Azure-produkter

Utforska vår ständigt växande katalog med integrerade tjänster, funktioner och paketlösningar för Azure.

Databearbetning

Virtual Machines

Driftsätt virtuella Windows- och Linux-datorer på några sekunder

App Service

Skapa snabbt kraftfulla molnappar för webben och mobilen

Funktioner

Bearbeta händelser med serverlös kod

Batch

Schemaläggning av jobb och beräkningshantering i molnet

Container Instances

Enkelt att köra behållare med ett enda kommando

Service Fabric

Utveckla mikrotjänster och dirigera behållare på Windows eller Linux

Skalningsuppsättningar för virtuell dator

Hantera och skala upp till tusentals virtuella datorer med Linux och Windows

Azure Container Service (AKS)

Förenkla distributionen, hanteringen och åtgärderna för Kubernetes

Cloud Services

Skapa molnprogram och API:er med hög tillgänglighet och skalbarhet

Virtuella Linux-datorer

Etablera virtuella datorer för Ubuntu, Red Hat med flera

SQL Server på Virtual Machines

Var värd för SQL Server-företagsappar i molnet

SAP HANA på stora Azure-instanser

Kör de senaste SAP HANA-arbetsbelastningarna hos alla molnprovidrar i hyperskala

Nätverk

Content Delivery Network

Säkerställ säker och tillförlitlig innehållsleverans med bred global räckvidd

ExpressRoute

Dedikerade fiberanslutningar för privata nätverk till Azure

Azure DNS

Använd Azure som värd för din DNS-domän

Virtual Network

Privata nätverk, med möjlighet att ansluta till lokala datacenter

Traffic Manager

Led inkommande trafik för hög prestanda och tillgänglighet

Load Balancer

Utrusta dina program med hög tillgänglighet och starka nätverksprestanda

VPN Gateway

Etablera säker anslutning mellan olika platser

Application Gateway

Skapa säkra, skalbara och högtillgängliga frontwebbservrar i Azure

Azure DDoS-skydd

Skydda dina program mot distribuerade överbelastningsattacker (DDoS)

Network Watcher

Övervakning av nätverksprestanda och diagnostiklösningar

Storage

Storage

Hållbar molnlagring med hög tillgänglighet och stora skalningsmöjligheter

Backup

Enkel och tillförlitlig säkerhetskopiering av servern till molnet

StorSimple

Sänk kostnaderna med en lösning för hybridmolnlagring för företag

Site Recovery

Dirigera skydd och återställning av privata moln

Data Lake Store

Lagringsplats i hyperskala för resurskrävande stordataanalyser

Blob-lagring

REST-baserad objektlagring för ostrukturerade data

Disklagring

Alternativ för beständiga, skyddade diskar med VM-stöd

Managed Disks

Beständiga och säkra disklagringsalternativ för virtuella Azure-datorer

Kölagring

Skala appar effektivt med hänsyn till trafiken

Fillagring

Filresurser som använder standardprotokollet SMB 3.0

Azure Data Box

Säker och motståndskraftig apparat för Azure-dataöverföring

Webb och mobilt

App Service

Skapa snabbt kraftfulla molnappar för webben och mobilen

API Management

Publicera API:er till utvecklare, partner och anställda på ett säkert sätt och efter behov

Content Delivery Network

Säkerställ säker och tillförlitlig innehållsleverans med bred global räckvidd

Media Services

Koda, lagra och strömma video och ljud i skala

Notification Hubs

Skicka push-meddelanden till valfri plattform som helst från valfri serverdel

Azure Search

Fullständigt hanterad sökning-som-tjänst

Logic Apps

Automatisera åtkomsten och användningen av data mellan moln utan att skriva kod

Encoding

Kodning i studioklass och i molnskala

Live and On-Demand Streaming

Leverera innehåll till stort sett alla enheter med en skala som uppfyller företagets krav

