1 - 10 of 19

Designa din hybridmolnstrategi: identitets-och åtkomsthantering

Mer än 80 procent av de tillfrågade organisationerna använder för närvarande en hybridmolnsmetod (källa: Microsoft State of the Hybrid Cloud 2017). För att förenkla det som skulle kunna bli en komplex hybridmiljö för ditt företag behöver du effektiva strategier för identitets- och åtkomsthantering. Det konsoliderar de multipla identiteter och autentiseringsuppgifter som personalen skapar för både lokala nätverk och molntjänster. I denna e-bok kommer du att utforska Azure-lösningar som hjälper dig att lösa följande vanliga problem med identitet och åtkomst i hybridmoln: • Föra samman användaridentiteter. • Införa en enda identitet för större hanterbarhet och lägre kostnader. • Förbättra säkerheten med identiteter som är enkla att hantera. • Integrera nya appar i ditt system. Resursen är endast tillgänglig på engelska.

Omfattande guide till Windows Server på Azure

Ge ditt företag större möjligheter genom att föra över era Windows Server-laster till Azure. Eftersom Azure körs på Windows Server är det enkelt att migrera lasterna jämte era befintliga kunskaper om Windows Server, välbekanta verktyg och etablerade procedurer. Ladda ner den här guiden och läs om hur enkelt det är att migrera eller utöka din Windows Server-miljö till Azure med Azure. Du kommer att upptäcka:• olika sätt att köra Windows Server-laster i Azure • hur du utökar dina lokala IT-lösningar till Azure för hybridinnovation • vad du kommer att spara med dina befintliga Windows Server-licenser • hur Azure levererar branschledande säkerhetResursen är endast tillgänglig på engelska.

Smart prestanda med Azure SQL Database

Optimeringen av databasprestandan är alltid extremt viktig när man utvecklar en app. Azure SQL Database, den intelligenta molndatabasen från Microsoft, förenklar utvecklingsarbetet och anpassar sig till arbetsbelastningen så du inte ska hamna i bryderier i avgörande ögonblick. Läs e-boken Azure SQL Database Performance Optimization om du vill veta hur du konkret kan maximera databasens prestanda och optimering till lägsta möjliga kostnad. Här får du studera tre perspektiv på databasprestanda:• Dynamisk resursskalning • Databasens prestandafunktioner • Intelligent prestandaövervakning och anpassningSkaffa denna kostnadsfria e-bok i dag och se till att databasen har de resurser den behöver, utnyttjar dem på bästa sätt och ständigt optimeras i bakgrunden för bästa möjliga SQL-prestanda.Resursen är endast tillgänglig på engelska.

Skapa bättre appar, få ut dina data där de behövs och gör det snabbt

När du utökar företagets globala räckvidd hittar du nya marknader för dina produkter och tjänster. Det innebär att du når fler potentiella kunder, får större tillväxtpotential och högre avkastning på investeringar. Men om du ska kunna komma in på sådana nya marknader måste du erbjuda den bästa och mest konsekventa användarupplevelsen. Nu kan du sätta ihop, distribuera och hantera moderna appar i stor skala med en globalt distribuerad databas – utan att krångla med datalagring i datacentret. Läs e-boken Build Modern Apps with Big Data at a Global Scaleoch se hur Azure Cosmos DB, en globalt distribuerad, nyckelfärdig databastjänst håller på att förändra den moderna datahanteringen. Håll dina data tillgängliga, konsekvent och säkert — med branschledande säkerhet och efterlevnad i storföretagens klass. Börja utveckla den bästa appupplevelsen för användarna utifrån fem väldefinierade konsekvensmodeller:• Stark: Ger konsekventa data. Perfekt för banker, e-handelsbehandling och onlinebokning. • Begränsad ålder: Levererar korrekta data i rimlig tid, i kronologisk ordning. Fungerar bäst med GPS-datainsamling och fraktappar. • Session: Ger logiska data och realtidsdata för att underlätta för profiluppdateringar, musikappar och detaljhandeln. • Konsekvent prefix: Levererar data i ordningsföljd till användaren. Två exempelscenarier är sportnyheter och kommentarer i sociala medier. • Händelseartad: Betonar tillgänglighet framför sparordning. Perfekt för produktrecensioner, inlägg och kvittohämtning. Fyll i formuläret och ladda ner Build Modern Apps with Big Data at a Global Scale i dag. Resursen är endast tillgänglig på engelska.

GDPR Clarity: 19 Frequently Asked Questions Answered

Med den europeiska dataskyddsförordningens (GDPR) påverkan, som sträcker sig långt utanför EU, måste chefer som ansvarar för säkerhet och riskhantering förbereda sina organisationer för att efterleva GDPR-kraven. I den här Gartner-rapporten finns svar på de vanligaste frågorna om GDPR. Den hjälper dig och dina kollegor att förstå krav och prioritera åtgärder för riskminimering. Här är några vanliga frågor:• Måste vi följa GDPR? • Vilka personuppgifter kan jag hantera? • Vad ska ingå i min sekretesspolicy? • Hur fungerar det med molnteknik och GDPR? Resursen är endast tillgänglig på engelska.

