1 - 10 of 12

Six cloud data challenges solved for app developers

Se till att få ut mesta möjliga av era data och tillgängliga AI-tekniker. Läs e-boken Six cloud data challenges solved for app developers och få svaren du behöver. Lär dig de bästa metoderna i 6 vanliga datascenarier:• Hålla koll på grundläggande saker som skalbarhet och tillgänglighet.• Se till att din app levererar konsekvent service till flera kunder.• Leverera data i realtid över hela världen utan att behöva använda flera datacenter.• Få användbara insikter från big data.• Införliva artificiell intelligens i dina appar.• Anpassa säkerheten vid utveckling i molnet. Registrera dig för att ladda ned e-boken: Six cloud data challenges solved for app developers

Forskningsrapport från Gartner: What Microsoft’s Azure Stack could do for—or to—your cloud business in 2017

Nästan 75 procent av alla företag har en strategi för hybridmolnteknik.* Driftskompatibilitet är centralt för en hybridmolnmodell. För IT-ansvariga och utvecklare innebär det att appar måste utvecklas och distribueras mellan interna och externa molntjänster för att ge effektivitet och flexibilitet. För kunder innebär det att ge en bättre upplevelse genom att erbjuda tjänster och appar som är API-kompatibla med lokala, privathostade och offentliga miljöer. Azure Stack kan: • Överföra molnteknikens flexibilitet och förutsättningar för innovation till lokala IT-miljöer. • Uppnå bättre enhetlighet mellan lokala och molnbaserade utvecklingsmiljöer.• Hjälpa organisationer att skalanpassa enklare.• Minska risken för isolerade tekniker som återfinns i dagens hybridmolnmodeller.Läs forskningsrapporten What Microsoft’s Azure Stack could do for—or to—your cloud business in 2017 från Gartner. I den här rapporten om hybridmolnteknik finns expertrekommendationer, analyser och beskrivningar av användningsområden. Registrera dig för att ladda ned Gartner-rapporten om Azure Stack.

Prestanda och produktivitet: Din guide till att hantera "Cloud Sprawl"

Fler laster, fler appar, fler tjänster: hur behåller ni kontrollen när användningen av molntjänster växer och breder ut sig? Företag som använder en hybridmolnmodell får bättre flexibilitet och tillgång till innovation, samt sparar pengar. Samtidigt ser många en utmaning i "Cloud Sprawl" - när spridningen av en organisations användning av molntjänster riskerar att bli okontrollerad.Detta är något som måste hanteras. E-boken The Performance and Productivity: Your Guide to Managing Cloud Sprawl hjälper dig att ompröva din strategi för hantering av många molntjänster genom att införa en intelligent helhetslösning för att säkra och kontrollera företagets molnresurser. I de här e-boken kan du läsa om hur en enhetlig strategi för hantering och säkerhet kan hjälpa dig att:• Få viktiga säkerhetsinsikter som avslöjar interna och externa hot• Skydda företaget mot störningar i verksamheten• Övervaka din molnmiljö i realtid• Hantera dina konfigurationer i rätt skala • Införa hanteringsprinciper i hela din hybridmiljö

Economics of serverless cloud computing

2017 är det serverlösa året. Serverlös cloud computing finns nu överallt och växer i rasande fart, och i slutänden kommer det att förändra hur vi utvecklar, bygger och använder appar i molnet i grunden.Läs 451 Researchs rapport Economic of serverless cloud computing så får du reda på varför serverlöst inte bara är ett modeord – och hur de viktigaste fördelarna med detta ger högre effektivitet och större kostnadsbesparingar genom att organisationen kan• köra kod på begäran utan etablering och utan att ha en infrastruktur• ge utvecklare möjlighet att fokusera på kod i stället för administration• bidra till sänkta kostnader för virtuella maskiner genom att minska förbrukningen• sänka den totala ägandekostnaden genom att drastiskt minska kostnaderna för administrationen av infrastrukturen. Rapporten Economics of serverless cloud computing ger en djuplodande analys av molnprismodeller, molnutnyttjade, molnarbete och mer därtill, allt för att du ska förstå det ekonomiska värdet av serverlös teknik och dess långsiktiga potential att stöpa om branschen i grunden. Hämta rapporten i dag.