Azure Media Player

Ett lager för alla uppspelningsbehov

Content Protection

Leverera innehåll säkert med AES, PlayReady, Widevine och Fairplay

Azure Media Indexer

Gör ditt multimedieinnehåll lättare att upptäcka och komma åt

Web Apps

Skapa och distribuera snabbt affärskritiska webbappar efter behov

Mobile Apps

Bygg och hantera serverdelen för alla sorters mobilappar

API Apps

Bygg och använd enkelt API:er i molnet

Medieanalys

Skaffa insikter från videofiler med taltjänster och visuella tjänster

Behållare

App Service

Skapa snabbt kraftfulla molnappar för webben och mobilen

Batch

Schemaläggning av jobb och beräkningshantering i molnet

Behållarregister

Lagra och hantera behållaravbildningar för alla typer av Azure-distributioner

Container Instances

Enkelt att köra behållare med ett enda kommando

Service Fabric

Utveckla mikrotjänster och dirigera behållare på Windows eller Linux

Azure Container Service (AKS)

Förenkla distributionen, hanteringen och åtgärderna för Kubernetes

Databaser

Azure SQL Database

Hanterad SQL-relationsdatabas som en tjänst

Azure Cosmos DB

Globalt distribuerad databas för flera datamodeller oavsett skala

SQL Data Warehouse

Elastiskt informationslager som en tjänst med funktioner i företagsklass

Redis Cache

Kraftfulla program med dataåtkomst med stora dataflöden och låg fördröjning

SQL Server Stretch Database

Sträck ut lokala SQL Server-databaser dynamiskt till Azure

Tabellagring

NoSQL-nyckelvärdeslagring med halvstrukturerade datauppsättningar

Azure-databas för PostgreSQL

Hanterad PostgreSQL-databastjänst för apputvecklare

Azure-databas för MySQL

Hanterad MySQL-databastjänst för apputvecklare

Azure Database Migration Service

Förenkla den lokala databasmigreringen till molnet

Analytics

HDInsight

Tillhandahåll Hadoop, Spark, R Server, HBase och Storm-kluster i molnet

Apache Spark för Azure HDInsight

Apache Spark i molnet för verksamhetskritiska distributioner

Apache Storm för HDInsight

Enklare strömbearbetning i realtid för stordata

R-server för HDInsight

Förutsägelseanalyser, maskininlärning och statistisk modellering för stordata

SQL Data Warehouse

Elastiskt informationslager som en tjänst med funktioner i företagsklass

Stream Analytics

Dataströmningsbearbetning i realtid från miljontals IoT-enheter

Event Hubs

Få telemetri från miljontals enheter

Data Factory

Enkel integrering av hybriddata i företagsklass

Log Analytics

Samla in, sök i och visualisera maskindata från lokala program och molnet

Data Catalog

Få ut mer värde av företagets datatillgångar

Data Lake Store

Lagringsplats i hyperskala för resurskrävande stordataanalyser

Analyser med Datasjö

Distribuerad analystjänst som förenklar stordata

Azure Analysis Services

Analysmotor i företagsklass som tjänst

Azure Databricks

Snabb och enkel Apache Spark-baserad analysplattform med samarbetsfunktioner

Power BI Embedded

Bädda in fantastiska, helt interaktiva datavisualiseringar i dina appar

AI + maskininlärning

Machine Learning Studio

Skapa, distribuera och hantera enkelt lösningar för förutsägelseanalys

Kognitiva tjänster

Lägg till smarta API-funktioner för att aktivera sammanhangsbaserad interaktion

Azure Bot Service

Intelligent, serverlös bot-tjänst som skalar på begäran

API för textanalys

Utvärdera enkelt sentiment och ämnen och förstå vad användare vill ha

API för visuellt innehåll

Sammanfatta användbar information från bilder

Content Moderator

Automatiserad bild-, text- och videomoderering

Känslo-API

Personanpassade användarupplevelser med igenkänning av känslor

API för ansiktsigenkänning

Spåra, identifiera, analysera, organisera och tagga ansikten i foton

Tal-API för Bing

Omvandla tal till text och tillbaka igen och förstå användaravsikten

API för webbspråksmodell

Använd styrkan i förutsägande språkmodeller som har tränats på webbskalade data

LUIS (Language Understanding Intelligent Service)

