Sortera efter:

Filtrera efter kategori:

Microsoft Cloud:

Relaterade molnprodukter

Partnerprodukter:

Azure Marketplace

Azure-produkter

Utforska vår ständigt växande katalog med integrerade tjänster, funktioner och paketlösningar för Azure. Gå till Azure-översikten och se vad som är nytt och vad som är på väg.

Azure Advisor

Din personligt anpassade Azure-rekommendationsmotor

Azure Advisor

Azure Advisor är en anpassad rekommendationsmotor som hjälper dig att följa bästa praxis för Azure. Den analyserar din Azure-resurskonfiguration och användningstelemetri och ger sedan rekommendationer som kan minska kostnader och öka prestandan, säkerheten och pålitligheten för dina program.

Microsoft Azure Portal

Skapa, hantera och övervaka alla Azure-produkter i en enda, enhetlig konsol

Microsoft Azure Portal

Skapa, hantera och övervaka alla Azure-produkter i en enda, enhetlig konsol

Azure Resource Manager

Förenkla hanteringen av appresurser

Azure Resource Manager

Förenkla hanteringen av appresurser

Log Analytics

Samla in, sök i och visualisera maskindata från lokala program och molnet

Log Analytics

Med Log Analytics kan du samla in, korrelera och visualisera alla dina maskindata såsom händelseloggar, nätverksloggar, prestandadata och mycket mer – både i molnet och lokalt.

Automation

Förenkla molnhantering med processautomatisering

Automation

Azure Automation låter dig automatiskt skapa, distribuera, övervaka och underhålla resurser i din Azure-miljö med hjälp av en extremt skalbar och tillförlitlig motor för arbetsflödeskörning.

Backup

Enkel och tillförlitlig säkerhetskopiering av servern till molnet

Backup

På företagets bärbara datorer, skyddar Azure Backup din Windows klientdata samt delade filer och mappar. I ditt datacenter som är integrerat med System Center Data Protection Manager (DPM) så skyddar Backup Microsoft SharePoint, Exchange, SQL Server, Hyper-V virtual machines och andra applikationer.

Site Recovery

Dirigera skydd och återställning av privata moln

Site Recovery

Azure Site Recovery hjälper dig att skydda viktiga applikationer genom att samordna replikering och återställning av privata moln för en enkel, kostnadseffektiv katastrofåterställning.

Scheduler

Kör jobb enligt enkla eller komplexa återkommande scheman

Scheduler

Med Azure Scheduler kan du anropa åtgärder som i sin tur anropar HTTP/S-slutpunkter eller skickar meddelanden till en lagringskö i ett valfritt schema. Skapa jobb och anropa tjänster både i och utanför Azure och kör dem utan fördröjning enligt ett regelbundet eller oregelbundet schema, eller någon gång i framtiden.

Traffic Manager

Led inkommande trafik för hög prestanda och tillgänglighet

Traffic Manager

Azure Traffic Manager låter dig routa inkommande trafik över flera värdbaserade Azuretjänster, vare sig de körs från samma datacenter eller från olika datacenter runtom i världen.

Network Watcher

Övervakning av nätverksprestanda och diagnostiklösningar

Network Watcher

Network Watcher är en tjänst som du kan använda för att övervaka och diagnostisera villkor på nätverksscenarienivå. Med nätverksdiagnostik- och visualiseringsverktyg för Network Watcher kan du fånga in paket på virtuella datorer, få hjälp med att tolka om ett IP-flöde tillåts eller nekas på din virtuella dator, se var paketet kommer att dirigeras från en virtuell dator och få information om nätverkstopologin.

Cloud Shell

Effektivisera Azure-administration med ett webbläsarbaserat skal

Cloud Shell

Azure Cloud Shell är en webbläsarbaserad skalupplevelse som körs i molnet och hjälper dig att hantera dina Azure-resurser. Cloud Shell omfattar stöd för populära kommandoradsverktyg och programmeringsspråk i ett gränssnitt som Microsoft underhåller och uppdaterar. Du kan även spara filer i det medföljande Azure File Storage. När det används med det välbekanta gränssnittet i Azure Portal ger Cloud Shell en kraftfull och autentiserad skalupplevelse med större flexibilitet. Cloud Shell gör att du slipper besväret med att konfigurera och underhålla en egen administratörsdator genom att tillhandahålla en ren skalupplevelse som är redo att användas varje gång från i princip var som helst.

Azure Tjänstehälsa

Få personliga råd och support när du påverkas av problem i Azure-tjänster

Azure Tjänstehälsa

Få personliga råd och support när du påverkas av problem i Azure-tjänster

Kostnadshantering

Optimera dina molnkostnader och maximera potentialen med molnet

Kostnadshantering

Hantera dina molnkostnader med transparens och precision. Azure Cost Management, eller Cloudyn som det också kallas, hjälper dig att få ut maximalt av Azure och andra moln genom att förse dig med verktyg som gör det enkelt att övervaka, fördela och optimera molnkostnaderna så att du tryggt kan göra framtida investeringar snabbare.

Azure Policy

Implementera företagsstyrning och standarder för Azure-resurser

Azure Policy

Aktivera inbyggda principer eller skapa egna för att aktivera skalanpassad säkerhet och hantering för Azure-resurser. Tillämpa en princip till en resursgrupp, prenumeration eller till och med en hanteringsgrupp som sträcker sig över hela organisationen.

Azure-hanterade program

Förenkla hanteringen av molnerbjudanden

Azure-hanterade program

Skapa och hantera fullständiga Azure-lösningar. Erbjud kunderna lösningar antingen via Marketplace eller en intern katalog.

Azure Migrate

Upptäck, utvärdera, ange storlek för och migrera dina lokala virtuella datorer till Azure

Azure Migrate

Upptäck, utvärdera, ange storlek för och migrera dina lokala virtuella datorer till Azure