Enterprise Cloud Strategy

Allt du behöver veta om att flytta till molnetI den andra upplagan av e-boken Enterprise Cloud Strategy har vi samlat viktig information om hur du upprättar en strategi och genomför flytten till molnet. Det hjälper dig att snabbt förstå ämnen som:1. Välja mellan publika, privata och hybridmolnmiljöer2. Hur molnet minskar kostnaderna och gynnar lokal datoranvändning3. Nya analys- och IoT-funktioner4. Säkerhet och efterlevnadDenna värdefulla tillgång för IT- och företagsledare innehåller detaljerad information om flytten till molnet samt specifik vägledning om ämnen som appmigrering, arbetet med intressenter och molnets arkitektur.

Gartners Magic Quadrant för IaaS

Gartner har placerat Microsoft i ledarkvadranten i Magic Quadrant 2017 i kategorin Cloud Infrastructure as a Service (IaaS), globalt, eftersom företaget både har en komplett vision och förmågan att genomdriva den på IaaS-marknaden. Microsoft är erkänd som en ledare i Gartners Magic Quadrants för IaaS-, PaaS- och SaaS-lösningar för molnanvändning i företag. Vi är i en unik position med vår omfattande portfölj av molnerbjudanden utformade för behoven hos företag, inklusive Azure IaaS (Infrastructure as a Service) och PaaS (Platform as a Service). Registrera dig för att ladda ner den fullständiga Gartner-rapporten.

Hur står sig ditt företags molnstrategi?

Hur utvecklas ert företags anpassning till molnet? Hämta Forrester Research-rapporten Benchmark Your Enterprise Cloud Adoption och ta del av ny information som baseras på internationella undersökningar och som hjälper er utvärdera er molnstrategi. Rapporten innehåller metoder för mätning av anpassningen offentliga/privata moln och hybridmoln, samt information om:• Vilka distributionsmodeller för molnplattformar som andra använder• Vad utvecklare vill ha och behöver från molntjänster• Hur organisationer utvecklar sina molnhanteringsfunktionerRapporten avslutas med fyra tips för hur ni håller fokus på er väg mot molnet. Ange din information och få ett exemplar av Benchmark Your Enterprise Cloud Adoption.

Välj rätt publikt moln för utveckling av appar och tjänster till företaget

Läs den senaste Forrester Wave-rapporten för att ta ett väl underbyggt beslut när ni väljer leverantör av företagets publika moln. Här kan du läsa om varför fler och fler företag använder publika molnplattformar för sin utveckling av appar, samt som en del av sin egen verksamhetsutveckling. Forresters Q3 2016-rapport beskriver Microsoft som ledande bland åtta globala leverantörer. De främsta leverantörerna i utvärderingen skiljer ut sig markant inom dessa fyra områden:• Bredd på infrastrukturtjänster• Omfattning av tjänster för analysappar• Tjänster och verktyg för migrering av data och appar till publika moln• Utbud av verktyg som möjliggör utveckling och leverans av appar

Rapport från Forrester Research: Transformera företaget genom öppen källkod

Varför ska du och ditt företag välja öppen källkod?         Forrester Research rapporterar att 41 % av alla tillfrågade beslutsfattare i mjukvarufrågor anser att det är mycket viktigt eller avgörande att öka användningen av öppen källkod under 2016. Allt fler Fortune 50- och Fortune 100-företag använder verktyg med öppen källkod för att påskynda digital innovation.Forrester-rapporten ”Open Source Powers Enterprise Digital Transformation” beskriver hur och varför allt fler företag väljer teknik med öppen källkod. Om du vill läsa mer om drivkrafterna bakom förändringen och dess effekter kan du fylla i det här formuläret och läsa hela rapporten.

Den totala ekonomiska effekten av Microsoft Azure PaaS

Vill du veta hur du kan driva appinnovation, generera vinst och sänka kostnaderna med hjälp av Microsoft Azure Platform as a Service (PaaS)? Kunderna kan få fantastisk avkastning med Azure PaaS för utveckling och distribution av appar, men många kunder saknar ett enhetligt ramverk för att kunna utvärdera den potentiella effekten av att införa Azure PaaS i organisationen. För att bättre kunna utvärdera de ekonomiska fördelarna med Azure PaaS kan du använda Forresters TEI-modell (Total Economic Impact). Ladda ned ”The Total Economic Impact of Microsoft Azure PaaS” utan kostnad. Det är en uppdragsstudie utförd av Forrester Consulting där du kan läsa mer om de främsta fördelarna, kostnaderna och riskerna med att implementera Microsoft Azure PaaS och fördjupa din förståelse av vad det kan innebära för din verksamhet.