Lär apparna att förstå kommandon från dina användare

Talarigenkännings-API

Använd tal till att identifiera och autentisera individuella talare

Custom Speech Service

Komma över hinder för taligenkänning som samtalsstil, bakgrundsljus och vokabulär

API för automatiska förslag för Bing

Utrusta din app med intelligenta sökfunktioner och automatiska förslag

Stavningskontrolls-API i Bing

Hitta och korrigera stavfel direkt i din app

Translator-API för talöversättning

Utför talöversättning enkelt i realtid med ett enda REST API-anrop

Translator-API för textöversättning

Utför enkelt maskinöversättning i realtid med ett enkelt REST API-anrop

API för anpassad sökning i Bing

Ett lätthanterligt, annonsfritt sökverktyg av kommersiell kvalitet som ger det resultat du vill ha

API för entitetssökning i Bing

Optimera din upplevelse genom att identifiera och utöka entitetsinformation från webben

Bings API för webbsökning

Få förbättrade sökresultat från miljarder olika webbdokument

Bings API för videosökning

Sök efter videor och få detaljerade resultat

Bings API för bildsökning

Sök efter bilder och få detaljerade resultat

Bings API för nyhetssökning

Sök efter nyheter och få detaljerade resultat

Custom Decision Service

Ett molnbaserat API för kontextuellt beslutsfattande, som blir bättre genom användande

API för QnA Maker

Omformulera information till konversationsanpassade, navigerbara svar

API för lingvistisk analys

Förenkla komplexa språkkoncept och parsa text med API:t för lingvistisk analys

Video Indexer

Få tillgång till information i video

Custom Vision Service

Du kan enkelt anpassa egna avancerade modeller för visuellt innehåll som passar ditt unika användningsscenario

Azure Batch AI

Experimentera enkelt och träna dina djupinlärnings- och AI-modeller parallellt och skalbart

Microsoft Genomics

Hantera genomsekvensering och forskningsinsikter

Maskininlärningstjänster

Låt alla ta del av AI med en skalbar, tillförlitlig plattform från slutpunkt till slutpunkt med experimentering och modellhantering

Internet of Things

Azure Cosmos DB

Globalt distribuerad databas för flera datamodeller oavsett skala

IoT Hub

Anslut, övervaka och styr flera miljarder IoT-tillgångar

Machine Learning Studio

Skapa, distribuera och hantera enkelt lösningar för förutsägelseanalys

Stream Analytics

Dataströmningsbearbetning i realtid från miljontals IoT-enheter

Event Hubs

Få telemetri från miljontals enheter

Notification Hubs

Skicka push-meddelanden till valfri plattform som helst från valfri serverdel

Logic Apps

Automatisera åtkomsten och användningen av data mellan moln utan att skriva kod

IoT Suite

Avbilda och analysera outnyttjade data för att förbättra affärsresultat

Time Series Insights

Utforska och analysera Time Series-data direkt

Event Grid

Få tillförlitlig händelseleverans i enorm skala

IoT Edge

Utöka intelligensen från molnet till gränsenheter

Azure Location Based Services

Enkla och säkra plats-API:er ger geospatial kontext till data

Azure Sphere

Anslut MCU-enheter på ett säkert sätt från enheten direkt till molnet

Integrering

StorSimple

Sänk kostnaderna med en lösning för hybridmolnlagring för företag

API Management

Publicera API:er till utvecklare, partner och anställda på ett säkert sätt och efter behov

