Hoppa över navigering

Resurssökresultat

11 - 20 of 235

Azure AI Services at Scale for Cloud, Mobile, and Edge

Öka dina kunskaper om molnbegrepp och se hur du skapar intelligenta program för att optimera dina affärsprocesser. Läs e-boken Azure AI Services at Scale for Cloud, Mobile och Edgeom du vill veta mer om AI-orienterad arkitektur, få en översikt över de verktyg som är tillgängliga och utforska verkliga exempel som vägleder dig genom den här arkitekturen.

Läs e-boken och:

• Bekanta dig med Azure AI-tjänster och -funktioner.

– Lär dig hur du skapar intelligenta program och tränar, justerar och distribuerar modeller med hjälp av Azure Machine Learning, Pytorch och Open Neural Network Exchange (ONNX).

• Utforska hur andra företag har använt Azure Cognitive Services att lösa affärsproblem.

• Se hur du använder överföringsinlärning för att träna modeller inom syn, tal och språk på bara några minuter.

• Upptäck hur Microsoft skalade Cognitive Services till miljontals användare.

Ge IT- och dataproffs möjlighet att uppnå mer med data

Flytta ditt gamla informationslager till en molnlösning och delegera uppgifter som underhåll av infrastruktur och plattformsuppgraderingar. Migrera till Azure Synapse – en obegränsad analystjänst med oslagbar tid till insikt som påskyndar leverans av BI, AI och intelligenta program för företag.

Genom att migrera äldre informationslager till Azure Synapse kan du:

 • Få bättre prestanda och snabbare hastighet.
 • Förbättra säkerhet och efterlevnad.
 • Få bättre elasticitet och skalbarhet.
 • Spara tid med en fullständigt hanterad infrastruktur.
 • Minska kostnaderna.

Det här faktabladet innehåller strategier för hur du migrerar äldre informationslager till molnet. Och du får en teknisk översikt i tre steg över processen – från förberedelse till migrering till utförande av analyser.


Snabbstartsguide för Azure Virtual Desktop

Lär dig konfigurera en säker fjärrskrivbordsupplevelse snabbt, var du än är med Azure Virtual Desktop. Planera, distribuera och optimera din virtuella skrivbordsinfrastruktur (VDI) för att leverera Windows 10-datorer på valfri enhet – och minska infrastrukturkostnaderna.  

Läs den senaste versionen av snabbstartsguiden för Azure Virtual Desktop för att: 

 • Planera för en lyckad distribution med uppdaterade funktioner och vägledning, inklusive tekniska konfigurationer och steg för att komma igång.
 • Konfigurera och optimera dina virtuella skrivbord i Azure-portalen med bara några klick. 
 • Utforska de unika fördelarna med Azure Virtual Desktop, inklusive kostbesparande prisalternativ och avancerade funktioner för säkerhet och efterlevnad.
 • Få regelverk, rekommendationer och felsökningstips.

Modernisera dina Java-appar

Java är alltjämt en av de viktigaste programmeringsteknikerna för organisationer av alla slag, men det kan vara svårt att köra Java-program i stor skala. Hjälp din organisation att fokusera på affärsprioriteringar och innovation i stället för på infrastrukturen genom att modernisera dina Java-program med molnhanterade tjänster. 

Läs e-boken Modernisera dina Java-appar och se hur fyra företag förändrade sina verksamhetskritiska Java-program för att förbättra prestanda, säkerhet och kundupplevelser. Se hur de migrerade sina Java-program till Azure:

 • AIA Singapore Private Unlimited kunde förbättra prestanda och snabba upp distributionen av nya och innovativa tjänster till sina kunder.
 • Swiss Re Group kunde förenkla utvecklingen och distributionen av Java-appar utan att göra avkall på de mycket strikta säkerhets- och regelkrav som företaget följer.
 • Sphera kunde skapa en lösning för flera klientorganisationer och bättre tillgodose behoven hos globala kunder.
 • Raley kunde dra maximal nytta av ett uppsving i försäljningen genom att förbättra skalbarheten och hanterbarheten på företagets e-handelswebbplats. 

Lär dig mer om den resa som dessa företag gjort och de arkitekturer som de använde för att migrera affärskritiska Java-program till molnet. 

Modernisera program och data: Vyn från kunder som har genomgått resan med Microsoft Azure

Företag har alternativ när det gäller att välja en metod för program- och datamodernisering. Utvecklingen med offentliga moln, hybridmoln och multimoln samt en mängd tillgängliga verktyg, tjänster och plattformar ger möjligheter samtidigt som det ökar komplexiteten.

Läs detta white paper från IDC för att få insikter om lyckade strategier för app- och datamodernisering. Baserat på exklusiv kvantitativ och kvalitativ forskning, däribland undersökningsdata från 205 svarande bland Microsofts befintliga och potentiella kunder, innehåller faktabladet även berättelser från djupgående intervjuer med kunder som implementerat lyckade strategier för program- och datamodernisering i Azure.

