Hoppa över navigering

Stöd för adaptiv frågebearbetning i Azure SQL Database

Tillgängligt nu Den är nu allmänt tillgänglig.

Uppdaterades: den 26 september 2017

SQL Server 2017 och Azure SQL Database innehåller en ny generation av förbättringar inom frågebehandling som gör att optimeringsstrategier kan anpassas till körningsvillkoren för din arbetsbelastning. I den första versionen av den här familjen med funktioner för adaptiv frågebearbetning har vi gjort tre nya förbättringar: funktioner med värden för adaptiva kopplingar i batchläge, minnestilldelningsfeedback i batchläge och överlagrad körning för tabeller med flera instruktioner.

Läs mer om adaptiv frågebearbetning.

Läs mer om adaptiva kopplingar i batchläge.

Läs mer om minnestilldelningsfeedback i batchläge.

Learn more about Azure SQL Database.
  • SQL Database
  • Relaterad feedback