Azure Active Directory B2C

Identitets- och åtkomsthanteringslösning för dina program som riktar sig mot kunder

Skydda ditt program, dina kunder och ditt varumärke

Hantera kunders, konsumenters och medborgares åtkomst till dina webb-, skrivbords, mobil- och ensidesapplikationer. Den här molnbaserade identitetstjänsten för företag till konsument (B2C) bygger på Azure Active Directory-identitetsplattformen (Azure AD), som stöder mer än 1 miljard identiteter över hela världen, och ger dig den skalbarhet och tillgänglighet du behöver.

Stark autentisering för dina kunder med deras föredragna identitetsleverantör

Integrering med appar och databaser för registrering av inloggnings- och konverteringsinformation

Registrerings- och inloggningsskärm med logotyp för en white label-upplevelse

Inbyggda mallar för att lägga till registrering och inloggning i dina appar på några minuter

Skydda kundernas identiteter

Förbättra skyddet för dina kunders personliga data genom att tillämpa säkerhetskontroller och program- eller principbaserad multifaktorautentisering.

Läs mer om hur Debeka använder Azure AD B2C för att skapa ett anpassat och säkert identitetshanteringssystem för flera tusen av sina försäkringskunder och medlemmar.

Nå alla användare på alla plattformar

Bygg en enkel och extremt säker identitetsupplevelse som fungerar globalt på alla plattformar. Gör det enkelt för dina kunder att få åtkomst till ditt program genom att låta dem logga in med sina befintliga konton i sociala medier eller e-postadresser. Azure AD B2C stöder branschens standardprotokoll, till exempel OpenID Connect och OAuth 2.0, men även SAML-protokollet (Security Assertion Markup Language).

Förenkla och anpassa inloggningsupplevelsen

Använd inbyggda användarflöden för att skapa en varumärkesanpassad inloggningsupplevelse på några minuter. Skapa anpassade principer och integrera med flera datakällor för att utforma egna identitetsresor, där du använder ramverket för identitetsupplevelse som samordningsmotor för optimal flexibilitet.

Skala upp till hundratals miljoner kunder

Tillgodose behoven när du expanderar med samma höga tillgänglighet. Den pålitliga, globalt distribuerade tjänsten, med ett serviceavtal om 99,9 %, stöder hundratals miljoner användare och flera miljarder autentiseringar per dag.

Bygg din lösning på ditt sätt

Anpassa ditt varumärke, din HTML-kod och dina CSS-mallar för att bibehålla en enhetlig upplevelse för dina kunder i varje steg, från registrering till upplevelser i appen.

Överlägsen säkerhet och efterlevnad

  • Microsoft investerar över 1 miljard USD varje år på forskning och utveckling av cybersäkerhet.

  • Vi sysselsätter fler än 3 500 säkerhetsexperter som arbetar helt och hållet med din datasäkerhet och sekretess.

  • Azure har fler efterlevnadscertifieringar än någon annan molnleverantör. Visa den fullständiga listan.

Använd din kostnadsfria nivå med 50 000 aktiva användare per månad (MAU, Monthly Active Users)

Hantera kundidentiteter och åtkomst i molnet, och erbjud multifaktorautentisering för ökad säkerhet. Se prisuppgifter.

Kom igång med Azure AD B2C

Få direktåtkomst och en kredit på $200 genom att registrera dig för ett kostnadsfritt Azure-konto.
Förbättra Azure AD B2C med fler funktioner och produkter, som tjänster för säkerhet och säkerhetskopiering.

Betrott av företag i alla storlekar

NBA-organisationen använder Azure AD B2C för att förbättra kommunikationen med fans och erbjuda mer av den typ av innehåll som intresserar dem.

Läs berättelsen

L.A. Clippers

Myndigheten kunde använda sin befintliga identitetsleverantör och sitt befintliga program, och samtidigt erbjuda en plattform från vilken man kunde bygga nya program med moderna protokoll och ansluta till nya identitetsleverantörer.

Läs berättelsen

New Zealand Ministry of Education

"It's a huge benefit that [Azure AD B2C] is a SaaS, and it's not something we're developing ourselves. Here, we have something that's standard that we know how to integrate."

Stefan Lissau Erichsen, Head of IT Sales Systems på DSB

Läs berättelsen

DSB

"Azure AD B2C is a huge innovation enabler…our development teams don't need to worry about authentication when creating applications. It's also less work for our staff to not have to manage multiple authentication systems."

Ralf Cichy, Project Manager på Zeiss

Läs berättelsen

Zeiss

Vanliga frågor om Azure AD B2C

  • Azure AD B2C är en global tjänst med datahemvist i USA, Europa och Kina (allmänt tillgänglig förhandsversion). Tillgänglighet för Azure Government, molnmiljön för amerikanska myndigheter, har schemalagts till det fjärde kvartalet 2019.
  • Ja. Azure AD B2C erbjuder språkanpassning, med översättning till 36 språk och möjlighet att åsidosätta valfria strängar efter behov.
  • Azure AD B2C stöder enkel inloggning, granskning och användningsrapporter.
  • Azure AD B2C stöder Facebook, Google+, LinkedIn, Amazon, Twitter (förhandsversion), WeChat (förhandsversion), Weibo (förhandsversion) och QQ (förhandsversion). Vi kommer att utöka stödet till fler populära sociala identitetsleverantörer baserat på begäran. Azure AD B2C erbjuder dessutom stöd för anpassade principer, vilket gör det möjligt för utvecklare egna principer hos valfria identitetsleverantörer som stöder OpenID Connect eller SAML. Läs mer om startpaketet för anpassade principer.
  • Nu kan du lagra din tillämpning hos vilken värddator du vill i molnet eller lokalt. Det enda som krävs för kommunikation med Azure AD B2C är möjligheten att skicka och ta emot HTTP-begäranden på offentligt tillgängliga slutpunkter.
  • Ja, integrering med Dynamics 365-portalen är tillgängligt. Lär dig hur du konfigurerar din portal för autentisering med Azure AD B2C.

Vi är klara när du är det – låt oss konfigurera ditt kostnadsfria Azure-konto