Denna video är inte tillgänglig i Svenska. Denna video är inte tillgänglig i English (US).

Backup and restore from a Windows server or client machine

Short video from Blain Barton following the steps for backup and restore from a Windows server or Windows client machine.