Denna video är inte tillgänglig i Svenska. Denna video är inte tillgänglig i English (US).

See how Kroger is using the Intelligent Edge to keep shelves stocked in real-time to provide a better customer experience

See how Kroger is using the Intelligent Edge tokeep shelves stocked in real-time to provide a better customer experience.