Hoppa över navigering

Identifiering av säkerhetshot i Azure SQL Database

Förhandsversion Den är nu tillgänglig som förhandsversion.

Uppdaterades: den 23 oktober 2017

Hotidentifieringen i Azure SQL Database är ytterligare ett säkerhetslager som identifierar misstänkta aktiviteter som kan innebära potentiella säkerhetshot. Med den här hotidentifieringen kan kunderna reagera på misstänkta händelser i databasen, som SQL-injektioner, när de inträffar. Tjänsten ger varningar, och du kan använda Azure SQL Database Auditing till att undersöka de misstänkta händelserna. Det här gör det enklare att övervaka och reagera på potentiella säkerhetshot.

 

Läs mer om hotidentifiering i SQL Database.

 

Learn more about Azure SQL Database.
  • SQL Database
  • Relaterad feedback