utvärdering och migrering till Azure. Azure Site Recovery är en katastrofåterställningslösning. Verktyget för servermigrering i Azure Migrate ger tillgång till migreringsspecifika funktioner, däribland stöd för olika typer av arbetsbelastningar, agentlös migrering och integrering med utvärderingsverktyg.

Starta ditt Azure Migrate-projekt nu