Azure 上的 Windows Server 終極指南

Den här resursen är tillgänglig på 中文(繁體).

Publicerad: 2018-03-20

透過將 Windows Server 工作負載帶到 Azure,為您的業務帶來更多的商機。因為 Azure 在 Windows Server 上執行,所以很輕易就可以將工作負載隨著現有的 Windows Server 技能、熟悉的工具和已確立的程序一起移轉。

下載本指南,了解 Azure 如何輕鬆地將 Windows Server 環境移轉或擴展到 Azure。您將發現:

• 在 Azure 中執行 Windows Server 工作負載的方法

• 如何將您的內部 IT 服務擴展到 Azure 以達成混合式創新

• 使用現有的 Windows Server 授權可以節省多少費用

• Azure 如何提供業界領先的安全性

資源以英文提供。Logga in för att ladda ned

- Eller -

Ange lite mer information och skicka in.

Microsoft kan använda din kontaktinformation för att tillhandahålla uppdateringar och specialerbjudanden för Microsoft Azure samt andra produkter och tjänster från Microsoft. Du kan avbryta prenumerationen när som helst. Mer information finns i sekretesspolicyn.