Hoppa över navigering

Resurssökresultat

Visar 1 - 10 av 260 resultat


Resultat

Fallstudier om molnmodernisering: Hur fem företag använde molnet för att anpassa och förnya sig

Se hur målinriktade innovationer kan utvecklas med molnet på din sida. Ta reda på hur fem organisationer anpassade sig efter snabbt föränderliga omständigheter under de senaste åren och nådde långsiktig framgång med Azure. 

Läs den här e-boken och lär dig hur dessa organisationer: 

 • Förbättrade säkerheten med verktyg för att identifiera och hantera digitala hot. 
 • Gjorde det möjligt för sina anställda att arbeta på distans. 
 • Upptäckte nya sätt att betjäna sina kunder.  

Hur fem företag använde molnet för att anpassa och förnya sig

Se hur målinriktade innovationer kan utvecklas med molnet på din sida. Ta reda på hur fem organisationer anpassade sig efter snabbt föränderliga omständigheter under de senaste åren och nådde långsiktig framgång med Azure. 

Läs den här e-boken och lär dig hur dessa organisationer: 

 • Förbättrade säkerheten med verktyg för att identifiera och hantera digitala hot. 
 • Gjorde det möjligt för sina anställda att arbeta på distans. 
 • Upptäckte nya sätt att betjäna sina kunder. 

Forrester Total Economic Impact™ av Microsoft Azure Arc för säkerhet och styrning

Läs om den verkliga påverkan och de verkliga fördelar som företag upplever genom att använda Azure Arc för att skydda och styra infrastruktur och program i hybrid-, multimoln- och gränsmiljöer. Forrester Consulting Total Economic Impact™-studien (TEI), som beställdes av Microsoft, undersöker den potentiella avkastningen på investeringar (ROI) som företag kan realisera genom att distribuera Azure Arc för konsekventa säkerhets- och styrningsmetoder.

Forrester intervjuade fyra kunder med erfarenhet av Azure Arc. I den här studien sammanställde Forrester resultaten från dessa kunder till en enda sammansatt organisation för att lyfta fram:

 • Prognostiserad avkastning på investeringar (ROI) på 206 %
 • Prognostiserat nettonuvärde (NPV) på 2,19 mn USD
 • Förbättrade produktiviteten för it-drift med 30 %
 • Minskade risken för dataintrång från oskyddad infrastruktur med 80 %. 
 • Minskade utgifter på verktyg från tredje part med 15 %
 • Förbättringar för utvecklare och it-produktivitet samt ökad flexibilitet för viktigare uppgifter istället för att hantera olika säkerhets- och styrningsverktyg.


Top Trends in Data and Analytics, 2022 (De bästa trenderna inom data och analys)

Se de bästa trenderna inom data och analys för 2022 och var redo att förutse förändringar och omvandla osäkerhet till möjlighet. Läs Gartner®-rapporten, Top Trends in Data and Analytics, 2022 (De bästa trenderna inom data och analys), om du vill lära dig hur du omvandlar dessa topptrender till viktiga investeringar för att driva ny tillväxt – och få insikter om hur du kan hjälpa din organisation att realisera värde i stor skala.

Hämta rapporten och:

 • Se varför ledare inom data och analys måste ta med dessa trender i beräkningen för viktiga investeringar som driver mer tillväxt, effektivitet, motståndskraft och innovation.
 • Se hur vd:ar arbetar för att fortsätta påskynda tillväxt trots osäkra och obeständiga miljöer. 
 • Se varför trender pekar mot att ledare måste prioritera datakunnighet och genomföra strategier för att motarbeta bristen på data- och analyskunniga på marknaden.

Gartner, Top Trends in Data and Analytics, 2022, Rita Sallam, Ted Friedman och 37 fler, 11 mars 2022

GARTNER är ett registrerat varumärke och tjänstmärke som tillhör Gartner, Inc. och/eller dess koncernbolag i USA och internationellt, och används häri med tillåtelse. Med ensamrätt. 

Azure Skills Navigator för utvecklare

Vi är glada över att kunna presentera nya Azure Skills Navigator, vår alldeles egna guide för att hjälpa utvecklare att komma igång med Azure.

Guiden ger en överblick över nyckelkoncept inom Java, .NET, Node.js och Python − viktiga ämnen för att upprätta en stabil grund för Microsoft Azure. Utbildningsresan omfattar en mängd Microsoft-resurser − virtuella utbildningar, utbildningskurser, moduler att genomföra i egen takt, videor, dokumentation, certifieringar med mera – som möjliggör utbildning i egen takt. Med vår guide Azure Skills Navigator får du en stabil grund när du börjar utforska Azure.

