Hoppa över navigering

1 - 10 of 31

Den ultimata guiden till Windows Server på Azure

Eftersom supporten för Windows Server 2008 och 2008 R2 upphör 2020 bör du ta tillfället i akt att flytta till molnet och modernisera företaget. Använd den här guiden för att implementera en snabb migrering till Azure med liten påverkan genom att använda dina befintliga Windows Server-kunskaper. I Den ultimata guiden till Windows Server på Azure hittar du:Taktiska steg för att hjälpa dig att genomföra din migrering.De viktigaste faktorerna för en smidig övergång med minimal påverkan på din verksamhet.Resurser från Microsoft och Microsoft-partners för att förstå funktionerna i Azure och de möjligheter som är tillgängliga för dig när du migrerar dina Windows Server-laster.  

Förberedelser för att supporten för Windows Server 2008 upphör

Den förlängda supporten för Windows Server 2008 och 2008 R2 upphör den 14 januari 2020 och nu är det dags att börja förbereda för att undvika störningar i verksamheten. I den här e-boken får du reda på hur en snabb migrering till Azure kan genomföras med liten påverkan och att regelbundna säkerhetsuppdateringar görs för att hjälpa till att förebygga angrepp, fortsätta uppfylla kraven på efterlevnad vad gäller branschregler och lägga till intelligenta molnfunktioner för de senaste innovationerna – samtidigt som du använder dina nuvarande färdigheter och välbekanta Microsoft-verktyg. Du lär dig även följande: Azure-funktioner och fördelar – varför Azure är det bästa molnet för Windows Server. Kostnadsbesparingar – hur instanser av Azure Hybrid Benefit och Azure Reserve Virtual Machine Instances kan ge dig kostnadsbesparingar på upp till 80 % på virtuella datorer.* Migreringsstrategier – identifiera de bästa metoderna för din egen migrering.

Från att supporten upphör till Azure: En migreringsväg

När supporten för Windows Server 2008 och 2008 R2 upphör i januari 2020 bör du överväga att migrera dina lokala servrar till Azure. Genom att flytta dina data till molnet har du möjlighet att skala upp eller ned när du önskar, öka tillförlitligheten, förbättra efterlevnaden och få hög tillgänglighet till dina laster.Läs den här e-boken för att lära dig hur enkelt det är att flytta dina Windows Server 2008-licenser till Azure. I den här trestegsprocessen för att migrera dina servrar, lär du dig att:Bedöma dina behov för flytten.Få replikering i realtid från lokala datacenter och inbyggda verktyg för att stödja migreringen.Optimera din molnmiljö för att säkerställa att du drar största möjliga nytta av prestanda och skalbarhetsfunktioner till en betydligt lägre kostnad.

Infografik för Hybridmoln: några siffror

Denna infografik lyfter fram de viktigaste upptäckterna från undersökningen "State of Hybrid Cloud" som utfördes av Microsoft och undersökningsföretaget Kantar TNS 2018. Se hur dagens företag använder hybridmoln, varför de gör det och vilka fördelar de har kunnat konstatera. Du får även en länk till en on-demand-video med den fullständiga rapporten.

Enterprise Cloud Strategy – skaffa sammanfattningen av e-boken om molnbaserad databehandling

Lär dig ta fram strategier för hur ni ska använda molntjänster i ert företag. Den andra upplagan av e-boken Enterprise Cloud Strategy innehåller viktig information om hur du planerar och genomför företagets migrering till molntjänster på bästa sätt. Denna sammanfattning av den 140-sidiga e-boken ger dig en överblick över de strategiska fördelarna med molntjänster för företagsbruk. Plus:Dra viktiga lärdomar av boken, såsom vilka resurser du behöver för att genomföra en migrering.Bekanta dig med terminologi, koncept och valmöjligheter inom molnbaserad databehandling.Skapa en plan för resan till molnet.

