Azure 上的 Windows Server 終極指南

Den här resursen är tillgänglig på 中文(繁體).

Publicerad: 2018-09-18

隨著對 Windows Server 2008 和 2008 R2 的支援即將在 2020 年結束,快藉此機會移向雲端,將您的業務現代化。運用您現有的 Windows Server 專業知識,使用本指南以快速、簡單且低衝擊的實作方式移轉至 Azure。

在 Azure 上的 Windows Server 終極指南中您將了解:

  • 協助您實作移轉的策略性步驟。
  • 支援順暢轉換且對業務影響最小的關鍵指標。
  • Microsoft 和 Microsoft 合作夥伴提供的資源,以了解 Azure 中的功能以及當您移轉 Windows Server 工作負載時可利用的機會。
Logga in för att ladda ned

- Eller -

Ange lite mer information och skicka in.

Microsoft kan använda din kontaktinformation för att tillhandahålla uppdateringar och specialerbjudanden för Microsoft Azure samt andra produkter och tjänster från Microsoft. Du kan avbryta prenumerationen när som helst. Mer information finns i sekretesspolicyn.