Läs mer om:

 • Fördelar företag får genom att modernisera sina program och data, inklusive förbättringar av tiden till marknad och leverans av omfattande kundupplevelser.
 • De viktigaste övervägandena, utmaningarna och möjligheterna som företag ställs inför när det gäller att utveckla och implementera strategier för program- och datamodernisering.
 • Bästa praxis som utvecklats av fem Azure-kunder inom branscherna återförsäljning, finanstjänster och konsumentvaror.

ESG Technical Validation: Optimizing Efficiency and Performance with Azure Stack HCI

Gör en djupdykning i hur du kan spara pengar och förbättra effektiviteten när du använder Azure Stack HCI med e-boken ESG Technical Validation: Optimizing Efficiency and Performance with Azure Stack HCI.

Läs den här e-boken och lär dig göra följande:

 • Förenkla din IT-hantering och få en smidig hybridmolnanvändning med flexibel maskinvara och integrerade system.
 • Få topprestanda för din hybridmolnplattform i företagsskala och öka kostnadseffektiviteten via hyperkonvergerad infrastruktur som levereras som en Azure-tjänst.
 • Gör faktureringen mer förutsägbar med ett fast pris per processorkärna. 

Visualisera ditt DevOps-arbetsflöde

Det här verktyget presenteras av Developer Velocity Lab, ett Initiativ från Microsoft Research och GitHub.

Det kan vara svårt att åskådliggöra hela DevOps-arbetsflödet. Men om du visualiserar arbetsflödet kan du se var dina styrkor finns och var det finns utrymme att optimera dina verktyg. Med DevOps Workflow Generator kan du konfigurera och visualisera ditt specifika arbetsflöde – och du kan exportera det till en lättläst rapport som du kan ladda ned på begäran.

Dessutom tar vi aggregerade, anonyma data från det här verktyget och rapporterar de senaste trenderna till dig. Vi ser fram emot att lära oss mer och dela våra resultat med dig.  

Engineering MLOps

Upptäck en systematisk metod för att skapa, distribuera och övervaka maskininlärningslösningar med MLOps. Läs e-boken Engineering MLOps och få en fullständig förståelse för hur MLOps fungerar, utforska verkliga användningsfall och se hur du kan implementera MLOps i din organisation för dina maskininlärnings- och AI-lösningar.

Läs e-boken och:

 • Bekanta dig med MLOps-arbetsflöden, som ramar in maskininlärningsuppgiften, maskininlärningspipelines och modellpaketering. 
 • Se hur du kan distribuera maskininlärningslösningar i stor skala med rätt inferenstopologi, robust kontinuerlig integrering och kontinuerlig leverans samt säkerhetsarkitekturer i företagsklass.
 • Lär dig hur du övervakar maskininlärningsmodeller och systemprestanda och design för kontinuerlig inlärning med hjälp av Explainable Monitoring Framework.

Få stegvis vägledning för att snabbt distribuera Azure Virtual Desktop

Leverera en säker fjärrskrivbordsupplevelse på ett snabbt och tryggt sätt. Se vilka förutsättningar och steg som behövs för att förbereda för och implementera Windows Virtual Desktop – och ge dina anställda möjlighet att arbeta var som helst.

Hämta distributionschecklistan för Azure Virtual Desktop och:

 • Planera – utvärdera krav för virtuella skrivbord och välj din strategi för distribution och konfiguration.
 • Förbereda – anslut till din Azure-prenumeration, konfigurera Azure Active Directory (Azure AD), skapa roller och tilldela licenser. 
 • Distribuera – konfigurera obligatoriska arbetsytor och värdpooler, tilldela skrivbords- och fjärrappar samt anpassa arbetsytan med bara ett par klick med den nya funktionen för att komma igång.
 • Optimera – leverera nätverksväxlingsprofiler, använd dynamisk appleverans och använd automatiseringsverktyg.  

Fem sätt att stärka Power BI med Azure Synapse Analytics

Se hur du kan gå vidare från grundläggande rapportering och leverera mer effektfulla insikter från alla dina data. Läs e-boken Five Ways to Amplify Power BI with Azure Synapse Analytics(Fem sätt att stärka Power BI med Azure Synapse Analytics) som innehåller vägledning och anvisningar om hur du kommer igång med att analysera dina data i Azure Synapse med Power BI.

Lär dig att:

 • Skapa och analysera Power BI-instrumentpaneler direkt från Azure Synapse.
 • Hantera din datasjö och skapa datatorg för BI-rapporter.
 • Utforska din datasjö med hjälp av en fullständigt hanterad serverlös slutpunkt.
 • Skapa kodfria datapipelines som hjälper dig att integrera fler datakällor och förbättra kvaliteten på insikter.
 • Skapa ett säkert informationslager och anslut till dina Power BI-instrumentpaneler.