Tjänstslutpunkter i virtuella nätverk för Azure Storage och Azure SQL

Förhandsversion Den är nu tillgänglig som förhandsversion.

Uppdaterades: den 26 september 2017

Med tjänstslutpunkter i virtuella nätverk kan du skydda Azure Storage-konton och Azure SQL-databaser i dina virtuella nätverk, och helt ta bort den offentliga internetåtkomsten till de här resurserna. Tjänstslutpunkterna möjliggör direktanslutning från ditt virtuella nätverk till en Azure-tjänst, så att du kan använda det privata adressutrymmet i det virtuella nätverket för åtkomst till de Azure-tjänster som stöds. Trafiken till Azure-tjänsterna via tjänstslutpunkterna går alltid genom Microsofts stamnätverk för Azure. Det tillkommer inga kostnader för att aktivera tjänstslutpunkter i dina virtuella nätverk.  

Läs mer om tjänstslutpunkter i virtuella nätverk.

Learn more about Storage and Virtual Network.
Virtual Network

Relaterad feedback