Hoppa över navigering

Azure-API för FHIR

Skapa och distribuera enkelt en FHIR-tjänst (Fast Healthcare Interoperability Resources®) för hälsodatalösningar

Hantera hälsodata i molnet

Utbyt snabbt data standardformatet HL7 FHIR med en enda, enkel datahanteringslösning för skyddade hälsouppgifter (PHI, Protected Health Information). Med Azure API for FHIR kan du snabbt ansluta till befintliga datakällor, som elektroniska hälso- och sjukvårdsarkiv och forskningsdatabaser. Skapa nya möjligheter för analyser, maskininlärning och beslutsgrundande insikter från alla hälso- och sjukvårdsdata.

Etablera den fullständigt hanterade FHIR-tjänsten i företagsklass i molnet på mindre än fem minuter

Hantera alla skyddade hälsodata (PHI) på ett säkert sätt i Azure med FHIR-API:er

Snabba på maskininlärning, dataanalys och driftmässiga resultat

Möjliggör säkert utbyte av hälsodata inom en global infrastruktur

Hantera hälsodata i molnet

Förenkla datahantering med en enda, enhetlig lösning för skyddad hälso- och sjukvårdsinformation (PHI). Azure API for FHIR samlar hälsodata från olika system med hjälp av industristandarden HL7 FHIR. Den här robusta, utbyggbara datamodellen standardiserar semantik och datautbyte så att alla system som använder FHIR kan fungera tillsammans.

Aktivera fjärrstyrd patientövervakning och telehälsa

Skapa en skalbar datapipeline från slutpunkt till slutpunkt som hjälper dig att skydda dina PHI-dataarbetsflöden med hjälp av Azure IoT Connector för FHIR (IoT Connector). Med IoT Connector, en funktion i Azure API för FHIR, kan du mata in biometriska data från enheter på ett säkert sätt. Funktionen normaliserar även dessa data i FHIR så att du kan visa dem i kontexten av andra uppsättningar med kliniska data. Finns nu som offentlig förhandsversion.

Du kontrollerar själv dina data som ligger till grund för din verksamhet

Lagra PHI-data säkert. Azure-säkerhet isolerar data och erbjuder djupgående skydd i flera lager och avancerat hotskydd som följer strikta branschstandarder. Azure täcker fler än 90 efterlevnadscertifieringar, inklusive ISO 27001, och uppfyller lagstadgade HIPAA-krav.

Driv bättre hälsoresultat

Relatera datapunkter från olika system för att skapa större datamängder. Använd de här datamängderna för att möjliggöra avancerade analyser som främjar bättre hälsoresultat. Koppla ihop person- och hälsodata på intelligenta sätt i infrastrukturen, produktivitetsprogram, affärsprogram och analyser.

Säker hantering av PHI i Azure

  • Azure API for FHIR uppfyller HIPAA:s lagstadgade krav och är ISO 27001-certifierat. Läs mer.
  • Anslut på ett säkert sätt system som användare FHIR-API:er.
  • Få rollbaserad åtkomstkontroll för att hantera datalagring och dataåtkomst.

Enkel, tydlig prissättning som gör att du kan planera framåt

Inga startkostnader eller överraskningar – betala endast för det du behöver. Priserna för Azure API for FHIR baseras på vilken strukturerad lagring som använts, etablerat dataflöde och tjänstkörning.

Get pricing details

Driver innovation i hälsobranschen

Vanliga frågor om Azure API for FHIR

  • På den mest grundläggande nivån är API:er avsedda att hjälpa system att prata med varandra. Azure API for FHIR syftar till att förbättra hälsoteknikens interoperabilitet och göra det enklare att hantera data – för att lösa centrala utmaningar som hälsoorganisationer står inför i dag.
  • HL7 FHIR, eller Fast Healthcare Interoperability Resources, är en datamodell med öppen standard som möjliggör datainteroperabilitet för system som använder FHIR. Läs mer.

FHIR® är ett registrerat varumärke som tillhör HL7 och används med tillstånd från HL7.

Ready when you are—let's set up your Azure free account