Sortera efter:
Filtrera efter kategori:
Microsoft Cloud:

Relaterade molnprodukter

Partnerprodukter:

Azure Marketplace

Azure-produkter

Se vår ständigt växande katalog med integrerade tjänster, funktioner och paketlösningar från Azure

HDInsight

Tillhandahåll Hadoop, Spark, R Server, HBase och Storm-kluster i molnet

HDInsight

Tjänsten Azure HDInsight är en Hadoop-baserad tjänst som erbjuder en Apache Hadoop-lösning i molnet. Tillvarata hela värdet av Big Data med en molnbaserad dataplattform som hanterar data av alla typer och storlekar.

Maskininlärning

Skapa, distribuera och hantera enkelt lösningar för förutsägelseanalys

Maskininlärning

Med Azure Machine Learning kan du enkelt utforma, testa, operationalisera samt hantera lösningar för prediktiv analys i molnet.

Stream Analytics

Dataströmningsbearbetning i realtid från miljontals IoT-enheter

Stream Analytics

Azure Stream Analytics är en motor för händelsebehandling som hjälper dig till insikt från enheter, sensorer, molninfrastruktur och befintliga dataegenskaper i realtid. Med omedelbar integrering till Event Hubs kan den kombinerade lösningen både hämta miljontals händelser och göra analyser för att öka förståelsen för mönster, hålla igång en instrumentpanel, identifiera avvikelser eller sätta igång en åtgärd medan data strömmas i realtid.

Kognitiva tjänster

Lägg till smarta API-funktioner för att aktivera sammanhangsbaserad interaktion

Kognitiva tjänster

En portfölj med API:er och SDK:er som gör det möjligt för utvecklare att enkelt lägga till smarta tjänster, t.ex. syn, tal, språk, kunskap och sökfunktioner, i sina lösningar.

Azure Bot Service

Intelligent, serverlös bot-tjänst som skalar på begäran

Azure Bot Service

Azure Bot Service erbjuder snabb, intelligent bot-utveckling som förenar kraften i Microsoft Bot Framework och Azure Functions. Skapa, anslut, distribuera och hantera intelligenta bots som interagerar naturligt när dina användare talar. Låt dina bots skala baserat på behov och betala bara för de resurser du förbrukar.

Analyser med Datasjö

Distribuerad analystjänst som förenklar stordata

Analyser med Datasjö

Analystjänsten Datasjö är en ny, distribuerad analystjänst som bygger på Apache YARN som dynamiskt skalar så att du kan fokusera på affärsmålen, inte på distribuerad infrastruktur. Istället för att distribuera, konfigurera och justera maskinvara skriver du frågor för att omvandla data och extrahera värdefulla insikter. Analystjänsten kan hantera jobb i alla skalor direkt när du anger hur mycket kraft du behöver. Du betalar bara för jobbet när det är körs, vilket gör det kostnadseffektivt. Analystjänsten har stöd för Azure Active Directory som gör att du enkelt kan hantera åtkomst och roller integrerat med det lokala identitetssystemet. Den omfattar även U-SQL, ett språk som förenar fördelarna med SQL med användarkodens styrka. Med U-SQL:s skalbara, distribuerade körning kan du effektivt analysera data i lagringsutrymmet samt på SQL-servrar i Azure, Azure SQL Database och Azure SQL Data Warehouse.

Data Lake Store

Lagringsplats i hyperskala för resurskrävande stordataanalyser

Data Lake Store

Lagringsutrymmet i Datasjö består av en enda lagringsplats där du kan samla data i olika storlekar och hastigheter utan att tvinga fram ändringar i programmet när data skalas. I lagringsutrymmet kan data delas för samarbete med säkerhet på företagsnivå. Det är även utformat för bearbetning med höga prestanda och analyser från HDFS-appar (dvs. Azure HDInsight, analystjänsten Datasjö, Hortonworks, Cloudera, MapR) och verktyg, bland annat stöd för arbetsbelastningar med låg latens. Exempelvis kan data samlas in i realtid från sensorer och enheter för IoT-lösningar eller från webbutiker till lagringsutrymmet utan fasta gränser för konto- eller filstorlekar till skillnad från aktuella erbjudanden på marknaden.

Data Factory

Dirigera och hantera dataomvandling och rörelse

Data Factory

Azure Data Factory är en hanterad tjänst som låter dig producera betrodd information från rådata i molnet eller från lokala källor. Du kan enkelt skapa, dirigera och schemalägga högtillgängliga, feltoleranta arbetsflöden med dataflyttningar och omvandlingsaktiviteter. Övervaka hälsostatus för tjänster och alla dina datapipelines snabbt och enkelt med det överskådliga grafiska upplägget i Azureportalen.