Cloud Skills and Organization Influence

Var drivande i arbetet med att införa molntjänster i din organisation, och främja samtidigt din egen karriär. De som har certifieringar och har gått formella molnutvecklingsutbildningar inom molntrender, till exempel DevOps, vässar inte bara sina egna kunskaper utan är också rustade för att bättre kunna påverka införandet och/eller expansionen av molntjänster i sina organisationer. Detta är en stor konkurrensfördel. Ladda ner detta IDC-whitepaper om du vill se: • hur IT-proffs använder sin molnkompetens för att påverka sina organisationer • vilka molnkompetenser som har störst inflytande för IT-proffs • viktiga trender som påverkar IT-proffs inom molnteknik

Utforma moderna distribuerade system

Med distribuerade system kan olika affärsområden utveckla appar som är anpassade efter specifika behov, och som stöder analys och innovation. Även om verksamheten gynnas kan den här nya tekniken orsaka utvecklingssvårigheter när samma system återimplementeras flera gånger. I den här e-boken kan du bland annat läsa om repeterbara allmänna mönster och återanvändbara komponenter som förenklar utvecklingen av pålitliga system, vilket frigör tid till utveckling av appen.E-boken ger dig bland annat:• En introduktion till distribuerade system - vad, varför och hur. • Återanvändbara mönster och metoder för att bygga distribuerade system. • Information om utformandet av plattformar för integrering av appar, datakällor, affärspartner, kunder, mobilappar, sociala nätverk och IoT-enheter. • Händelsestyrda arkitekturer för bearbetning av och agerande på händelser i realtid. • Ytterligare resurser för att lära mer om programbehållare och system för orkestrering av programbehållare. ”Behovet av distribuerade system är större än det finns människor som vet hur man utformar dem. Utvecklingssättet och delning av mönster för distribuerade system (särskilt för programbehållarteknik som Kubernetes) gör att både erfarna och oerfarna systembyggare snabbt kan utforma och distribuera pålitliga distribuerade system.” – Brendan BurnsOm författaren: Brendan Burns, Distinguished Engineer på Microsoft, arbetar med Azure och var med om att starta Kubernetes-projektet.

Six cloud data challenges solved for app developers

Se till att få ut mesta möjliga av era data och tillgängliga AI-tekniker. Läs e-boken Six cloud data challenges solved for app developers och få svaren du behöver. Lär dig de bästa metoderna i 6 vanliga datascenarier:• Hålla koll på grundläggande saker som skalbarhet och tillgänglighet.• Se till att din app levererar konsekvent service till flera kunder.• Leverera data i realtid över hela världen utan att behöva använda flera datacenter.• Få användbara insikter från big data.• Införliva artificiell intelligens i dina appar.• Anpassa säkerheten vid utveckling i molnet. Registrera dig för att ladda ned e-boken: Six cloud data challenges solved for app developers

Forskningsrapport från Gartner: What Microsoft’s Azure Stack could do for—or to—your cloud business in 2017

Nästan 75 procent av alla företag har en strategi för hybridmolnteknik.* Driftskompatibilitet är centralt för en hybridmolnmodell. För IT-ansvariga och utvecklare innebär det att appar måste utvecklas och distribueras mellan interna och externa molntjänster för att ge effektivitet och flexibilitet. För kunder innebär det att ge en bättre upplevelse genom att erbjuda tjänster och appar som är API-kompatibla med lokala, privathostade och offentliga miljöer. Azure Stack kan: • Överföra molnteknikens flexibilitet och förutsättningar för innovation till lokala IT-miljöer. • Uppnå bättre enhetlighet mellan lokala och molnbaserade utvecklingsmiljöer.• Hjälpa organisationer att skalanpassa enklare.• Minska risken för isolerade tekniker som återfinns i dagens hybridmolnmodeller.Läs forskningsrapporten What Microsoft’s Azure Stack could do for—or to—your cloud business in 2017 från Gartner. I den här rapporten om hybridmolnteknik finns expertrekommendationer, analyser och beskrivningar av användningsområden. Registrera dig för att ladda ned Gartner-rapporten om Azure Stack.

Prestanda och produktivitet: Din guide till att hantera "Cloud Sprawl"

Fler laster, fler appar, fler tjänster: hur behåller ni kontrollen när användningen av molntjänster växer och breder ut sig? Företag som använder en hybridmolnmodell får bättre flexibilitet och tillgång till innovation, samt sparar pengar. Samtidigt ser många en utmaning i "Cloud Sprawl" - när spridningen av en organisations användning av molntjänster riskerar att bli okontrollerad.Detta är något som måste hanteras. E-boken The Performance and Productivity: Your Guide to Managing Cloud Sprawl hjälper dig att ompröva din strategi för hantering av många molntjänster genom att införa en intelligent helhetslösning för att säkra och kontrollera företagets molnresurser. I de här e-boken kan du läsa om hur en enhetlig strategi för hantering och säkerhet kan hjälpa dig att:• Få viktiga säkerhetsinsikter som avslöjar interna och externa hot• Skydda företaget mot störningar i verksamheten• Övervaka din molnmiljö i realtid• Hantera dina konfigurationer i rätt skala • Införa hanteringsprinciper i hela din hybridmiljö