Gartner-rapport: Kom i gång med IoT-projekt för företag

Många IoT-projekt och koncepttester (POC) når aldrig så långt som till produktionen på grund av orimliga förväntningar och dålig planering. Se till att förbereda ert företag för ett framgångsrikt projekt genom att anta och införa ett gemensamt IoT-ramverk. I rapporten Kom igång: Sätta upp en strategi, förbereda, planera och hantera IoT-projekt för företag presenterar Gartner ett ramverk för bästa praxis som börjar med en inledande strategi för projektet och slutar med implementering och utveckling. Läs om varför det är så viktigt att fokusera arbetet på ett resultat för företaget och utgå från IoT-dataanalyser som omfattar företagets hela ekosystem, även leverans- och försörjningskedjan, i stället för att försöka hitta lösningar till varje enskild teknik eller produkt. Du kommer också att få se vilka åtgärder som krävs för att lösa interoperabilitets-, integrations- och säkerhetsproblemen som påverkar ert företag. Ladda ner rapporten om du vill • utforska ett 6-stegs ramverk för bästa praxis för IoT-implementeringen i företag • läsa mer om att använda en kompetensmodell för att fastställa ert företags IoT-beredskap • få insikter om interna och externa fördelar med IoT, baserat på enkätsvar från CIOs, som kan hjälpa er att bygga ert egna business case • använda Gartners IoT-referensmodell som ett riktmärke som hjälp när ni utformar er IoT-arkitektur. Resursen är endast tillgänglig på engelska.

Stora utmaningarna för I&O-ansvariga och vad de kan göra åt dem

Snabba förändringar inom IT innebär stora utmaningar för de som ansvarar för infrastrukturen och den operativa driften (I&O) när de ska utforma strategier för en flexibel och skalbar infrastruktur. Ladda ner denna kostnadsfria Gartner-rapport och upptäck hur andra IT-proffs har löst de stora utmaningarna under året, bland annat hur de har skapat en framgångsrik hybridmolnstrategi, hittat rätt IT-medarbetare och kommit fram till om de ska modernisera eller fasa ut de äldre programmen. Du hittar också rekommenderade nästa steg och potentiella lösningar som hjälper er förbättra I&O-kapaciteten för att effektivt stödja er digitala verksamhet.

Gartners Magic Quadrant för molninfrastruktur som tjänst

För femte året placerar Gartner även 2018 Microsoft som världsledande inom Magic Quadrant för molninfrastruktur som en tjänst (IaaS).Microsoft Azure IaaS har utformats för att uppfylla alla arbetsbelastningsbehov. Azure erbjuder unika hybriddistributionsmodeller och branschledande efterlevnad och säkerhet. Azure stöder tekniker med öppen källkod så att du kan använda de verktyg du föredrar. Gartners omfattande utvärdering av IaaS-leverantörer täcker de största molnleverantörernas styrkor, varningar och rekommenderade användning. Ladda ner hela Gartner-rapporten för att ta reda på mer. 

Identitetshantering och Azure Active Directory

Förbättra nätverkssäkerheten med identitetshantering via Azure Active Directory (Azure AD). Gör det lätt för dina medarbetare att vara produktiva med förenklad inloggning (SSO). De kan autentisera sin nätverksåtkomst via molnet och godkända mobila enheter oavsett var de befinner sig. Med identitetshantering skapar du ett extra säkerhetslager för ditt molnnätverk. Läs faktabladet och se hur ditt företag kan: • Klara säkerhets- och produktivitetsmålen med rätt molnbaserad identitetslösning. • Hjälpa dina medarbetare att arbeta effektivare med SSO. • Förenkla åtkomsthanteringen med Azure AD när ni utökar era katalogtjänster till molnet. Resursen är endast tillgänglig på engelska.

Efterleva GDPR: så blir det enklare med infrastruktur som tjänst

Förbered er på den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) med Azure infrastructure as a service (IaaS). Ladda ner denna visuella infografik som ger en översikt av hur ni följer GDPR och på vilket sätt Azure IaaS kan förenkla det hela. Studera missuppfattningarna om och de viktiga förändringarna i samband med GDPR samt effektiva, billiga och skalbara, långsiktiga lösningar från Azure som hjälper er att uppfylla de nya kraven.