1 - 6 of 6

Välj rätt publikt moln för utveckling av appar och tjänster till företaget

Läs den senaste Forrester Wave-rapporten för att ta ett väl underbyggt beslut när ni väljer leverantör av företagets publika moln. Här kan du läsa om varför fler och fler företag använder publika molnplattformar för sin utveckling av appar, samt som en del av sin egen verksamhetsutveckling. Forresters Q3 2016-rapport beskriver Microsoft som ledande bland åtta globala leverantörer. De främsta leverantörerna i utvärderingen skiljer ut sig markant inom dessa fyra områden:• Bredd på infrastrukturtjänster• Omfattning av tjänster för analysappar• Tjänster och verktyg för migrering av data och appar till publika moln• Utbud av verktyg som möjliggör utveckling och leverans av appar

Rapport från Forrester Research: Transformera företaget genom öppen källkod

Varför ska du och ditt företag välja öppen källkod?         Forrester Research rapporterar att 41 % av alla tillfrågade beslutsfattare i mjukvarufrågor anser att det är mycket viktigt eller avgörande att öka användningen av öppen källkod under 2016. Allt fler Fortune 50- och Fortune 100-företag använder verktyg med öppen källkod för att påskynda digital innovation.Forrester-rapporten ”Open Source Powers Enterprise Digital Transformation” beskriver hur och varför allt fler företag väljer teknik med öppen källkod. Om du vill läsa mer om drivkrafterna bakom förändringen och dess effekter kan du fylla i det här formuläret och läsa hela rapporten.

Den totala ekonomiska effekten av Microsoft Azure PaaS

Vill du veta hur du kan driva appinnovation, generera vinst och sänka kostnaderna med hjälp av Microsoft Azure Platform as a Service (PaaS)? Kunderna kan få fantastisk avkastning med Azure PaaS för utveckling och distribution av appar, men många kunder saknar ett enhetligt ramverk för att kunna utvärdera den potentiella effekten av att införa Azure PaaS i organisationen. För att bättre kunna utvärdera de ekonomiska fördelarna med Azure PaaS kan du använda Forresters TEI-modell (Total Economic Impact). Ladda ned ”The Total Economic Impact of Microsoft Azure PaaS” utan kostnad. Det är en uppdragsstudie utförd av Forrester Consulting där du kan läsa mer om de främsta fördelarna, kostnaderna och riskerna med att implementera Microsoft Azure PaaS och fördjupa din förståelse av vad det kan innebära för din verksamhet.

Gartner's Magic Quadrant för IaaS

Gartner har placerat Microsoft i Leaders Quadrant i 2015 Magic Quadrant for Cloud Infrastructure as a Service (IaaS) baserat på dess kompletta vision och förmåga att prestera på IaaS-marknaden. Gartner definierar moln-IaaS som ett standardiserat, högautomatiserat erbjudande där beräkningsresurser, kompletterat med lagring och nätverksfunktioner, ägs av en tjänsteleverantör och erbjuds till kunden på begäran. Microsoft är för närvarande den enda leverantör som placerats som ledare i Gartners Magic Quadrants for Cloud Infrastructure as a Service, Application Platform as a Service, Cloud Storage Services och Server Virtualization, och vi anser att det bekräftar Microsofts strategi att tillhandahålla val när vi levererar branschledande infrastrukturtjänster, plattformstjänster och hybridlösningar.**

Cutting Right to the Code: A mobile developer’s guide to help eliminate non-coding tasks and get code done faster

Mobilutvecklare älskar att koda. Men de måste också utföra rutinuppgifter som säkerhetskopiering, skalplanering och loggning, vilket tar dyrbar tid. Den är e-boken med kodexempel, exempelappar och ARM-mallar hjälper mobilutvecklare att eliminera en rad icke-kodningsuppgifter och börja koda snabbare. Bland huvudområdena som du får insikt i finns snabb lösning av användaridentitet, tillförlitlig leverans i olika push-meddelandesystem, minimering av angripbar yta på nätverksnivå, identifiering av användningsmönster och trender samt högkvalitativ medieuppspelning.

Cutting Right to the Code: A web developer’s guide to help eliminate non-coding tasks and get code done faster

Ett problem som alla webbutvecklare brottas med är att försöka minimera det angripbara ytområdet med säkerhet på nätverksnivå. Det finns också rutinuppgifter som säkerhetskopiering, skalplanering och loggning som kostar dyrbar tid. Den här e-boken med kodexempel, exempelappar och ARM-mallar hjälper webbutvecklare att eliminera en rad icke-kodningsuppgifter och börja koda snabbare. Bland huvudområdena i finns identifiering av användningsmönster och trender, anslutning till nätverk för innehållsdistribution, anpassning av sökimplementering, implementering av användar- och åtkomsthistorik för appen och serverkonfiguration för automatisk uppskalning.