Denna video är inte tillgänglig i Svenska. Denna video är inte tillgänglig i English (US).

Episode 152: Serverless & Logic Apps with Jeff Hollan

Presenteras av: Jeff Hollan

This week we talk with Jeff Hollan about serverless, logic apps, and Azure Functions. And is Docker dead already?

Relaterade videor

Serverless Apps with Azure Cosmos DB and Azure Functions

Navigating the Microsoft Graph with Azure Functions

Microsoft Mechanics: Build apps faster with Azure serverless