Denna video är inte tillgänglig i Svenska. Denna video är inte tillgänglig i English (US).

Real Madrid using Microsoft Cloud

Real Madrid brings the stadium closer to 450 million fans around the globe, with the Microsoft Cloud

Relaterade videor

Azure Availability Zones

Open Service Broker for Azure