Azure Cosmos DB – Data Explorer

Förhandsversion Den är nu tillgänglig som förhandsversion.

Uppdaterades: den 23 oktober 2017

Data Explorer kommer att vara den enda plats du behöver för att hantera dina Azure Cosmos DB-data. Den finns snart i förhandsversion och ger utvecklare ett omfattande och enhetligt gränssnitt för att infoga, fråga och hantera data i Azure Portal och i emulatorn.

I Data Explorer samlas många av verktygen för databashantering i Cosmos DB-portalen, som Document Explorer, Query Explorer och Script Explorer, så att de alla fungerar utan att du behöver byta blad. Förhandsversionen av Data Explorer kommer snart att vara tillgänglig i Azure-portalen.

Läs mer om funktionerna i Data Explorer.

Learn more about Azure Cosmos DB.
Azure Cosmos DB

Relaterad feedback