Hoppa över navigering

Azure Active Directory-integrering

Effektivisera inloggning och distribuera ditt program i hela företaget. Aktivera enkel inloggning, automatisera användaretablering eller anropa Microsoft Graph-API:er.

Skapa program och tjänster som kan integreras med Azure AD

Påskynda införandet av din tillämpning i företaget genom stöd för enkel inloggning och användaretablering, och förbättra tillämpningen genom att ansluta till användardata med Microsoft Graph. Anslut till de tusentals tillämpningar som redan integrerats med Azure Active Directory (Azure AD).

Enkel inloggning ger mindre krångel vid inloggning och ger användarna enkel åtkomst till din app eller webbplats

Användaretablering hjälper dig att automatisera processerna för att skapa, underhålla och ta bort användarkonton

Med Microsoft Graph kan du skapa omfattande program genom att koppla till användardata såsom e-post, kalender och kontakter

Azure AD stöder öppna branschstandarder som OAuth 2.0, SAML och SCIM för smidig integrering

Nå företagskunder

Tillåt användare att logga in med sitt Microsoft-arbets- eller skolkonto. Nittio procent av Fortune 500-företagen använder Azure AD, inloggningsmotorn för Office 365.

Minska supportkostnaderna

Azure AD hanterar de kostnader för underhåll, administration och infrastruktur som är kopplade till identitets- och åtkomsthantering.

Hjälp till att skydda data och resurser

Utöka Azure AD-säkerhetsfunktioner till ditt program. Uppfyll kraven för säkerhet och styrning i företagsklass så att kundernas data och resurser skyddas.

Fokusera på innovation

Tillbringa mer tid åt att skapa innovativa funktioner för ditt program och mindre tid på att bygga lösningar för identitets- och åtkomsthantering.

Organisationer som har integrerat med Azure AD

F5
DocuSign
Workday
Box
Workplace
Jive

Se hur andra partner har integrerat med Azure AD

"If you want to sell to enterprise customers now, you have to offer single sign-on in your solution. Azure AD is so popular with those enterprise customers, it's a must-have if you want to work with them."

Guy Asinofski, datatekniker, monday.com
monday.com

"Azure AD provides that layer of security and assurance that IT managers and organizations are looking for. Our customers need the ability to streamline access that automatic provisioning and SSO provide."

Lawrence Han, Enterprise Product Manager, Asana
Asana

"Azure AD, which works on SAML, is standards based and allows the user to easily interact with our service with single sign-on. That makes deploying our service much easier."

Dhawal Sharma, Senior Director of Product Management, Zscaler
Zscaler

Utvecklarresurser

Dokumentation

Lär dig hur du aktiverar enkel inloggning och automatisk användaretablering för ditt program. Använd Microsoft Graph REST-API:er för att hantera och få åtkomst till data i Azure AD genom programmering.

Snabbstarter och självstudier

Läs översikten för Microsofts identitetsplattform, där du hittar snabbstarter, självstudier och vägledningar för hur du lägger till autentisering för dina program och tjänster.

Identitetsstandarder och protokoll

bloggen om identitetsstandarder kan du läsa metodtips och få detaljerad teknisk information om standarder och protokoll som FIDO2, OAuth, OpenID Connect och Security Assertion Markup Language (SAML).

Integrera ditt program med Azure AD

Kom igång