Azure Cosmos DB – CLI-stödet utökas

Förhandsversion Den är nu tillgänglig som förhandsversion.

Uppdaterades: den 14 juni 2017

Azure Cosmos DB har nya CLI-kommandon för att skapa, läsa, uppdatera och ta bort åtgärder på databaser och samlingar samt för skalning av dataflöden i behållare. Det finns referenssidor för alla Azure Cosmos DB CLI-kommandon i referensguiden för Azure CLI 2.0.

Se fler Azure CLI-exempel för Azure Cosmos DB.

Learn more about Azure Cosmos DB.
Azure Cosmos DB

Relaterad feedback