Azure Network Watcher – anslutningskontroll

Förhandsversion Den är nu tillgänglig som förhandsversion.

Uppdaterades: den 1 september 2017

Anslutningskontrollen i Azure Network Watcher gör att du mycket snabbare kan hitta och identifiera anslutningsproblem i infrastrukturen. De resultat som returneras kan ge värdefulla insikter i om ett anslutningsproblem beror på en plattform eller en potentiell användarkonfiguration. Anslutningskontrollen i Network Watcher kan användas från Azure-portalen samt via PowerShellAzure CLI och REST-API:t.

Läs mer om Azure Network Watcher.

 

Network Watcher

Relaterad feedback