E-bokserien Så här väljer du rätt Azure-tjänster för dina program – det är inte bara A eller B

Ett viktigt beslut du behöver fatta när du flyttar till molnet är vilken Azure-tjänst du ska använda som värd för dina program. De flesta användare brukar se på detta som ett val mellan A och B. Du kanske till exempel ställer dig frågan ”Ska vi använda Azure Kubernetes Service (AKS) eller Azure App Service som värd för alla våra program?” 

Detta tankesätt med A eller B kommer från traditionella, lokala metoder som krävde stora startinvesteringar och långa produktionstider för att skapa och distribuera en programplattform. Med Azure etablerar och avetablerar du resurser efter behov, så att du inte behöver välja mellan alternativ A eller B. Det är enkelt och mer kostnadseffektivt att växla till en modulär A+B-metod. Du väljer rätt verktyg för varje jobb utan att begränsa dig till att använda en tjänst som värd för alla dina program.

Läs e-boken Så här väljer du rätt Azure-tjänster för dina program − det är inte bara A eller B för att lära dig att:

 • Tillämpa principerna för tankesättet A+B och välja den bästa Azure-tjänsten som uppfyller alla dina programbehov.
 • Använda en modulär metod för migrera ett lokalt program till Azure.
 • Modernisera dina program snabbare och smidigare, och i stor skala.

Moln överallt: Azure för hybridmiljöer, miljöer med flera moln och nätverksgränsmiljöer

Hantera infrastrukturen mer effektivt, sänk kostnaderna och få global skalbarhet, samtidigt som du uppfyller lokala och branschrelaterade regler, med ett säkert och smidigt hybridmoln i Azure. I den här e-boken får du en översikt över grundläggande begrepp för hybridmoln som nätverk, identitets- och åtkomsthantering samt säkerhet.


Läs om olika möjligheter att implementera en hybridmolninfrastruktur i din organisation, bland annat hur du:

 • använder hybridmolnet i branscher och regioner med särskilda regler och förordningar 
 • distribuerar appar och data konsekvent mellan fjärranslutna kontor 
 • hanterar Kubernetes-appar i stor skala 
 • hanterar utmaningar inom implementering och regelhantering med nya hybridmolnlösningar i Azure som Azure Stack Hub. 

Molnbaserad infrastruktur med Microsoft Azure

Dra full nytta av molnets flexibilitet och skalbarhet med en modern molnbaserad infrastruktur. Läs O'Reillys e-bok Molnbaserad infrastruktur med Azure för att lära dig hur du anpassar program tidigt i utformningsfasen för att få ut mesta möjliga av molnet. Dessutom får du metodtips om hur du använder, distribuerar och underhåller molnbaserade teknikkomponenter på ett effektivt sätt med Azure.

Läs e-boken och lär dig göra följande:

 • Skapa och hantera molnbaserade program.
 • Fastställ rätt teknik för olika faser i utformningen av infrastrukturen.
 • Förutse utmaningar som du kan stå inför när du hanterar och driver molnbaserad infrastruktur och lär dig mer om tekniker som kan hjälpa dig att lösa dem.

Den ultimata guiden till Windows Server 2022

Hantera din svårhanterliga hybridinfrastruktur och kör verksamhetskritiska arbetsbelastningar i ditt datacenter, i molnet, och på gränsenheter med Windows Server 2022.

Läs Den ultimata guiden till Windows Server 2022 för att lära dig att:

 • Öka säkerheten i organisationen med avancerad och inbyggd säkerhet i flera lager. 
 • Aktivera kraftfullt skydd mot hot, bättre säkerhet för molnbaserad databehandling och enklare drift med hjälp av förbättrade säkerhetsfunktioner.
 • Få bättre IT-effektivitet och utöka datacentret med hybridfunktionerna i Azure.
 • Förbättra verksamhetens flexibilitet med innovationer i molnet för dina lokala investeringar.
 • Ge utvecklare och IT-tekniker möjlighet att skapa och distribuera olika program med en flexibel programplattform.

Fem anledningar till att hybridarbete är effektivare med Azure Virtual Desktop

Öka effektiviteten och tillförlitligheten för hybrid- och distansarbete genom att migrera till Azure Virtual Desktop. Tack vare den här molnbaserade infrastrukturen för virtuella skrivbord kan du arbeta säkert och kostnadseffektivt från i princip var som helst. 

Se den här informationsgrafiken för att få mer information om hur du kan: 

 1. Möjliggöra flexibelt hybridarbete från i princip var som helst, på vilken enhet som helst. 
 2. Få tillgång till säkerheten och tillförlitligheten med Azure. 
 3. Optimera infrastruktur- och licensieringskostnader.
 4. Behålla fullständig kontroll över konfiguration och hantering. 
 5. Distribuera och skala virtuella skrivbord både snabbt och enkelt.