Azure DNS Private Zone

Förhandsversion Den är nu tillgänglig som förhandsversion.

Uppdaterades: den 26 september 2017

Med Azure DNS Private Zone kan kunder skapa värdar för DNS-zoner i sina virtuella nätverk.  Det här revolutionerar den interna DNS-hanteringen, som för närvarande bara omfattar tolkning av värdnamn via Azure-genererade zoner. Kunden kan inte bara välja egna namn på olika DNS-zoner utan kan även skapa egna poster. 

Läs mer

Learn more about Azure DNS.
Azure DNS

Relaterad feedback