Scheduled Events i virtuella datorer

Förhandsversion Den är nu tillgänglig som förhandsversion.

Uppdaterades: den 23 oktober 2017

Scheduled Events är en deltjänst under Azure Metadata Service som visar information om kommande händelser (till exempel en omstart), så att dina program kan förbereda sig och minimera störningen. Genom att ge din virtuella dator tid att utföra förebyggande åtgärder kan en händelses störande påverkan minimeras. Den kommer att vara tillgänglig för alla typer av virtuella Azure-datorer, inklusive PaaS och IaaS.

Läs mer om Scheduled Events i det här blogginlägget.

Learn more about Virtual Machines.
Virtual Machines

Relaterad feedback