Hoppa över navigering

1 - 10 of 22

Efterleva GDPR: så blir det enklare med infrastruktur som tjänst

Förbered er på den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) med Azure infrastructure as a service (IaaS). Ladda ner denna visuella infografik som ger en översikt av hur ni följer GDPR och på vilket sätt Azure IaaS kan förenkla det hela. Studera missuppfattningarna om och de viktiga förändringarna i samband med GDPR samt effektiva, billiga och skalbara, långsiktiga lösningar från Azure som hjälper er att uppfylla de nya kraven.

Edge computing: IoT will spawn a new infrastructure market

Håll jämna steg med de snabbt ökande infrastruktursbehoven som IoT (sakernas internet) skapar. Se vad ditt företag behöver för att upprätthålla ett nätverk som klarar av att bearbeta data som samlas in från kanske miljontals sensorer och enheter. Om du vill kunna tillgodose dessa nya krav behöver du en helhetssyn på hanteringen av infrastrukturen. Läs rapporten från Forrester för mer information om: • hur ett typiskt hierarkiskt nätverk inte kommer att kunna hantera den enorma trafikökningen som IoT kommer att medföra. När IoT-enheterna blir många fler måste du fokusera på infrastrukturen och utveckla systemet snabbt. • vad som krävs för att kunna ta itu med den ökade trafik IoT-teknik medför. Systemtänkande innebär en helhetssyn på systemdesign, automatisering och hantering. Silor och IoT-teknik passar illa ihop. • vad det innebär att designa en infrastruktur som utgår från en integrerad metod. För bästa resultat bör du förbättra nätverksarkitekturen i samarbete med apputvecklare och affärsspecialister. Resursen är endast tillgänglig på engelska.

Cloud Migration Essentials: A guide to migrating servers and virtual machines

Migreringen till molnet ger företaget större skalbarhet, kostnadseffektivitet och bättre prestanda, men det kan kräva noggrann IT-planering och en väl genomtänkt strategi. Lyckligtvis finns det resurser och verktyg som kan göra molnmigreringen mindre skrämmande och förenkla färden till molnet, samtidigt som riskerna för verksamheten minskar. Ladda ner denna e-bok om migrering till Azure och få råd om hela processen, från de inledande övervägandena till de verktyg som krävs. Du får reda på hur du: • tar dig an molnmigreringen • identifierar och utvärderar dina servrar, virtuella maskiner och appar • verkställer migreringen tryggt • optimerar och justerar molntjänsterna och resurserna. Resursen är endast tillgänglig på engelska.

Skapa molnappar med Node.js och Azure

Skapa bättre appar snabbare och bekymra dig mindre för infrastrukturen. Denna e-bok visar de bästa sätten att skapa Node.js-molnappar med Azure. Du får bekanta dig med de relevanta tillgängliga tjänsterna och får praktisk erfarenhet av att använda dem. Ladda ner e-boken och • lär dig designprinciper för att konstruera molnappar • utforska alla de tjänster som ingår Azure och när du ska använda var och en av dem. • Utnyttja en exempelarkitektur med kärnkomponenterna som Node.js-utvecklare som jobbar i Azure brukar använda, däribland Web App on Linux, Kubernetes, Azure Cosmos DB, Azure Database for MySQL, Azure Database for PostgreSQL, Redis Cache och objektlagring. • Följ en detaljerad tutorial som visar hur du konstruerar appen i arkitekturen. Resursen är endast tillgänglig på engelska.

Designa din hybridmolnstrategi: identitets-och åtkomsthantering

Mer än 80 procent av de tillfrågade organisationerna använder för närvarande en hybridmolnsmetod (källa: Microsoft State of the Hybrid Cloud 2017). För att förenkla det som skulle kunna bli en komplex hybridmiljö för ditt företag behöver du effektiva strategier för identitets- och åtkomsthantering. Det konsoliderar de multipla identiteter och autentiseringsuppgifter som personalen skapar för både lokala nätverk och molntjänster. I denna e-bok kommer du att utforska Azure-lösningar som hjälper dig att lösa följande vanliga problem med identitet och åtkomst i hybridmoln: • Föra samman användaridentiteter. • Införa en enda identitet för större hanterbarhet och lägre kostnader. • Förbättra säkerheten med identiteter som är enkla att hantera. • Integrera nya appar i ditt system. Resursen är endast tillgänglig på engelska.

