Hoppa över navigering

Azure App Service Migration Assistant

Gör en snabb utvärdering av dina webbappar och migrera dem till Azure – med kostnadsfria, lättanvända verktyg

Hämta en kostnadsfri kompatibilitetsrapport för din externa app

Kör en sökning på din webbapps offentliga URL om du vill ha en rapport över de tekniker som används och se om App Service har fullständigt stöd för dem. Om de är kompatibla får du instruktioner om hur du laddar ned Migration Assistant för att underlätta migreringen.

Utvärdera din webbapp för migrering nu.

Utvärdera och migrera dina lokala .NET-, Java- och Linux-webbappar till Azure

Ladda ned App Service Migration Assistant – ett snabbt, kostnadsfritt och automatiserat sätt att migrera webbappar med minimala eller inga kodändringar. Kör beredskapskontroller och få eventuella reparationssteg för vanliga problem. Få stegvis vägledning för hur du flyttar din webbapp till App Service.

Läs GitHub-dokumentationen

App Service Migration Assistant

Migrera .NET-webbappar från Windows OS till App Service.

Dokumentation

App Service Migration Assistant för Java på Apache Tomcat (förhandsversion, Linux)

Ladda ned förhandsversionen av programmet för att migrera Java-webbappar som körs på Apache Tomcat-webbservrar till App Service. Du kan också migrera lokala Docker-containrar som körs på Linux till App Service med hjälp av Docker Hub eller Azure Container Registry.

Dokumentation

App Service Migration Assistant för Java på Apache Tomcat (förhandsversion, Windows)

Ladda ned förhandsversionen av programmet för att migrera Java-webbprogram på Tomcat-webbservern som körs på Windows-servrar.

Dokumentation

App Service Migration Assistant för PowerShell-skript (förhandsversion)

Ladda ned PowerShell-skript (förhandsversion) för att identifiera och utvärdera alla IIS-webbappar (Microsoft Internet Information Services) samtidigt på en enskild server och migrera .NET-webbappar från Windows OS till App Service.

Dokumentation