Power BI Embedded

Bädda in fantastiska, helt interaktiva datavisualiseringar i dina appar

Power BI Embedded

Power BI Embedded ger fantastiska, helt interaktiva visualiseringar i dina kundappar utan den tid och kostnad det skulle inneburit att skapa dem från grunden.

Data Catalog

Få ut mer värde av företagets datatillgångar

Data Catalog

Azure Data Catalog är en fullständigt hanterad tjänst som fungerar som ett registrerings- och identifieringssystem för företagsdatakällor. Den låter användare, från analytiker till dataexperter och datautvecklare, registrera, identifiera, förstå och använda datakällor. Använd crowdsourcade anteckningar och metadata för att fånga upp samlad kunskap inom organisationen, hitta dold information och få ut mer värde ur ditt företags datakällor.

Log Analytics

Samla in, sök i och visualisera maskindata från lokala program och molnet

Log Analytics

Med Log Analytics kan du samla in, korrelera och visualisera alla dina maskindata såsom händelseloggar, nätverksloggar, prestandadata och mycket mer – både i molnet och lokalt.

Apache Spark för Azure HDInsight

Apache Spark i molnet för verksamhetskritiska distributioner

Apache Spark för Azure HDInsight

En funktion i HDInsight

Apache Spark i molnet för verksamhetskritiska distributioner

API för textanalys

Utvärdera enkelt sentiment och ämnen och förstå vad användare vill ha

API för textanalys

En funktion i Kognitiva tjänster

Utvärdera enkelt sentiment och ämnen och förstå vad användare vill ha

API för rekommendationer

Förutse och rekommendera föremål som dina kunder vill ha

API för rekommendationer

En funktion i Kognitiva tjänster

Förutse och rekommendera föremål som dina kunder vill ha

API för visuellt innehåll

Sammanfatta användbar information från bilder

API för visuellt innehåll

En funktion i Kognitiva tjänster

Sammanfatta användbar information från bilder

Känslo-API

Personanpassade upplevelser med igenkänning av känslor

Känslo-API

En funktion i Kognitiva tjänster

Personanpassade upplevelser med igenkänning av känslor

API för ansiktsigenkänning

Spåra, analysera, organisera och tagga mänskliga ansikten i foton

API för ansiktsigenkänning

En funktion i Kognitiva tjänster

Spåra, analysera, organisera och tagga mänskliga ansikten i foton

Tal-API för Bing

Omvandla tal till text och tillbaka igen och förstå användaravsikten

Tal-API för Bing

En funktion i Kognitiva tjänster

Omvandla tal till text och tillbaka igen och förstå användaravsikten

API för webbspråksmodell

Använd styrkan i förutsägande språkmodeller som har tränats på webbskalade data

API för webbspråksmodell

En funktion i Kognitiva tjänster

Använd styrkan i förutsägande språkmodeller som har tränats på webbskalade data

Talarigenkännings-API

Använd tal till att identifiera och autentisera individuella talare

Talarigenkännings-API

En funktion i Kognitiva tjänster

Använd tal till att identifiera och autentisera individuella talare

API:er för Bing Search

Skaffa API:er som gör det möjligt att söka efter webbsidor, bilder, videor och nyheter i din app

API:er för Bing Search

En funktion i Kognitiva tjänster

Skaffa API:er som gör det möjligt att söka efter webbsidor, bilder, videor och nyheter i din app

API för automatiska förslag för Bing

Utrusta din app med intelligenta sökfunktioner

API för automatiska förslag för Bing

En funktion i Kognitiva tjänster

Utrusta din app med intelligenta sökfunktioner

Stavningskontrolls-API i Bing

Hitta och korrigera stavfel direkt i din app

Stavningskontrolls-API i Bing

En funktion i Kognitiva tjänster

Hitta och korrigera stavfel direkt i din app

Translator-API för talöversättning

Utför talöversättningar i realtid

Translator-API för talöversättning

En funktion i Kognitiva tjänster

Utför talöversättningar i realtid

Translator-API för textöversättning

Översätt text enkelt till fler än 50 språk

Translator-API för textöversättning

En funktion i Kognitiva tjänster

Översätt text enkelt till fler än 50 språk

Dynamics 365 för Customer Insights

Förvandla kundinformation till användbara insikter

Dynamics 365 för Customer Insights

Förvandla kundinformation till användbara insikter

Custom Speech Service

Eliminera hinder för taligenkänning som till exempel bakgrundsljud

Custom Speech Service

En funktion i Kognitiva tjänster

Eliminera hinder för taligenkänning som till exempel bakgrundsljud