Denna video är inte tillgänglig i Svenska. Denna video är inte tillgänglig i English (US).

Video Tagging Demo 3

Frame by frame demo of video tagging API

Relaterade videor

Visually build pipelines for Azure Data Factory V2

Remote debug Azure Functions written in Java using VS Code