Intern bedömning i Azure SQL Database

Förhandsversion Den är nu tillgänglig som förhandsversion.

Uppdaterades: den 26 september 2017

Nu finns intern bedömning i Azure SQL Database så att du kan bedöma de maskininlärningsmodeller som genereras av RevoScaleR- eller revoscalepy-paket från Transact-SQL. Med PREDICT-funktionen kan du bedöma modeller i samband med transaktioner utan att anropa någon extern CLR.

Läs mer i den här dokumentationen.

Learn more about SQL Database.
SQL Database

Relaterad feedback