Azure Active Directory-partnerintegreringar

Fördefinierade lösningar som utökar värdet i dina befintliga verktyg, appar och tjänster

Säker åtkomst till alla typer av program, från SaaS till lokala.

Förbättrat skydd med våra starka autentiserings- och styrningspartner.

Förenklad distribution med fördefinierade integreringar.

Få ut mer värde från dina företagsappar, HR-appar och säkerhetslösningar.

Kom igång med tusentals fördefinierade integreringar

Anslut användarna till program på ett säkert sätt med hjälp av fördefinierade integreringar. Ge användarna enkel inloggning till de appar de behöver och etablera eller avetablera användarkonton automatiskt.

Zendesk
Cisco Webex
SAP
Adobe
Atlassian
ServiceNow

Automatisera användaretablering och snabb åtkomst när anställda börjar, flyttar eller slutar och aktivera enkel inloggning till HR-programmen.

Success Factors
Workday
Cornerstone

Effektivisera åtkomst till äldre appar med hjälp av befintlig infrastruktur samtidigt som du får avancerad molnsäkerhet.

Akamai
Citrix
F5
Zscaler

Minska riskexponeringen och aktivera robust, maskinvarubaserad autentisering med lösenordsalternativ från Microsoft och våra partner.

Yubico
Ensecurity
Feitian
HID
Authentrend
eWBM

Skydda användare och tillgångar genom att aktivera multifaktorautentisering med hjälp av autentiseringsfaktorer, antingen ursprungliga eller från partner.

Secure Auth
Duo
Symantec Vip
Ping Identity
Entrust Datacard
Trusona

Se till att rätt användare har rätt åtkomst till rätt resurser och övervaka och granska åtkomst med våra identitetsstyrningspartner.

Saviynt
Omada

Microsoft Intelligent Security Association

Skydda dig mot en värld full av växande hot med hjälp av Microsoft Intelligent Security Association, ett ekosystem med oberoende programvaruleverantörer som har integrerat sina säkerhetslösningar med Microsoft.

Uppdateringar, bloggar och meddelanden om Azure AD-partner

Kom igång med Azure Active Directory