Azure Content Delivery Network – grundläggande analysfunktioner

Förhandsversion Den är nu tillgänglig som förhandsversion.

Uppdaterades: den 23 oktober 2017

Med Azure Content Delivery Network får du en säker och tillförlitlig innehållsleverans med bred global räckvidd och en omfattande uppsättning funktioner. Med de nya och förbättrade rapportfunktionerna kan du analysera ett flertal mått, som bandbreddsförbrukning, överförda data och träffrekvensen för cacheminnet. Med den här versionen får du mallar för integrering med Operations Management Suite. Kunderna har även åtkomst till de här måtten via REST-API:er. Dessutom kan kunderna spara analysresultaten som loggar i sina lagringskonton för vidare analys. De här nya funktionerna kommer att vara tillgängliga för Azure Content Delivery Network både från Verizon och Akamai.

Läs mer om de här nya funktionerna för Azure Content Delivery Network

 

Content Delivery Network

Relaterad feedback