Omfattande guide till Windows Server på Azure

Ge ditt företag större möjligheter genom att föra över era Windows Server-laster till Azure. Eftersom Azure körs på Windows Server är det enkelt att migrera lasterna jämte era befintliga kunskaper om Windows Server, välbekanta verktyg och etablerade procedurer. Ladda ner den här guiden och läs om hur enkelt det är att migrera eller utöka din Windows Server-miljö till Azure med Azure. Du kommer att upptäcka:• olika sätt att köra Windows Server-laster i Azure • hur du utökar dina lokala IT-lösningar till Azure för hybridinnovation • vad du kommer att spara med dina befintliga Windows Server-licenser • hur Azure levererar branschledande säkerhetResursen är endast tillgänglig på engelska.

Smart prestanda med Azure SQL Database

Optimeringen av databasprestandan är alltid extremt viktig när man utvecklar en app. Azure SQL Database, den intelligenta molndatabasen från Microsoft, förenklar utvecklingsarbetet och anpassar sig till arbetsbelastningen så du inte ska hamna i bryderier i avgörande ögonblick. Läs e-boken Azure SQL Database Performance Optimization om du vill veta hur du konkret kan maximera databasens prestanda och optimering till lägsta möjliga kostnad. Här får du studera tre perspektiv på databasprestanda:• Dynamisk resursskalning • Databasens prestandafunktioner • Intelligent prestandaövervakning och anpassningSkaffa denna kostnadsfria e-bok i dag och se till att databasen har de resurser den behöver, utnyttjar dem på bästa sätt och ständigt optimeras i bakgrunden för bästa möjliga SQL-prestanda.Resursen är endast tillgänglig på engelska.

Skapa bättre appar, få ut dina data där de behövs och gör det snabbt

När du utökar företagets globala räckvidd hittar du nya marknader för dina produkter och tjänster. Det innebär att du når fler potentiella kunder, får större tillväxtpotential och högre avkastning på investeringar. Men om du ska kunna komma in på sådana nya marknader måste du erbjuda den bästa och mest konsekventa användarupplevelsen. Nu kan du sätta ihop, distribuera och hantera moderna appar i stor skala med en globalt distribuerad databas – utan att krångla med datalagring i datacentret. Läs e-boken Build Modern Apps with Big Data at a Global Scaleoch se hur Azure Cosmos DB, en globalt distribuerad, nyckelfärdig databastjänst håller på att förändra den moderna datahanteringen. Håll dina data tillgängliga, konsekvent och säkert — med branschledande säkerhet och efterlevnad i storföretagens klass. Börja utveckla den bästa appupplevelsen för användarna utifrån fem väldefinierade konsekvensmodeller:• Stark: Ger konsekventa data. Perfekt för banker, e-handelsbehandling och onlinebokning. • Begränsad ålder: Levererar korrekta data i rimlig tid, i kronologisk ordning. Fungerar bäst med GPS-datainsamling och fraktappar. • Session: Ger logiska data och realtidsdata för att underlätta för profiluppdateringar, musikappar och detaljhandeln. • Konsekvent prefix: Levererar data i ordningsföljd till användaren. Två exempelscenarier är sportnyheter och kommentarer i sociala medier. • Händelseartad: Betonar tillgänglighet framför sparordning. Perfekt för produktrecensioner, inlägg och kvittohämtning. Fyll i formuläret och ladda ner Build Modern Apps with Big Data at a Global Scale i dag. Resursen är endast tillgänglig på engelska.

GDPR Clarity: 19 Frequently Asked Questions Answered

Med den europeiska dataskyddsförordningens (GDPR) påverkan, som sträcker sig långt utanför EU, måste chefer som ansvarar för säkerhet och riskhantering förbereda sina organisationer för att efterleva GDPR-kraven. I den här Gartner-rapporten finns svar på de vanligaste frågorna om GDPR. Den hjälper dig och dina kollegor att förstå krav och prioritera åtgärder för riskminimering. Här är några vanliga frågor:• Måste vi följa GDPR? • Vilka personuppgifter kan jag hantera? • Vad ska ingå i min sekretesspolicy? • Hur fungerar det med molnteknik och GDPR? Resursen är endast tillgänglig på engelska.

Cloud Skills and Organization Influence

Var drivande i arbetet med att införa molntjänster i din organisation, och främja samtidigt din egen karriär. De som har certifieringar och har gått formella molnutvecklingsutbildningar inom molntrender, till exempel DevOps, vässar inte bara sina egna kunskaper utan är också rustade för att bättre kunna påverka införandet och/eller expansionen av molntjänster i sina organisationer. Detta är en stor konkurrensfördel. Ladda ner detta IDC-whitepaper om du vill se: • hur IT-proffs använder sin molnkompetens för att påverka sina organisationer • vilka molnkompetenser som har störst inflytande för IT-proffs • viktiga trender som påverkar IT-proffs inom molnteknik