Mobile Apps

Bygg engagerande iOS-, Android- och Windows-appar

Skapa engagerande mobilappar snabbt

Med funktionen Mobile Apps i Azure App Service kan du snabbt bygga engagerande plattformsoberoende och interna appar för iOS, Android, Windows eller Mac, lagra appdata i molnet eller lokalt, autentisera kunder, skicka push-meddelanden och lägga till anpassad backend-logik i C# eller Node.js.

Lägg snabbt till företagsinloggning

Autentisera dina kunder med Azure Active Directory, anslut säkert till lokala resurser som SAP, Oracle, SQL Server och SharePoint, och utnyttja plattformsoberoende ramverk som Xamarin och PhoneGap för att bygga appar i företagsklass för dina anställda.

Använd offlinedatasynkronisering för att skapa appar med snabba svarstider

Utveckla stabila appar som kan användas även vid nätverksproblem, så att dina kunder kan skapa och ändra data när de är offline. Förbättra appens svarstid genom att cachelagra serverdata lokalt på enheten. Erbjud en inbyggd synkroniseringsupplevelse i iOS-, Android- och Windows-appar med hjälp av Mobile Apps.

Anslut dina appar till lokala data

Använd Azure för att utveckla mobilappar som konsumerar data från ditt eget datacenter. Med Azure-hybridanslutningar och VPN kan du enkelt komma åt dina data på ett säkrare sätt från lokala datacenter från vilken plats som helst i världen.

Skicka personliga push-meddelanden till miljontals användare på några minuter

Azure Notification Hubs är en mycket skalbar motor som kan skicka miljontals mobila push-meddelanden till iOS-, Android-, Windows- och ​Nokia X-enheter på några sekunder. Anslut enkelt Notification Hubs till en befintlig serverdel, oavsett om den hanteras lokalt eller i Azure.

Autoskala för att passa din verksamhet

Konfigurera inbyggd autoskalning för Mobile Apps och Notification Hubs som passar dina appbehov. Öka eller minska resurser baserat på faktisk användning och betala bara för det du behöver. Med åtkomst till Microsofts globala nätverk av hanterade datacenter kan du nå dina kunder i hela världen.

Kunder som kör Mobile Apps på Azure i dag

  • NBC News
  • TalkTalk
  • Intertek
  • HRG
  • Paramount
  • The Hearst Corporation

Utforska andra App Service-appar

Web Apps

Skapa och distribuera webbappar snabbare i skala

Läs mer

API Apps

Bygg och använd enkelt API:er

Läs mer

Logic Apps

Automatisera affärsprocesser

Läs mer

Relaterade produkter och tjänster

Azure Monitor

Fullständig insikt i dina program, infrastrukturen och nätverket

Visual Studio App Center

Bygg, testa, publicera och övervaka dina appar kontinuerligt

Azure Functions

Bearbeta händelser med serverlös kod