HA Ports som standard i Azure Load Balancer

Förhandsversion Den är nu tillgänglig som förhandsversion.

Uppdaterades: den 26 september 2017

HA Ports är ett permiumerbjudande till Azure Load Balancer som nu finns i offentlig förhandsversion. Det här gör att kunder kan konfigurera en enda regel för belastningsutjämning som behandlar trafiken från samtliga protokoll och portar. Det här gör att du kan distribuera tjänster eller apparater i HA-läge. Den här regeln gör det enklare att belastningsutjämna den virtuella nätverkstrafiken från flera olika källor till den aktuella serverpoolen oavsett portnummer. Genom att flera regler för belastningsutjämning ersätts med en enda kan kunder nu undvika maxgränsen för antalet regler och minska komplexiteten i sina ARM-mallar. Den här funktionen kommer att möjliggöra HA för virtuella nätverksapparater och konfigurering av portintervall.

Mer information finns i dokumentationen för Microsoft Azure Load Balancer.

 

Learn more about Load Balancer.
Load Balancer

Relaterad feedback