Data Factory

Enkel integrering av hybriddata i företagsklass

Service Bus

Anslut via privata och offentliga moln

Data Catalog

Få ut mer värde av företagets datatillgångar

SQL Server Stretch Database

Sträck ut lokala SQL Server-databaser dynamiskt till Azure

Logic Apps

Automatisera åtkomsten och användningen av data mellan moln utan att skriva kod

Event Grid

Få tillförlitlig händelseleverans i enorm skala

Säkerhet + identitet

Azure Active Directory

Synkronisera lokala kataloger och aktivera enkel inloggning

Multi-Factor Authentication

Förbättra säkerhet för dina data och appar utan ytterligare besvär för dina användare

Azure Information Protection

Skydda din känsliga information bättre – närsomhelst och varsomhelst

Azure Active Directory Domain Services

Anslut virtuella Azure-datorer till en domän utan domänkontrollanter

Key Vault

Skydda och behåll kontrollen över nycklar och andra hemligheter

Azure Active Directory B2C

Kundidentitets- och åtkomsthantering i molnet

Säkerhetscenter

Enhetlig säkerhetshantering och avancerat skydd mot hot i olika hybridmolnarbetsbelastningar

Utvecklarverktyg

Visual Studio Team Services

Tjänster för team som gör att de kan dela kod, spåra arbete och leverera programvara

API Management

Publicera API:er till utvecklare, partner och anställda på ett säkert sätt och efter behov

Application Insights

Identifiera, sortera och diagnostisera problem i dina webbappar och tjänster

Labb för utveckling och testning i Azure

Skapa snabbt miljöer med återanvändbara mallar och artefakter

HockeyApp

Distribuera mobilappar, samla in feedback och kraschrapporter, och hantera användning

Visual Studio App Center

Leverera appar snabbare genom att automatisera programlivscykler

Azure DevOps-projekt

Börja skapa Azure-appar i tre snabba steg. DevOps-projekt har stöd för populära appramverk och har fullständig integration av CI/CD-pipeline och prestandaövervakning.

Hanteringsverktyg

Backup

Enkel och tillförlitlig säkerhetskopiering av servern till molnet

Site Recovery

Dirigera skydd och återställning av privata moln

Application Insights

Identifiera, sortera och diagnostisera problem i dina webbappar och tjänster

Azure Advisor

Din personligt anpassade Azure-rekommendationsmotor

Scheduler

Kör jobb enligt enkla eller komplexa återkommande scheman

Automation

Förenkla molnhantering med processautomatisering

Log Analytics

Samla in, sök i och visualisera maskindata från lokala program och molnet

Traffic Manager

Led inkommande trafik för hög prestanda och tillgänglighet

Azure Monitor

Mycket detaljerad dataövervakning i realtid för alla Azure-resurser

Säkerhet och efterlevnad

Aktivera hotidentifiering och skydd via avancerad molnsäkerhet

Skydd och återställning

Säkerställ tillgängliga program och dataskydd

Automatisering och kontroll

Hantera all automatisering och alla konfigurationstillgångar centralt

Information och analyser

Sök, kombinera och analysera enkelt data från molnet

Network Watcher

Övervakning av nätverksprestanda och diagnostiklösningar

Azure Tjänstehälsa

Få personliga råd och support när du påverkas av problem i Azure-tjänster

Microsoft Azure Portal

Skapa, hantera och övervaka alla Azure-produkter i en enda, enhetlig konsol

Azure Resource Manager

Förenkla hanteringen av appresurser

Cloud Shell

Effektivisera Azure-administration med ett webbläsarbaserat skal

Azure-mobilapp

Håll koll på dina Azure-resurser – när som helst och var som helst

Azure Policy

Implementera företagsstyrning och standarder för Azure-resurser

Kostnadshantering

Optimera dina molnkostnader och maximera potentialen med molnet

Azure-hanterade program

Förenkla hanteringen av molnerbjudanden

Azure Migrate

Upptäck, utvärdera, ange storlek för och migrera dina lokala virtuella datorer till Azure