Azure Arc-aktiverade datatjänster

Få ut Azure-datatjänster till lokala enheter, miljöer med flera moln och gränsmiljöer

Kör Azure Arc-aktiverade datatjänster var som helst

Kör Azure-datatjänster lokalt, på gränsen och i miljöer med flera moln med hjälp av Kubernetes i den infrastruktur som du föredrar. Få de senaste Azure-nyheterna, elastisk skalbarhet och enhetlig hantering för dataarbetsbelastningar med eller utan direkt molnanslutning.

Hanterad Azure SQL-instans och Azure PostgreSQL – hyperskala är tillgängliga som förhandsversion i Azure Arc, och fler Azure-datatjänster är på gång.

De senaste Azure-nyheterna, däribland Azure Arc-aktiverad SQL Managed Instance och Azure Arc-aktiverad PostgreSQL-hyperskala i valfri miljö

Storskalig automatisering för att konfigurera hög tillgänglighet och elastisk skalning utan avbrottstid för programmen

Enhetlig hantering med välbekanta verktyg och en modern molnfaktureringsmodell i hela hybridinfrastrukturen

Molnfördelar som enhetlig hanterbarhet, säkerhetsfunktioner och elastisk skalning för både anslutna och frånkopplade scenarier

Håll dig uppdaterad

Få åtkomst till de senaste funktionerna från Azure för lokala dataarbetsbelastningar. Välj bland olika Azure-datatjänster, bland annat Azure Arc-aktiverad SQL Managed Instance, som erbjuder varaktig SQL, och Azure Arc-aktiverad Azure PostgreSQL-hyperskala. Konfigurera automatiska uppdateringar för att få de senaste korrigeringarna och uppgraderingarna utan programavbrott samtidigt som du kontrollerar distributionen baserat på din princip.

Ladda ned infografiken om Azure Data Services lokalt

Elastisk skalning

Optimera prestanda för dataarbetsbelastningar med molnautomatisering och elastisk skala i datacentret. Skala upp instanser på några sekunder och förenkla administrativa databasuppgifter som att konfigurera hög tillgänglighet med några få klickningar. Skala dynamiskt dina dataarbetsbelastningar baserat på kapacitet utan avbrottstid för programmen – skala enkelt upp eller ut för fler skrivskyddade repliker eller för partitionering.

Läs mer om att implementera Azures datatjänster i din egen miljö

Enhetlig hantering

Få en enda vy över dina data i lokala miljöer och molnmiljöer. Upprätthåll en enhetlig hanteringsupplevelse för olika relationsdatabaser, t.ex. Azure SQL och PostgreSQL. Hantera datalagret med vyer för underliggande infrastrukturshälsa och kapacitet för prestanda. Allt du behöver är en välbekant verktygsuppsättning som innehåller Azure Portal, Azure Data Studio eller Azure CLI.

Läs mer om hur du aktiverar Azure-hantering och datatjänster utanför Azure-infrastrukturen

Överlägsen säkerhet

Skydda dataarbetsbelastningar i din miljö med Azure Security Centers avancerades skydd och sårbarhetsutvärdering. Ställ smidigt in säkerhetspolicyer, resursgränser och rollbaserad åtkomst för flera dataarbetsbelastningar i din hybridinfrastruktur.

Stöd för scenarier utan anslutning

Få åtkomst till samma Azure-fördelar med eller utan direkt och kontinuerlig molnanslutning. Den lokala Azure Arc-datakontrollanten innehåller en fullständig uppsättning hanteringsfunktioner, inklusive etablering, elastisk skalning, automatiska uppdateringar, hög tillgänglighet, säkerhetskopiering och övervakning – i din lokala miljö.

Läs mer om Azures hybridlösningar

Azure Arc-aktiverade datatjänster är i förhandsversion

Just nu är det kostnadsfritt att använda den här tjänsten.

Uppdateringar, bloggar och nyheter om Azure Arc

Vanliga frågor och svar om Azure Arc-aktiverade datatjänster

Ladda ned frågor och svar om teknik
  • Läs den djupgående bloggen om förhandsgranskningsmeddelande här.
  • Azure Arc-aktiverad SQL Managed Instance och Azure Arc-aktiverad PostgreSQL-hyperskala är nu i förhandsversion. Fler Azure-datatjänster kommer att vara tillgängliga med tiden.
  • Du behöver ett Kubernetes-kluster som orkestrerare i miljön för att köra Azure-datatjänsterna på valfri maskinvara. Vi arbetar med de största Kubernetes-distributionerna för de alternativ som stöds.
  • Azure Arc automatiserar databashanteringsuppgifter för storskalig hantering. Snabb etablering, elastisk skalning på begäran, uppdatering, konfiguration av hög tillgänglighet, säkerhetskopiering och återställning samt övervakning är direkt tillgängligt. Med Azure Arc kan du utvidga Advanced Data Security, Azure Backup, Azure Monitor, Azure Policy, och rollbaserad åtkomstkontroll för databaser som körs i miljön. Om du vill ha mer information laddar du ned informationsgrafiken.
  • Installera nödvändig Azure Arc-datakontrollant i miljön innan du etablerar Azure-datatjänster eller använder hanteringsfunktioner. Kom igång med ett Azure-konto här.
  • Vi kommer att använda en molndebiteringsmodell för Azure-datatjänster som körs i hybridmiljöer. SQL Server-kunder kommer dessutom att kunna använda sina befintliga licenser när de inför Azure Arc-aktiverad SQL Managed Instance. Detaljerad information om prissättning och inköpsmodell kommer att finnas vid allmän tillgänglighet.
  • Läs KPMG:s kundberättelse här.
  • Microsoft Azure har under ett antal år erbjudit flera olika distributions- och hanteringsalternativ för SQL Server-motorn med Azure som värd. I och med lanseringen av Azure Arc-stödet för SQL Server har de olika alternativen blivit ännu fler. Den här artikeln bör kunna hjälpa dig att reda ut de olika alternativen och hjälpa till i beslutsprocessen.

Utforska Azure Arc-aktiverade datatjänster för din infrastruktur

Börja nu