Azure 上的 Windows Server 終極指南

Den här resursen är tillgänglig på 中文.

Publicerad: 2018-09-18

隨著對 Windows Server 2008 和 2008 R2 的支援即將在 2020 年結束,快藉此機會移向雲端,將您的業務現代化。運用您現有的 Windows Server 專業知識,使用本指南以快速、簡單且低衝擊的實作方式移轉至 Azure。

在 Azure 上的 Windows Server 終極指南中您將了解:

  • 協助您實作移轉的策略性步驟。
  • 支援順暢轉換且對業務影響最小的關鍵指標。
  • Microsoft 和 Microsoft 合作夥伴提供的資源,以了解 Azure 中的功能以及當您移轉 Windows Server 工作負載時可利用的機會。
Logga in för att ladda ned

- Eller -

Ange lite mer information och skicka in.

Alla fält markerade med * måste fyllas i

Jag vill ha information, tips och erbjudanden om lösningar för företag och organisationer samt andra produkter och tjänster från Microsoft. Integritetsmeddelande