Hoppa över navigering

Azure Functions på IoT Edge

Förhandsversion Den är nu tillgänglig som förhandsversion.

Uppdaterades: den 17 november 2017

Sedan vi presenterade Azure IoT Edge nyligen så har vi dessutom lagt till stöd för att köra Functions på IoT Edge-enheterna.  Det här gör att utvecklare kan använda sig av den unikt produktiva programmeringsmodellen i Functions även på enheter som kanske inte är anslutna till molnet.  De här funktionerna kan användas i många olika scenarier, som anpassad behandling av data från sensorer eller filtrering av inkommande signaler baserat på angivna kriterier.  Alla de här scenarierna som idag är möjliga i molnet kan nu enkelt replikeras på IoT Edge-enheter.  Mer information finns i det här blogginlägget.

  • Functions
  • Relaterad feedback