Operations Management Suite | Automation & Control

Möjliggör kontinuerliga tjänster och efterlevnad med automation och konfigurationshantering

Upprätta responsiva IT-uppgifter

Utlös processer vid behov eller automatiskt. Förbättra svarstiden genom att vidta åtgärder omedelbart när det gäller driftsproblem.

Upprätthåll en enhetlig konfiguration

Undvik konfigurationsförändringar genom att tillämpa, övervaka och automatiskt uppdatera önskat läge för dina program och infrastrukturresurser med en lättillgänglig hämtningstjänst från Azure.

Behåll kompatibla IT-resurser

Identifiera och tillämpa konfigurationer och möjliggör efterlevnad genom att kombinera ändringsspårning med konfigurationshantering. Tillhandahåll dirigerad uppdateringshantering för Windows Server och Linux från molnet.

Tillhandahåll tjänster automatiskt

Integrera processautomation och konfigurationshantering för automatiskt tillhandahållande av tjänster i hela IT-miljön.

Använd lokalt och i molnet

Använd välkända PowerShell-funktioner för att automatisera komplexa och återkommande uppgifter. Utöka funktionerna för molnautomation till ditt lokala datacenter utan mänskliga ingrepp.

Relaterade produkter och tjänster

Information och analyser

Hantera IT-resurser med en enda enhetlig upplevelse — oavsett plattform eller offentligt moln

Säkerhet och efterlevnad

Möjliggör säkerhet i datacentermiljöer, däribland noder i dina lokala datacenter och andra molntjänstleverantörer

Skydd och återställning

Säkerställ tillgängliga program och dataskydd

Utvärdera Automation & Control kostnadsfritt