Sortera efter:
Filtrera efter kategori:
Microsoft Cloud:

Relaterade molnprodukter

Partnerprodukter:

Azure Marketplace

Azure-produkter

Se vår ständigt växande katalog med integrerade tjänster, funktioner och paketlösningar från Azure

Advisor

Din personligt anpassade Azure-rekommendationsmotor

Advisor

Azure Advisor är en anpassad rekommendationsmotor som hjälper dig att följa bästa praxis för Azure. Den analyserar din Azure-resurskonfiguration och användningstelemetri och ger sedan rekommendationer som kan minska kostnader och öka prestandan, säkerheten och pålitligheten för dina program.

Microsoft Azure Portal

Skapa, hantera och övervaka alla Azure-produkter i en enda, enhetlig konsol

Microsoft Azure Portal

Skapa, hantera och övervaka alla Azure-produkter i en enda, enhetlig konsol

Application Insights

Identifiera, sortera och diagnostisera problem i dina webbappar och tjänster

Application Insights

Application Insights (förhandsversion) är en allt-i-ett-telemetrilösning som kan hjälpa dig att identifiera problem, testa påverkan och lösa problem i dina webbappar och webbtjänster. Visual Studio Application Insights ger dig djupgående diagnostik och realtidsinformation och är en sömlös del av dina ALM-processser genom Visual Studio-, Visual Studio Team Services- och Azure Diagnostics-integrering. Visual Studio Application Insights stöder ASP.NET, J2EE och de flesta av de populära webbteknikerna för webbappar på Azure eller dina egna servrar.

Log Analytics

Samla in, sök i och visualisera maskindata från lokala program och molnet

Log Analytics

Med Log Analytics kan du samla in, korrelera och visualisera alla dina maskindata såsom händelseloggar, nätverksloggar, prestandadata och mycket mer – både i molnet och lokalt.

Automation

Förenkla molnhantering med processautomatisering

Automation

Azure Automation låter dig automatiskt skapa, distribuera, övervaka och underhålla resurser i din Azure-miljö med hjälp av en extremt skalbar och tillförlitlig motor för arbetsflödeskörning.

Backup

Enkel och tillförlitlig säkerhetskopiering av servern till molnet

Backup

På företagets bärbara datorer, skyddar Azure Backup din Windows klientdata samt delade filer och mappar. I ditt datacenter som är integrerat med System Center Data Protection Manager (DPM) så skyddar Backup Microsoft SharePoint, Exchange, SQL Server, Hyper-V virtual machines och andra applikationer.

Site Recovery

Dirigera skydd och återställning av privata moln

Site Recovery

Azure Site Recovery hjälper dig att skydda viktiga applikationer genom att samordna replikering och återställning av privata moln för en enkel, kostnadseffektiv katastrofåterställning.

Scheduler

Kör jobb enligt enkla eller komplexa återkommande scheman

Scheduler

Med Azure Scheduler kan du anropa åtgärder som i sin tur anropar HTTP/S-slutpunkter eller skickar meddelanden till en lagringskö i ett valfritt schema. Skapa jobb och anropa tjänster både i och utanför Azure och kör dem utan fördröjning enligt ett regelbundet eller oregelbundet schema, eller någon gång i framtiden.

Traffic Manager

Led inkommande trafik för hög prestanda och tillgänglighet

Traffic Manager

Azure Traffic Manager låter dig routa inkommande trafik över flera värdbaserade Azuretjänster, vare sig de körs från samma datacenter eller från olika datacenter runtom i världen.

Azure Monitor

Få all detaljerad och aktuell övervakningsinformation som du behöver från ett och samma ställe

Azure Monitor

Få all detaljerad och aktuell övervakningsinformation som du behöver från ett och samma ställe

Network Watcher

Övervakning av nätverksprestanda och diagnostiklösningar

Network Watcher

Network Watcher är en tjänst som du kan använda för att övervaka och diagnostisera villkor på nätverksscenarienivå. Med nätverksdiagnostik- och visualiseringsverktyg för Network Watcher kan du fånga in paket på virtuella datorer, få hjälp med att tolka om ett IP-flöde tillåts eller nekas på din virtuella dator, se var paketet kommer att dirigeras från en virtuell dator och få information om nätverkstopologin.